Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/21

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


sieniu, Pasvaliu ir Vabalninku, o su Šiauliais geležinkeliu. B. yra derlingų dirvų ir pasiturinčių ūkininkų pažangaus krašto kultūrinis ir ūkinis centras.

E. Tyszkiewicz Birže 1869; P. Rūškys Biržų pilis — Mūsų Senovė 1921 N. 1; J. Yčas Biržai 1931; P. Biržys Lietuvos miestai II 1932.

Biržė 1) Abiejų rankų siautimu užsėjajamas plotis. Kaikur dar skiriama plačioji ir siauroji B. Plačioji B. užsiaučiama abiejų rankų siautimais arba dešinės rankos dviem siautimais (į vieną ir į kitą pusę), o siauroji, kuri vietomis dar pusbirže vadinama, — dešiniuoju siautimu, ūkiniame gyvenime B. plotis dar derinamas ir su akėčiomis. Plačioji B. atitiko dvejų vartinių arba 4 paprastųjų akėčių plotį, siauroji -— vienerių vartinių arba dviejų siaurų.

2) Rėžio pavidalo miško plotas, atrėžtas atskirtas sprindžiais, jei nėra natūralių sienų (kelio, upės, pievos), pažymėtos stulpeliais ir paskirtas kirsti.

3) Iškirstas miško plotas. B. rėžiama, prisilaikant magnetinio meridiano, šiaurės — pietų, krypties, kad mūsų krašte pučią stipriausi vakarų vėjai eitų skersai B. Mat, tuo būdu apsaugomi gretimame plote augą medžiai, kad neišsivartytų. B. plotis išvaromas spygliuočių miške 50 m, lapuočių 100 m. Toks plotis iš dalies reikalingas medžiams nuo vėjo apsisaugoti (daugumas lapuočių paprastai sunkiau vėjams pasiduoda), iš dalies pravartus prisitaikinti ir sularyti tinkamesnes sąlygas savaime apsisėti nuo gretimam plote augančių medžių.

4) ž. Skėtės.

Birželis dabar yra šeštojo mėnesio vardas. Seniau tuo vardu dar buvo vadinami balandžio ir gegužės mėnesiai, lygiai taip pat, kaip šeštajam mėnesiui vadinti, be jo, dar buvo vartojami ir kiti pavadinimai, pvz.: biržis, berželis, kirmėlių, pūdymo mėnuo, sėmenija ir kt. Tai rodo, kad birželio vardu pradžioje buvo vad. tam tikras metų laikas, kuriuo beržai sprogsta, javai sėjami ir tt. Tam tikras, t. y . šeštasis, mėnuo B. buvo pradėtas galutinai vadinti, tik kalendorinei sistemai įsigalėjus. Etimologiškai B. yra jungtinas su biržys „beržynas”, biržliai „ilgos nusvirusios beržo šakos” , beržas ir kt.

Pasak Lietuvos zoologų, B. mėnesio vardas kilęs iš žodžio biržė (kitaip skėtė, avižė, velnio kumelys) Libellula ir kitos gentys šeimos Libellulidae. Biržės raida įvyksta vandenyje: birželio mėnesį daugumas biržių vikšrų iššliaužia iš vandens ir iš jų išsirita sparnuotos biržės. Tuo laiku jų pasirodymas dažnai turi masinio pobūdžio. Kaikurie mūsų krašto ežerai (pvz. Žuvinto) gausūs biržių, ir vasaros pradžioje sudaro lyg šaltinius, iš kurių skriste skrenda tiršti biržių pulkai. Tai daugiausia liečia biržių rūšis: Libellula quadrimaculata ir Cordulia aenea.

Biržų vaizdas nuo Agluonos upės tilto

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+3054-0=3054 wiki spaudos ženklai).
  • Arūnas Pabedinskas – redaktorius – 0% (+0-2=-2 wiki spaudos ženklai).