Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/156

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


universitetu (Harvard, Cambridge priemiestyje), garsiausiu simfonijos orkestru, bibliotekomis, knygų leidyklomis, mokslo ir meno draugijomis, teatrais. Jis yra JAV kovų dėl nepriklausomybės lopšys, čia 1747 buvo pirmasis gyventojų susirėmimas su anglų kareiviais, 1770 III 5 vad. B. skerdynės, 1773 XII 16 įvykis vad. B. Tea Party buvo ženklas sukilti prieš anglus.

žymenybės: Faneuil Hali — Amerikos nepriklausomybės lopšys, Old State House (.1748), King’s Chapel (1754), Bun-ker Hill su 220 pėdų augščio granito obelisku, Conamon parkas (48 akrai) ir prie jo esąs kapitolis, viešoji miesto biblioteka, valstybinė biblioteka, Bostono Ateneumas, kelios kitos bibliotekos, 10 teatrų, meno muzėjus (žinomas ypač japonų meno rinkiniais), opera, miesto muzėjus, simfonijos salė. Vasarą koncertai duodami Charles Ri-ver Esplanadoje — ore prie vandens.

Mokslo institucijos. 1635 buvo: įkurta B. lotynų mokykla, 1638 įkurtas kaimyniniame Cambridge Harvardo universitetas, vėliau Massachusetts Institute of Technology (MIG), Katalikų Kolegija (1865), B. universitetas (1813, metodistų),; Northeastern University, Simmons kolegija,, Naujosios Anglijos muzikos konservatorija* Emersono dramos kolegija, Massachusetts meno mokykla, meno muzėjaus mokykla, medicinos kolegija, Harvardo universiteto medicinos, odontologijos ir prekybos mokyklos, Massachusetts farmakologijos kolegija, Lowell institutas.

B. įkurtas 1630 J. Winthropo, nors jau 1621 čia lankėsi iš Plymoutho būrys naujakurių. 1632 tapo Massachusettso kolonijos administracijos centru. Greit jis tapo puritonų (jo įkūrėjų) religinio ir socialinio gyvenimo židiniu. 1704 pradėtas leisti pirmasis reguliarus JAV laikraštis Boston News Letter. 1897 pradėjo veikti požeminis traukinys.

Beebe B. 1937.

Bostono lietuviai. B. lietuviai pradėjo kurtis apie 1880—1890. Yra žinių, kad apie 1890 jie ėmė kviestis lietuvius kunigus išpažinties klausyti. Massachusettso valstybėje gyvena ligi 40.000 lietuvių, kurių apie 13.000 tenka B. 1930 JAV gyventojų surašyme lietuviais užsirašė 12.351, kurių 5869 Lietuvoje gimę ir 6482 JAV. Lietuvių skaičius B. pradėjo augti ypač po 1904. Kaikurie bėgo į Ameriką, nenorėdami dalyvauti rusų japonų kare, o daug caro valdžios persekiojamų už dalyvavimą 1905 rezoliucijoje turėjo Lietuvą apleisti. 1949-1951 tremtinių atvyko ligi 600. žymioji B. lietuvių dalis susikoncentravo South Bostone.

Religinis gyvenimas. Lietuvių parapija South Bostone pradėta organizuoti 1895. Kun. J. Gricius pradžioje laikė pamaldas vokiečių jėzuitų bažnyčioje 'Shaw-mut Avė. Bostone, bet greitai nupirko namą East 7-je gatvėje South Bostone, kur įrengė salę pamaldoms ir pats apsigyveno. Bostono senamiesčio vaizdas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+2905-0=2905 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai