Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/200

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


padaro jį tinkamą vietos sąlygoms: liaudžiai jis imponuoja „puranamis” su jų dievų bei deivių panteonu, kuriame kiekvienas sau gali rasti tinkamą globėją; filosofiškai nusiteikę žmonės „upanišadose” randa visokių pakraipų pradų; dievo jieškoto-jai gilinasi į Bhagavadgitos žmogaus-dievo mistiką.

Sidney Cave Living religions of the East 1921 (duota bibliografija) ;W. J. Wilkins Hindu Mythology 1882; Farquar Modern Religious Movements in India 1915; tekstų vertimai: Max Müller The Sacred Books of the East; A. K. Coomaraswamy Hinduism and Buddism 1943; JET. Glasenapp Die 5 gross. Religionen 1951.

Bramante, tikrai Donato d’Angelo Laz-zari (1444—1514), vienas žymiųjų Italijos ankstyvojo renesanso architektūros kūrėjų. Menininko karjerą pradėjo tapytoju. Piešė freskas Milane (Filosofai), vėliau atsidėjo tik architektūriniams darbams. Jau Santa Maria presso S. Satiro ir S. Maria delle Grazie bažnyčių pastatuose taikė tokias architektūrines formas, kurios XVI a. architektūrai virto klasikinėmis, ir jo stilius buvo pavadintas „bramantesco”. Kaip subrendęs menininkas-architektas, nuo 1499 dirbo Romoje ir čia pastatė palazzo Cancelleria, palazzo Gizo ir ankstyvojo renesanso istorijai itin svarbią bažnytėlę Tempietto — naujos gadynės architektūros manifestą. Savo genialumą B. norėjo parodyti, šv. Petro baziliką bei Vatikaną perstatant. B. kūryba pasižymi visumos harmoningumu, efektingais dekoraciniais elementais ir ryškiu išbaigimu.

C. Baroni B. 1944; O. Kerber Von B. bis Hildebrandt 1947.

Bramantįno, tikrai Bartolomeo Suardi (m. 1536), italų tapytojas ir statytojas, Bramantės mokinys ir padėjėjas, žymiausi paveikslai: Bėgimas į Egiptą, šv. Domininko gyvenimas (freskos).

Bramaputra (indų Brahmaputra - Brahmos sūnus) Tibeto, Asamo ir Bengalijos upė, Gango kairysis intakas, 2900 km ilgio. Prasideda Tibeto kalnuose, teka giliu slėniu į rytus, lygiagrečiai su Himalajais, vadinama Makang, Tamčak, toliau Kangpo. Po 1500 km savo kelio, pasiekusi 950 geografinio ilgumo, upė staiga prasiveržia į pietus, skersai Himalajų grandinę, aplenkdama vieną augščiausiųjų viršūnių Namča-Barva, 8350 m nuo jūros lygio, šiame ruože upė vadinama Dihang. Patekusi į Asa-mą, dabar pietinę Indijos provinciją, ties Kobo ji gauna kairiuosius Dibang ir Lu-hit intakus; dabar jau vadinama Bramaputra, teka bendra pietvakarių linkme plačiu, ligi 80 km pločio, slėniu tarp Ąbor ir Dafla kalvų iš dešinės ir iNaga, Mikir bei Khasi kalnų iš kairės. Savo žemutiniame ruože per 725 km B. susirenka vandenį iš gausių intakų, kaip Subansiri, Kameng, Dhansiri, Manas, Amo, Tista. Jos slėnys tirštai apgyventas ir plačiai naudojamas žemės ūkiui. Rytų Pakistano Bengalijos provincijoje B. savo žemupiu, vad. Jamu-na ar Džiamuna, ties Goalundo jungiasi su Gango upe, 280 km nuo jos žiočių, sudarydama jo žemupį Padmą. Seniau B. vaga buvo toliau į rytus ir turėjo atskiras žiotis į Bengalijos įlanką, kartu su kairiuoju intaku Meghma. Todėl kartais B. laikoma atskira upe, ir žinios apie jos baseino plotą yra labai skirtingos. B., kaip Gango intako, baseino plotas yra 548.400 km2. Jos vandens debitas, išeinant iš Tibeto, yra 3000 m-Vsek., Asame ties Kobo 3600, ties žiotimis 7030 mVsek. B. pasižymi savo drumstumu ir nepaprastu sąnašų kiekiu : jos vagoje daug nepastovių seklumų ir salų, žemupio vaga kinta ir delta auga. Potvynis prasideda gegužės mėn., kai tirpsta sniegas kalnuose, ir trunka visą vasarą dėl labai gausių musono lietų. Ateityje numatoma įrengti tvenkinius šalutiniuose slėniuose potvynių žalai sumažinti ir iri-gacijai praplėsti.

Sativa Chandra Majumdar Rivers of the Bengal Delta 1942.

Bramante

Bramante Bažnytėlė, vad. Tempietto

Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai