Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/208

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


beralų ir socialdemokratų kabinete finansų ministeris, 1920 — 1921, 1921 — 1923, ir 1924 — 1925 ministeris pirmininkas ir užsienio reikalų ministeris. I pas. karo metu kriež- tai kovojo prieš Vokietiją. 1920 — 1921 ir 1923 1925 buvo Švedijos atstovu Tautų Sąjungos taryboje, 1920 — 1924 Tautų Sąjungos sesijose. 1922 Genevos konferencijoje buvo Švedijos delegacijos pirmininku, 1924 pirmininkavo Tarpt. Darbo Biuro sesijoje Genevoje. 1921 gavo Nobelio taikos premiją.

Brantmedis (Guajacum officinale L.) Lygophyllaceae šeimos augalas, augąs tiktai šiltuose kraštuose ir užaugąs ligi 10 m augščio. B. yra žinomas dėl savo medienos ir dervos, kurias vartoja vaistinėse.

Brantome Pierre de Bourdeille (apie 1540 — 1614) prancūzų rašytojas, memuarinin- kas, parašęs savo avantiūriškojo gyvenimo ir karališkųjų rūmų skandalingų įvykių atsiminimus. Išsp. Mémoires 1665—1666 iš Vies des hommes illustres, Vies des dames illustres, Discours sur les duels ir kt.

Braque Georges (g. 1882) prancūzų tapytojas, vienas žymiausiųjų kubizmo atstovų. Pradžioje piešė Matisse ir Cézanne įtakoje. Vėliau drauge su Picasso kūrė kubizmo teoriją ir savo kūryba veikė kitų kraštų modernistus.

Brasenia Nymphaceae šeimos Lugniečių genties augalas. Vienintelė rūšis — B. purpurea auga visur vandenyse, išskyrus Europą. Europoje B. sėklos buvo būdingos diluvio laikais, bet paskiau Europoje B. išnyko. B. liekanos buvo rastos ir Lietuvoje tarpuledžio sluogsnyje netoli Gardino.

Brasides (m. 422 pr. Kr.) Spartos kariuomenės vadas Peleponeso kare. 422 ties Amfipoliu sumušė Kleoną, bet pats kautynėse žuvo.

Brasla Latvijos Vidžemės upė, Gaujos deš. intakas, 62,1 km ilgio.

Braslavas ž. Brėslauja.

Brassavola Antonio Musa (1500 — 1555) italų botanikas, pirmas paneigęs ligi jo laikų buvusią nuomonę, kad Dioskorido ir Plinijaus raštuose yra sužymėti visi augalai, žymiausias jo veikalas — Examen omnium simplicium medicamentorum quorum usus est in publicis disciplinis et officiis 1536.

Brasseur de Boubourg Charles (1814 — 1874) belgas misionorius, etnografas. 1857 — 1859 tyrinėjo aztekų civilizacijos liekanas ir istoriją, 1863 surado būdą, kaip išskaityti Meksikos hieroglifus, o 1869— 1870 iššifravo Meksikos indėnų ideografinį raštą. Išsp. Monuments anciens du Mexique 1866, Manuscript Troano, études sur la système grapique et la langue des Mayas 1870, Bibliothèque Mexico-guatémalienne 1871.

Brassica napus botaninė repsų rūšis, kurios yra: Repsai — Brassica napus olifera, Sėtiniai — Brassica napus rapifera (escu- lenta).

Brasta negili upės ar ežero vieta arba apskritai persikėlimo tarpas per upę ties kokiu svarbesniu keliu. Pirmykščioms sodyboms kuriantis, B. buvo labai pravarti. Susisiekimui upėmis gerėjant, sodybas pradėta kurti ir prie gilių upių vietų, kad būtų galima laivams prie krantų priplaukti. Kitur, pvz. senovės Žemaitijoje, buvo paplitusios ir tik vietos gyventojams težinomos dirbtinės slaptosios B. (kūlgrindos). B. yra daug Lietuvos ir bendrai baltų kraštų vietovardžių kamienas, pvz. Lietuvos Brasta miestas, Bradesa upė, Pabradės miestelis. Istorinė „Kinnstottinbrast” — Kęstučio B. yra Aryso miesto srityje M. Lietuvoje.

Brasta Lietuvos ž. Lietuvos Brasta.

Brastinš Ernests (g. 1892) latvių menininkas ir archeologas. 1911—1916 mokėsi Stiglitzo meno mokykloje Petrapilyje. Latvijoje piliakalnius matavo. Išsp. Latvijas pilskalni 1923— 1928. 1940 bolševikų išvežtas į Rusiją.

Brastos byla — vienas iš kovos etapų Lenkijoje prieš Pilsudskio diktatūrą. Pilsudskiui valdžią į savo rankas pasigrobus, lenkų opozicinės priešdiktatūrinės partijos sudarė centrinių ir kairiųjų partijų (vad. Centrolevo) sąjungą, 1930 VI Krokuvoje sušaukusi vad. teisės ir laisvės gynimo kongresą, o IX 14 rengėsi atvirai demonst- lacijai Krokuvoje, ruošdamasi žygiui prieš Varšuvą. Bet jau IX 9-10 tų partijų žymiausieji atstovai buvo suimti, išvežti į Lietuvos Brastos kalėjimą, kur buvo kalinami žiauriausiose sąlygose. Paskiau buvo kaltinami sąmokslu, teisiami Varšuvoje 1931 ir nuteisti ligi 3 metų kalėjimo.

H. Brantine Braque Nature morte

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+4559-0=4559 wiki spaudos ženklai).