Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/201

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Bramarayi Acanthopterygii pobūrio, šeimos kaulingoji žuvis. Ligi 70 cm. ilgio. Gyvena Atlanto gelmėse ir tik audrų metu išmetama Anglijos bei Prancūzijos pakraščiuose.

Bramsonas Leiba (1869 Kaune — ?) žydų veikėjas. Baigė Kauno gimnaziją ir Maskvos universiteto teisių fakultetą. Petrapilyje vertėsi advokatūra. 1893 redagavo 'Sistematičeskij ukazatel literatury o jevrejach. 1899—1906 Jewish Colonisation Association (JCA) atžalos Rusijoje (JKO—• EKO) komiteto reikalų vedėjas. Jo rūpesčiu buvo išsp. Materijaly o polože;nii jev-reev v Rossii 1904 (prancūzų kalba — Recueils de matérieux sur la situation économique des Israelites en Russie 1906— 1908). 1906 žydų sąjungos visoms teisėms gauti iš Kauno buvo paskirtas kandidatu valstybės dumon. čia kartu su O. Finkel-šteinu sudarė žydų ir lietuvių bloką, išlikusį ligi IV dūmos 1912. Išrinktas I dumon, buvo vienas vyriausiųjų darbiečių (trudovikų) frakcijos steigėjų. Drauge su kitais pasirašęs Vyborgo atsišaukimą, buvo nuteistas ir ligi 1917 vasario revoliucijos nebegalėjo dirbti politinėje veikloje. 1917 buvo liaudininkų socialistų ir darbiečių atstovas Petrapilio darbininkų ir kareivių atstovų tarybos vykd. komitete. Po bolševikų perversmo pasitraukė iš Rusijos, perkėlė Berlynan jo vadovaujamą ,nuo 1908 organizaciją ORTą ir iš ten organizavo OR-To draugijas Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Prancūzijoje, JAV, Anglijoje.

Branchellion parazitinė dėlių gentis lapuotomis šoninėmis ataugomis. B. torpedinis Atlante ir Viduržemio jūroje parazituoja ant žuvų.

Branchiobdelia Oligochaeta būrio žieduotųjų kirmėlių (Annelides) gentis. Gyvena parazitinį gyvenimą ant vėžių. Cilindrinės formos kūnas yra sudarytas iš kelių nelygių segmentų. Kūno gale yra siurbukas. Minta vėžių krauju.

Branchiosauridae Stepocephala būrio kastinių išnykusių varlių (Amphibia) šeima. B. panašūs į salamandras arba tritonus. Randami anglies ir permės sistemų sluogsniuose.

Branchiosfcoma ž. Amphioxus (I t. 152 psl.).

Branchipus Branchipodidae šeimos, Phy-llopoda būrio vėžiagyvis. Vienintelė rūšis B. sc'haefferi arba stagnalis kartais masėmis pasirodo laikiniuose vandens baseinuose. Per vieną vasarą būva kelios generacijos. Randamas ir Lietuvoje.

Branehiura Copepoda būrio parazitinių vėžiagyvių pobūris. Parazituoja karpių, lydžių, lynų ir kitų žuvų odoje bei žiauninė-je tuštumoje.

Branco Rio, arba Parima Rio, ¡Negro upės Brazilijoje kairysis intakas, 1300 km ilgio.

Brancuse Constantin (g. 1876) abstrak-čiojo meno šalininkas, pasižymėjęs rumunų skulptorius. Rodino ir Merciė mokinys. Jo skulptūros: Mieganti mūza, Pabučiavimas, Paukštis erdvėje.

Brand Johannes Arnold (1647—1691) Duisburgo universiteto profesorius. 1673—• 1674 dalyvavo Brandenburgo kurfiursto Fridricho Vilhelmo pasiuntinybėje į Maskvą pas rusų carą Aleksiejų. Vykdamas į Maskvą per Lietuvą ir Latviją (kopomis ligi Klaipėdos, paskiau per Palangą į Rygą), rinko medžiagą ir apie lietuvių kalbą ir papročius. 1674 sustojęs Ramintos medžioklės pilyje, ir lietuviškai buvo šiek tiek pramokęs. Grįžęs iš kelionės, Duisburge vėl profesoriavo, parašė plačius užrašus iš savo kelionės, kuriuos 1702 vokiečių ir 1703 olandų kalba išleido H. Ch. Hennig — Rey-sen durch die Marck Brandenburg, Preus-sen, Churland, Liefland, Plescovien... Kadangi jis kiek ilgėliau buvo sustojęs M. Lietuvoje, tai ir visos jo žinios apie lietuvius beveik ją vieną teliečia, čia jis šiek tiek žinių patiekė apie lietuvių vestuvinius papročius, drabužius, laidotuves, prietarus, davė keletą lietuviškų patarlių, vienos raudos lietuvišką tekstą, keletą giesmių iš D. Kleino 1666 giesmyno, truputį lietuvių kalbos pavyzdžių. B. pirmasis spaudai nusiuntė ir vienos lietuviškos dainos tekstą.

Myk. Biržiška Liet. dainų literatūros istorija 1919.

Brandano sala — tariamai šv. Brandano Atlante surastoji judančioji sala, besilaikiusi ant Jaskonijaus žuvies nugaros. Dėl to viduramžių geografai savo žemėlapiuose ją vaizdavo žuvies pavidalu. Įvairūs keliautojai jos jieškojo XVI, XVII ir XVIII a., kol paaiškėjo, kad tai buvusi gryna pasaka.

Brandamis (484—578) vienuolis benediktinas, airių šventasis. Plaukė Atlantan pažadėtosios šventųjų žemės jieškoti, 565-576

Brandano sala

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4579-0=4579 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai