Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/183

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


paskui Paryžiuje, žymiausi kūriniai: Amūras dirba sau kilpinį iš Herkulo strampo, 1739 fontanai Grenelle gatvėje Paryžiuje, 1763 ten pat nebaigtas Liudvikui XV paminklas Santarvės aikštėje (1792 minios sunaikintas) yra pagauti realizmo ir antikinių formų grynumo, ir už tai jį išskiria iš kitų jo laiko tarpo meninkų, savo darbuose jieškančių oficialaus grožio.

2) Jacques Philippe (1711—1753) Edmundo (1) brolis, skulptorius, švedų karaliaus Gustavo III pakviestas į Švediją, buvo švedų akademijos direktorius ir padarė didelės įtakos švedų menui. Karolio XII biusto autorius.

Bouchardt Henry (g. 1875) prancūzų skulptorius. 1901 gavo Romos premiją. Siužetus savo kūriniams ėmė daugiausia iš darbininkų gyvenimo: Plieno darbininkai, Kalvio poilsis, žvejai. Paminklas Reformacijai atminti (Genevoje), paminklas Respublikos lakūnams, V. Hugo.

Bomdhé Louis (g. 1896) JAV tapytojas. Mokėsi Prancūzijoje. Dekoravo Teisingumo bei Vidaus reikalų departamentus Wa-shingtone, Radio City Hall New Yorke. Jo paveikslų yra Washingtono, New Yorko muzėjuose.

Bouche Leclerq Théodore Auguste (1842 —1923) prancūzų istorikas, nuo 1879 Sor-bonos universiteto profesorius. Išsp. Histoire de la divination dans l’antiquité 1879 —1881, Leçons d’histoire grecque 1900, Histoire des Lagides 1903—1907, Histoire des Séleucides 1913—1914.

Boucher François (1703—1770) diduomenės mėgiamas prancūzų tapytojas, palaikomas Mme de Pompadour. 1734 akademijos narys, 1738 profesorius. Greta Watteau ir Fragonard’o prancūzų rokoko, stiliaus vadas, pasireiškęs dekoratoriumi (D. Triano-no, Fontainebleau). Kūrė idilines, alegorines, mitologines ir žanrines scenas, piešė pavyzdžius gobelenams, portretus, iliustravo Moliėrą, raižė Watteau. Paliko apie 200 grafikos darbų ir kelis tūkstančius piešinių. Jo kūriniai lengvi, švelnūs, galantiški. Svarbesni paveikslai: Venus, Galateos triumfas, Diana maudykloje, Saulės tekėjimas ir nusileidimas, Karas ir taika (Bostono muzėjuje).

P. de Nolhac B. le premier peintre du roi 2 leid. 1925.

Boucher de Crévecoeur de Perthes Jacques (1788—1868) prancūzų archeologas, priešistorinių laikų tyrinėtojas ir rašytojas. Napoleono pavedamas, atlikinėjo įvairias diplomatines misijas. Rašė tragedijas, apysakas, bet labiau pasireiškė politinio pobūdžio raštais. Išsp. Les masques 1861—1864, Sous dix rois 1862—1867. Nuo 1836 pradėjo dirbti geologijos srityje. Be-jieškodamas „prieštvainių žmonių” liekanų, surado diliuvinį žmogų ir daugybę priešistorinių įrankių. Išsp. Antiquités celtiques et antédiluviennes 1846—1865, De l’home antédiluvien et de ses oeuvres 21865. Mokslo tikslais atliko kelias keliones, jas aprašęs raštuose: Voyage à Constantinople et en Grèce 1856, Voyage en Russie, retour par la Lithuanie, la Pologne, la Silésie, la Saxe et le Duché 'Nassau 1856, 1859.

A. Ledieu B. de Perthes, sa vie, ses oeuvres 1885.

Bouohes-du-Rhome p. Prancūzijos departamentas abipus Ronos žiočių. 5255 km-ploto, 1,2 mil. gyventojų. Administracinis centras Marseille. Klesti sodų ūkis (alyvos medžiai, persikai, vynuogės), iškasama 85% viso krašto rudosios anglies. Pajūryje vandenį garinant, gaunama ligi 100.000 t druskos; jos 40% visos šalies produkcijos.

Bouchor Maurice (1855—1929) prancūzų poetas. Eilėraščiai iš dalies krikščiomškos, iš dalies panteistinės dvasios. Pasižymėjo gerais vertimais. Išsp. Les Symboles 1888 —1895, Trois mystères 1892, Chants populaires, Mystères bibliques 1921, La vie profonde des temps modernes 1926.

Bouchot François (1800—1842) prancūzų tapytojas. Svarbiausi paveikslai: Bachus ir Erigone, Aštuonioliktoji Brumaire, Marceau laidotuvės.

Boucicault (Bourcicault) Dion (1822 — 1890) suanglėjęs (suairėjęs) prancūzas, anglų dramaturgas ir aktorius. Parašė ligi 150 scenos kūrinių, kurių populiariausi: The colleen hawn 1860, The octoroon 1861, Arrah-na-Pogue .1865, The corsican brot-hers 1881, The shaughraun 1875. šioms komedijoms jis ėmė medžiagą dažnai iš airių gyvenimo ir tuo stiprino airių nuotaikas prieš anglus Airijoje ir JAV, kur jis 1853— 1860 vaidindavo, o 1875 ir galutinai išsikėlė. Iš B. Colleen hawn Benedicto pasiėmė medžiagą savo 1862 The life of Killarney operos libretui.

Boudin Eugene Louis (1824—1898) prancūzų tapytojas. Daugiausia piešė Olandijos

Boudin Havre uostas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4601-0=4601 wiki spaudos ženklai).