Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/180

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Bothvvell Škotijos miestas prie Clyde upės. 62.000 gyventojų (1950). Pilies griuvėsiai.

Bothvvell James Hepburn (1536 — 1578) Marijos Stuart tretysis vyras, 1567 nužudęs jos vyrą Darnley. Skotams sukilus ir Mariją Stuart nuvertus, B. pabėgo Norvegijon, paskiau Danijon, kur nuo 1573 buvo kalinamas.

Botič Lukas (1830—1865) kroatų poetas. Išsp. poemas Pobratimstvi 1854, Bijedna Mara 1861, Petar Bacic 1862, apysaką Dil-ber Hassan 1854.

Botyrius (rus. Batyr) Andrius (apie 1845 Marijampolės aps. Liudvinavo vi. Trobiškių k. — apie 1900 Astrachanėje, Rusijoje). 1867 baigė Suvalkų gimnaziją. B. buvo vienas iš pirmųjų lietuvių, kurie naudojosi rusų valdžios lietuviams skiriamomis Maskvos universitete stipendijomis. 1867—1871 jis išėjo mokslus Maskvos universiteto istorijos filologijos fakultete. Drauge su filologais Markuza (baigė 1872) ir Jurgiu Miklaše-vičiumi (baigė 1873) B. aiškiai skyrė save nuo lenkų, rinko pasakas ir dainas, tarėsi dėl rašybos ir kt. B. surinko pasakų ir padavimų apie Perkūną ir, dar remdamasis Daukanto, iNarbuto, Schleieherio, Stryj-kovskio ir kt. veikalais, 1871 išsp. universiteto organe Maskovskija Universitetskija Izvestija savo rašinį Skazanija o litovskom gromoveržce Perkūne. .1871 tėviškėn pasikvietė savo draugus filologus, vėlesniuosius profesorius Pilypą Fortunatovą ir Vsevo-lodą Millerį, kurie, B. padedami, užrašė 150 lietuvių dainų ir apie 20 pasakų (100 dainų rusų raidėmis jie išspausdino 1872). B. palankiai žiūrėjo į rusų valdžią ir tikėjosi iš jos paramos, lietuviams nuo lenkų ginantis. Pradėjęs gimnazijoje mokytojauti, B. vedė rusę ir priėmė pravoslaviją. Keliolika metų pratarnavęs tolimoje Rusijoje, 1881 atkeltas Suvalkų gimnazijon mokytoju. B. buvo 1884—1885 atkeltas inspektoriumi į Marijampolės gimnaziją. Nors B. ir nevengė nei lietuvių, nei lietuvių kalbos, bet lietuviai mokiniai į jį žiūrėjo kaip į rusams parsidavusį, tikybą dėl karjeros pakeitusi Lietuvos renegatą. Dėl savo aiškaus lietuviškumo greitai su direktoriumi susipykęs, B. jau kitų metų vasarą buvo iš Marijampolės iškeltas iš pradžių Kališo gimnazijon (1885—1886 inspektoriumi), paskiau Suvalkų moterų gimnazijos inspektoriumi, nuo 1888 Lomžon, Kazanėn, Astrachanėn.

Botkin 1) Sergej (1832—1899) rusų klinikininkas, nuo 1862 Petrapilio med. chi-rurg. akademijos terapeutinės klinikos profesorius, savo klinikoje paruošęs žymių mokslininkų ir gydytojų. Išsp. Kurs kliniki vnutrennich boleznej 1867—1875, Kliničeskie lekcii 1885—1889. Leido Archiv kliniki vnutrennich boleznej 1869—1881.

2) Michail (1839—1914) Sergejaus (1) brolis, rusų tapytojas. 1858-1863 dirbo Vokietijoje, Italijoje, Prancūzijoje. Už paveikslus Bakchantė ir Raudojimas gavo akademiko vardą.

Botnijos įlanka Baltijos jūros šiaurinė šaka tarp Suomijos ir Švedijos. 117.000 km-ploto, ligi 600 km ilgio, ligi 223 km pločio. Vidutinis gilumas 40 m, giliausioji vieta .295 m. Krantai išraižyti, pakraščiuose daug salelių ir uolų. šiaurinėje dalyje krantai kyla ligi 1,2 ,m, pietinėse ligi 0,6 m per 100 metų. Pakraščiai esti užšalę kokius 7 mėnesius. Laivybą trukdo seklumos, uolos, rūkai. Suomijos krantuose 250 švyturių, Švedijos 150. Įėjimą į B. Į. iš kitų Baltijos jūros vietų saugo Alandų salynas.

Botocatu Brazilijos miestas Säo Paulo valstybėje; ligi 40.000 gyventojų. Kavos, medvilnės, kukurūzų plantacijų centras.

Botokudai rytų Brazilijos indėnų gentis, ligi 5000 asmenų (anksčiau būta per 0,5 miliono), gyvenanti rytinės Minas Geraes dalyje. Vyrai verčiasi medžiokle, moterys augina gyvulius, renka vaisius. B. yra žemo kultūros lygio, praktikuoja totemizmą, seniau garsėjo žmogėdromis. Karo metu išrinktas vadas gauna diktatoriaus teises. Jų kalbos žodyną parašė K. Bruno 1909.

Botrei Théodore (1868 — 1925) prancūzų poetas. Rašė populiaras dainas, kurioms pats muziką pritaikindavo. Išsp. Chansons de chez nous 1896, Chansons de la fleure-— Lys 1899, Chansons en sabots 1901, Chansons en dentelles 1902, Souvenirs d’un barde errant 1927.

Botridis vienląsčių žaliųjų dumblių Chlo-rophyceae gentis. Auga drėgnoje, molingoje žemėje tvenkinių ir grioviu pakraščiais.

Botsford George Willis (1862—1917) JAV istorikas. 1911—1917 Columbia universiteto profesorius. Senovės istorijos specialistas. Išsp. Hellenic History 1922, Hellenic Civi-lization (su E. G. Sihleriu) 1915.

Botta 1) Carlo Giuseppe (1766— 1837) italų istorikas. 1786 gydytojas, dėl pritarimo prancūzų revoliucijai turėjo bėgti Prancūzijon, iš kur grįžo 1795 su Napoleono kariuomene (jos gydytojas) ir 1799 padėjo Prancūzijai prijungti Piedmontą.

S. Botkin

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4915-0=4915 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai