Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/192

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


gyv. (1951). šiaurės linkme paviršius eina žemyn, pietų dalyje daugiausia derlingos kalvos, šiaurės dalyje nederlingi smėlynai. Pietinėje dalyje gyvena valonai, šiaurinėje flamai. B. provincijoje yra ir visos Belgijos sostinė Briuselis. 1191 susidarė B. kunigaikštija, kurią 1477 pasigrobė Habsbur-gai. 1794—1814 priklausė Prancūzijai ir ligi 1830 Olandijai.

Braeciolini Francesco (1566 — 1645) italų poetas. Be daugelio, daugiausia rankraščiais likusių, poemų, trgedijų, pastoralių, lyrinių eilėraščių, B. paliko religinį epą La Croce racquistata 1611, sektą Tassu, ir he-roikomišką epą Lo scherno degli Dei 1618 —1626, kuriuo iš italų poezijos stengėsi išstumti mitologines temas.

Bracciolini Poggio Gian Francesco (1380 —1459) italų humanistas, literatas. Nuo 1402 buvo popiežiaus kurijos, o paskiau net aštuonių popiežių sekretoriumi. Lydėdamas 1414 į Konstancos susirinkimą popiežių Joną XXIII, Šveicarijos ir Švedijos vienuolynuose surado daug senovinių rankraščių, jo atiduotų Vatikano bibliotekai. Vėliau keletą kartų keliavo į Vokietiją ir Prancūziją, kur vienuolynuose surado daug senovinių lotyniškų rankraščių. Pats B. romėnų klasikų stiliumi parašė daug dialogų — Dialogus contra hipócritas, Dialogus de misera vita humana, De nobilitate. Būdamas pop. Martyno V sekretoriumi, surinko daug jo kabinete pasakotos medžiagos būsimoms satyroms, kurias 1450—1451 surašė į Liber faceciarum. Nuo 1453 buvo Florencijos respublikos kancleriu ir istori-ografu. Sekdamas Livijų, čia rašė Florencijos istoriją nuo 1350 ligi 1435, išspausdino 1470.

E. Shepherd Life of B. P. 189.1; E. Walser B. 1925.

Bracco Roberto (1861—1943) italų rašytojas, dramaturgas ir novelistas. Novelėse sprendė daugiausia socialinius bei psichologinius klausimus. Išsp. L’Infedele 1894, Don Pietro Caruso 1895 (K. Puidos liet. vertimas iš vokiško vertimo 1908), Tragedia dell'anima .1899, Maternita 1903, II pic-colo santo 1907. Jo raštų rinkinys 25 tt. išsp. 1935—1942.

P. Parisi R. B. la sua vila, arte i suoi crltict 1925.

Brachy . .. (gr.) prieš kitus žodžius reiškia trumpas.

Brachialgija, brachialinė neuralgija, neurologiniai skausmai petyje ir rankose. Esti dėl reumatizmo, infekcinių ligų, alkoholizmo, arteriosklerozės.

Brachicefalai trumpagalviai.

Brachieefalija (gr.) trumpagal vystė, trumpagalviškumas. Tokia žmonių grupė, kurios kaukolės skersinis diametras sudaro 4/» arba daugiau išilginio kaukolės diametro. Tai surandama ilgio pločio indeksu 100.B. —j- , kur 100 paimtas kaukolės

dėžės ilgis, B. skersinis kaukolės diametras ir L kaukolės dėžės ilgis. Tuo indeksu skirstant, trumpagalviais laikomi visi tie, kurių kaukolės ilgio pločio indeksas yra tarp 81,0 — 85,4. Lietuvių trumpagalvių kaukolių yra ligi 52%.

Bracihycera ž. Trumpaūsiai dvisparniai.

Brachklaktilija (gr.) sklaidos trūkumai, kai pirštuose būna mažiau kaip trys falangos. Tokie pirštai yra trumpesni.

Brachilogija smulkiosios tautosakos tyrinėjimas, mokslas, dorojimas, katalogiza-vimas. Smulkioji tautosaka tvarkoma ir tiriama tematikos, motyvų, stiliaus, minties, simbolikos atžvilgiu. Ji katalogizuojama motyvų, reikšmės, daiktų, laiko, simbolikos ir abėcėlės tvarka.

V. Krėvė-Mickevičius Patarlės ir priežodžiai I 1934.

Brachiopoclai Vermoidea (ar Molluscoi-dea) tipo jūrų gyvių klasė. Iš paviršiaus jie yra panašūs į plokštažiaunius moliuskus, nes turi dvi kriaukles. Dabartinės rūšys sudaro vien likučius kadaise nepaprastai gausios faunos iš silūro ir devono geologinių laikotarpių. Akmens anglies laikotarpyje pradėjo nykti. Ligi mūsų laiko išliko: Lingula anatina Indijos vandenyne, Waldh.eim.ia Cranium šiaurinėje Atlanto dalyje. Išmirusių B. kriauklės iš dalies padeda nustatyti geologinius sluogsnius.

Bachiosaurus Riggs Cetiosauridae šeimos išmirusių milžiniškų dinosaurų būrio gentis. Manoma, kad jie mito vandeniniais augalais ii' įvairiais smulkiais vandeniniais gyvūnėliais. Jų griaučių rasta apatiniuose kreidos sluogsniuose š. Amerikos vakaruose ir Afrikoje.

Brachythecium Brachytheciaceae šeimos samanų gentis. Lietuvoje labiausiai išsiplatinusios B. albicans (iNeck) Br. eur., augančios kopose, smiltynuose, šiaudiniuose stoguose, ir B. populeum (Hedw.) Br. eur., augančios ant akmenų.

Bradhiuim (lot.) žąstas, viršutinės galūnės dalis tarp peties ir alkūnės sąnarių.

P. Bracciolini

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4641-0=4641 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai