Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/179

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


lūs, organizavo bulgarų emigrantų kovos būrius, įsiveržė Bulgarijon ir ten žuvo. Negausi jo lyrika yra labai dinamiška. Eilėraščių rinkinys išl. 1883 ir 1907. 1910 Varnoje jam buvo pastatytas paminklas.

Botfortai XVII a. 30 metų kare paplitę raitininkų ir kitokių karių batai ilgais, platyn išsiskėtusiais aulais augščiau kelių.

Both 1) Andries 1609—1650) olandų tapytojas, Van Laaro įtakoje tapęs vaizdus, būklinius paveikslus, portretus.

2) Jan (1618—1652) Andries’o (1) brolis, olandų tapytojas ir raižytojas. Prancūzijoje gavęs Claude Lorran’o įtakos, labiausiai pasireiškė Italijos vaizdais.

Botha Louis (1852-1919) būrų generolas. Nuo 1887 tarnavo būrų kariuomenėje, 1897 būrų parlamento narys. Per anglų būrų karą pavadavo kariuomenės vadą gen. Jou-bertą, o jam mirus, nuo 1900 pabaigos buvo kariuomenės vadas. Pasižymėjo kautynėse ties Colensu, Dalmanutha. Dvejus metus vadovavęs partizaniniam karui, 1902 siūlė priimti anglų sąlygas. Transvaaliui gavus autonomiją, 1907 B. buvo Transvaalio, o 1910 P. Afrikos sąjungos ministeris pirmininkas. 19,14 įveikė būrų Deweto, Beyerio ir kt. sukilimą, 1915 nukariavo vokiečių kolonijas pietvakarių Afrikoje. 1919 dalyvavo, Versailles taikos sutartį sudarant.

B. Williams Botha, Smuts and S. Africa 1946.

Bothriocephalus (Dibothriocephalus) la-tus L. Plokščiųjų kirmėlių kaspinuotųjų (Cestodes) būrio didžiausias žmogaus ir kaikurių žinduolių parazitas, panašus į suplotą, ligi 9 ,m ilgio kaspiną. Augimas vyksta kaklelio srityje, o nuo jo užpakalinio galo atsiskiria nauji nareliai. Dėl parazitinio gyvenimo būdo neturi kraujo, kvėpavimo ir virškinamosios sistemos. Mitimas vyksta viso kūno paviršiumi. Iš vidaus organų yra tik lyties organai, ekskrecijos ir nervų sistemos. Hermofroditinis lyties aparatas kartojasi kiekviename narelyje. Apvaisinti kiaušeliai patenka į vandenį, kur po kelių savaičių išrieda larva. Ji apauga ilgais virpamaisiais plaukeliais, kuriais ji gali laisvai plaukioti. Larva (onkosfera) patenka į gėlųjų vandenų vėžiagyvius (Cyclops arba Diaptomus). Kai tokį vėžiagyvį nuryja žuvis, larva žuvies raumenyse ar kituose organuose virsta antrąja finos stadija (Ple-rocerkoidas). ši jau yra panaši į suaugusią kirmėlę su gerai išlavėjusia galva. Patekusi į žmogaus virškinamąjį traktą, ji subręsta ligi suaugusios formos. Maistui vartojęs gerai neišvirintą, neiškeptą ar neišrūkytą žuvį, žmogus apsikrečia šio parazito larvomis. Kartais galutiniais apsikrėtėjais būva šuo, katė, lapė. B. labai paplitęs Europoje (ir Pabaltijo kraštuose), Amerikoje, Japonijoje. Apsikrėtus prasideda virškinimo trakto sutrikimas ir anemija.

D. cordans Leuck. parazituoja šuns, atsitiktinai ir žmogaus žarnose. Pasitaiko Grenlandijoje ir Islandijoje. D. Mansoni Cobd. parazituoja įvairių stuburinių gyvių kūno tuštumose ir audiniuose rytų Azijoje.

Bothrops (Lachesis, Trimeresurus) Vipe-ridae šeimos, Crotalinae pošelmio gyvatė, žvynėta trikampio pavidalo galva. Kūną dengia 13—37 eilių skiauterėtų žvynų. Gyvena C. ir P. Amerikoje ir pietryčių Azijoje. Viršutiniame žande turi vieną arba dvi poras ilgų, riestų, nuodingų dantų. Tos genties visos gyvatės yra nepaprastai nuodingos. šio tipo gyvačių nuodus V. Brazil vadina „type bothropique”, o jų nuodingąjį pradą hemoraginu. B. nuodų veikimas pareina nuo jų kiekio ir nuo vietos, kurion jie pateko. Nuo B. įkandimo nukentėję žmonės gydomi serumu. Natūralusis B. priešas yra apie 1,5 m ilgio nenuodingas žaltys masurana (Oxyrhopus cloelia), kuris, gyvendamas nakties gyvenimu, medžioja įvairias gyvates, ypač B., o B. stiprūs nuodai bežiūrint užmuša visokius kitus gyvius. Tik jie nenuveikia masuranos, kuri sutikusi B., tuojau puola, tesistengdama tą už galvos pagriebti. Pagriebusi suka jai galvą, kol nusuka sprandą, ir po to ją ryja, nors B. yra 1% karto už masuraną ilgesnė.

Daugiausia žinomos šios Bothrops-Lache-sis rūšys: Lachesis mutus L. (braziliškai surukuku) ligi 4 m ilgio, gyvenanti P. Amerikos vėsiuose miškuose. Jos įkąstas žmogus miršta per kelias valandas. Lachesis gramineus Shaw., ligi 87 cm ilgio, gyvena Indijos pusiasalyje, pietų Kinuose, Indijos salose. Nuodai mažai veikią. L. lanceolatus Lacep. ligi 2 m ilgio. Brazilijoje ją vadina jararaca, arba pararacucu. C. Amerikoje ir Brazilijoje ji yra viena paprasčiausiųjų gyvačių. Du trečdaliai jos įkąstų žmonių miršta, šią gyvatę mėginta naikinti, į Ameriką įvežant žvėriuką mungo, kuris Indijoje žinomas kaip uolus gyvačių naikintojas. Bet naujame krašte mungo nekreipė dėmesio į gyvates: ėmė smaugti naminius paukščius. Kitos B. rūšys: L. atrox, L. la-baria, L. jararacucu Lacerda ligi 2,2 m ilgio, gausi Rio de Janeiro valstybėje; L. alternatus Dum. p. Brazilijos upių pakraščiuose; L. neuwiedii Wagler ligi 90 cm ilgio P. Amerikoje; L. itapentiningae Bou-lenger Brazilijos laukuose; L. insularis Sao Paulo valstybėje Quiemada Grande saloje, visų gyvačių nuodingiausia. Be to, yra daug kitų B. rūšių, iš kurių L. flavoviridis Hallow yra milžiniška gyvatė, gyvenanti Liu-Kiu saloje.

V. Brasil La defence contre l’ophidisme 1914.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5435-0=5435 wiki spaudos ženklai).