Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/197

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


ryboje orientavosi j Beethoveną ir Schu-manną. Aplink jį spietėsi kritiko E. Hanslicko vadovaujami Wagner io pieši-ninkai. Formos atžvilgiu B. laikomas tiesioginiu Beethove-no sekėju. Melodika artimesnė Schuman-nui. Svarbioji jo sritis kamerinė muzika. Svarbiausieji kūriniai: 4 simfonijos, variacijos Haydno tema, keletas uvertiūrų, du fortepiono koncertai ir kt.; chorui su orkestru — Requiem, Nâne; forte-pionui 3 sonatos, variacijos Hàndelio ir Paganini temomis, daug dainų.

W. Niemann B. 14 leid. 1933; Rehberg B. 1947.

Braibaint Charles (g. 1884) prancūzų rašytojas, rašęs istorinius ir socialinius romanus iš provincijos gyvenimo. Išsp. Le roi dort 1933, Resplendine 1934, Le secret d’Anatole France 1935, Le Soleil de Mars 3 938, Lumière Bleue 1940.

Braila Rumunijos miestas ir uostas Dunojaus žemupyje. 96.000 gyventojų (1948). XVIII a. turkų tvirtovė, kuri 1829 Adri-napolio sutartimi buvo nugriauta.

Braille Louis (1809—1852) aklųjų mokytojas. Pats apakęs, būdamas trejų metų amžiaus, 1825 sudarė pirštais čiuopiamąją aklųjų raidyną. Išsp. Nouveau procédé pour représenter par des points la forme même des lettres à l’usage des aveugles 1839.

Brailoiu Constantin (g. 1899) rumunų kompozitorius ir etnologas. 1944 organizavo tarptautini liaudies muzikos archyvą. Išsp. Esquisse d’une méthode de folklore musical 1932, Boceste diu Ouas 1936, Poe-tiille soldatuli Tomut 1944.

Brailovsky Alexander (g. 1896) žydų kilmės pianistas, Chopi.no veikalų vienas geriausiųjų atlikėjų, po I pas. karo didelio garso. Belgijos vyriausybė pianistams paskyrė B. vardo stipendiją.

Brailsford Henry (g. 1873) anglų publicistas. Redagavo Nation, Tribune. Palaikė tautinius ir revoliucinius sąjūdžius. 1907 pasitraukė iš liberalų ir perėjo į darbiečių partiją. Išsp. Leaguue of Nations, Property or peace .1934, Why Capitalism means war 1938, Democracy for India 1940, America our ally 1940, From England to America 1940, Our settlement with Germany 1944.

Brain Trust (smegenų trestas) JAV prezidento Franklino D. Roosevelto patarėjų pavadinimas New Deal reikalui. Pradžioje patarėjais buvo Columbia universiteto profesoriai, vėliau buvo besikeičianti intelektualų grupė.

Braižalas (tušas) braižybinis rašalas, įvairių spalvų ir rūšių dažai braižybai. Jie vandenyje greit tirpsta ir popieriuje greit džiūva.

Braižyba įvairių daiktų vaizdavimas plokštumoje tam tikromis taisyklėmis ir su linijėlės bei skriestuvo pagalba atitinkamu masteliu. B. gali būti skirstoma į 1) geometrinę B., 2) braižomąją geometriją ar projekcinę B. ir 3) technikinę B. Pirmosios B. yra lyg įvadas techninei B. Geometrinė B. moko, kaip grafiniu būdu spręsti įvairius plokštumos geometrijos uždavinius. Projekcinė B., arba braižomoji geometrija, nustato teorinius B. pagrindus ir nagrinėja įvairių linijų, figūrų ir turinčių erdvėje koordintomis nustatytą padėtį braižymą. Techninė B. nagrinėja vaizdavimą daiktų, reikšmingų technikoje (mašinų ir jų dalių ir kt.).

Techninė B. gali būti skirstoma į topografinę, statybinę ir mechaninę.

B. įrankiai yra braižomoji lenta ir stalas, linijėlės ir kiti matavimo įrankiai, braižikliai ir skriestuvai.

Įvairūs kūnai B. vaizduojami jų projekcijomis.

M. Baublys Technikinė braižyba 1934.

Braižomoji geometrija mokslas apie metodus erdvės figūroms vaizduoti plokštumoje. Jos tikslas — reikšti erdvės paviršius brėžinio plokštumoje taip, kad iš brėžinio duomenų būtų galima kiek galint griežčiau spręsti apie paviršiaus pavidalą bei jo matavimus ir išnagrinėti jo savybes. B. G. pagrinde glūdi mokėjimas brėžinio duomenimis nustatyti erdvės taško padėtį brėžinio plokštumos atžvilgiu. Dažniausiai yra vartojami ortogoninių projekcijų, perspektyvos ir aksonometrijos metodai.

Visų pirma tirdama eilę, liečiančių taškų, tiesių ir plokštumų projekcijas ir jų susikirtimą įvairiose padėtyse, elementarinių problemų, gautuosius dėsnius vartoja plokščioms ir dvigubo kreivumo kreivėms tirti, kreiviniams paviršiams, lietė joms ir liečiamoms plokštumoms išvesti ir 1.1. B. G. labiausiai vartojama šešėlių teorijai ir perspektyvai.

B. G. išriedėjo aš seniau žinotų perspektyvą liečiančių praktinių taisyklių, bet jos tikruoju kūrėju laikomas prancūzų inž. G. Monge, kuris atskiras B. G. taisykles pirmasis sujungė glaudžioje mokslinėje sistemoje. Jo rašytasis kursas Gėometrie descriptive išsp. 1799. Tolimesnėje B. G. rai-

J. Brahms

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4729-0=4729 wiki spaudos ženklai).