Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/204

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


kariuomenės grįžimas iš Vienos, hetmono Tarnovskio kariuomenės žygis, Totorių nugalėjimas, Podolės kaimas.

4) Vladislovas (1836 Švenčionių aps. Rudokienėje — 1912 Paryžiuje). 1863 sukilimo dalyvis Lietuvoje. Rusų kariuomenės poručikas Baltstogėje, 1863 sukilimui prasidėjus, išėjo į sukilimą ir pradžioje veikė apie Baltstogę, paskiau 70 žmonių būrio vadas Užnemunėje. Pasižymėjo kautynėse ties Gruškiais, Balbieriškiu, Baltstoge. Sukilimą numalšinus, emigravo į Dresdeną, iš ten j Paryžių. 1871 dalyvavo Paryžiaus Komunos kovose.

Brandts-Buys Jan (1863— 1933) olandų kompozitorius, išgarsėjęs operomis: Siuvėjas iš Schönau 1916, žmogus mėnulyje 1922, Svajonių kraštas 1927. Parašė veikalus orkestrui, fortepionui, violončelei.

Brandukas Petras ž. Tumasonis Petras.

Branduolėlis (lot. nucleolus) vienas ar daugiau apskritų kūnelių, pastebimų ląstelių branduoliuose. Augštesniųjų augalų ląstelių B. paprastai laikomi branduolio atsargine medžiaga. Kaikurių dumblių B. turi ir chromatino.

Branduolys 1) (nucleus) ląstelėje citolo- gų yra ilgai ir stropiai tyrinėtas. Iš kai kurių ląstelių B. pašalinant, paaiškėjo, kad jis y ra būtinas sintetiniam ląstelės meta,- bolizmui. Citogenetiniai darbai parodė, kad organizmų savybės pareina nuo B. konstitucijos ir kad tų savybių paveldėjimas ar nepaveldėjimas pareina nuo svarbiosios B. dalies — chromozomų, kurios, lytinei ląstelei bręstant, pereina per komplikuotą, bet tvarkingą pasikeitimų seriją. Nesidaląs B. yra vad. metabolinėje būklėje, šioje būklėje jis yra apsuptas membrana ar apvalkalėliu, pro kurį gali persisunkti daug medžiagų. B. membranos apsupta medžiaga yra vadinama B. sunka arba kariolimfa, kurioje yra likusios B. dalys. Svarbiausia jų, tai plonyčių siūlelių, arba chromonemų, rezginys, taip •pavadintų dėl to, kad turi daug chromatino medžiagos, kaikurių dažų labai ryškiai nudažomos ir todėl palyginti lengvai matomos nedažytoje kariolimfoje. Gyvame B. chromonemos tik retai kiek geriau matomos, nes jų spindulių laužimo indeksas veik lygus B. sunkos indeksui. B. dalymosi metu chromonemos žymiai sutrumpėja ir yra apgaubiamos matrica. Todėl tuo metu net ir gyvame B. chromozomos lengva pastebėti1, vartojant fazinio kontrasto mikroskopą. Metabolįniame B. dažnai pastebima didesnis ar mažesnis skaičius stipriai nusidažančių kūnelių, vad. chromocentrais, kurie yra kondensuota chromonemos dalis su matricos likučiais. Retais atvejais iš chromocentrų skaičiaus metabolinės būklės B. galima nustatyti chromozomų skaičių. Paprastai chromozo- mos skaičiuojamos B. dalymosi metu. Svarbiausios cheminės medžiagos B. yra proteinai, lipidai ir vanduo. Ypač svarbi chromozomų cheminė sudėtis, nes jų sudėtis, berods, yra svarbiausias šaltinis tos galingos B. jėgos, kuri nustato organizmo vystymosi ir savybių paveldėjimą. Analizės parodė, kad chromatinas yra nukleopro- teinas, sudėtas iš branduolinių rūgščių ir kaikurių baltymų. Be to, B. sunkoje dar randama vienas ar daugiau apskritų kūnelių, vad. branduolėliais (nucleolus).

Brandus Castiglione XV a. kardinolas, Oporto vyskupas. Nekartą atstovavo popiežiui prie Vladislovo Jogailos. 1412 vadovavo pasiuntinybei pas Jogailą, kad neprileistų prie sutarties su Venecija. Kaip popiežiaus legatas stengėsi nugalėti husitus Čekijoje, atstovavo popiežiui per Jogailos vestuves su Sofija.

Brandvachta sargybinis laivas uostuose. Nemune B. vadinamas laivas ar pontonas su patalpa nakvoti ar gyventi upių tyrinėjimo ar reguliavimo darbininkams ir tarnautojams.

Brangieji akmenys įvairios cheminės sudėties ir kristalinės form os mineralai, stipriai žibą, gražių spalvų, skaidrūs, pakankamai kieti, pastovūs bei patvarūs, ir todėl juos galima gludinti bei svidinti, o šiaipjau laikosi nesikeisdami ir ilgai nenustodami savo savybių. Iš gražumo, optinių savybių retumo ir kainos B. A. skirstomi į keletą klasių: I klasė (B. A .): deimantas, rubinas, smaragdas, sapfyras, aleksandritas, eukla- zas, chrizoberilas, špinelis. II — topazas, berilas, cirkonas, kilnusis opalas, granatas, turmalinas, turkusas, fenakitas. III - — kor- dieritas, vezuvianas, chrizolitas, aksinitas, cianitas, staurolitas, andaluzitas, c'hiastoli- tas, pistacitas. IV (pusiau B. A .) - — kvarcas: a) kristaliniai kvarcai: kalnų kristalas, ametistas; paprastasis kvarcas: praze- mas, avantiūrinas, katės ir tigro akis); rausvasis kvarcas; b) chalcedonai: chalcedonas, karneolas, plazma, heliotropas, jaspis, chrizoprazas; c) opalai: ugnies opalas, pusopalis, hidrofanas, kašolongas, jaspopa- las, paprastasis opalas; lauko špatai: adu- liaras, amazonitas, labradoritas, obsidianas, lazuritas, hajujinas, hiperstenas, diopsidas, fluoritas, gintaras, dioptazas. V •— agatas, žadeitas, nefritas, serpentinas, agalmatoli- tas, steatitas, dialagas, bronzitas, bastitas, pluoštinės klintys, marmoras, salenitas, alebastras, malachitas, piritas, m angano špatas, hematitas, prenitas, kleolitas, ro- domitas, natrolitas, lava, titnago brekčija, lepidolitas.

Žmonių skoniui, madoms, B. A. apdorojimo būdams, pareikalavimo-pasiūlymo santykiui keičiantis, kinta kaina, ir B. A . keliami į augštesnę arba degraduojami į že-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+5599-0=5599 wiki spaudos ženklai).