Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/211

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


uogė — Fragaria vesca. B. gauti dar buvo vartojama Fr. elatior, Fr. virginiana, Fr. chiloensis. Lietuvoje B. kultūra pradėta tiktai XVIII a. Lietuvos klimatas B. auginti gerai tinka. Auga įvairiose dirvose, bet geriausią derlių duoda vidutinio sunkumo puriose žemėse. Svarbu, kad vieta būtų nuolaidi, pavasarį vanduo nestovėtų. Vieta turi būti apsaugota nuo šaltų vėjų. B. dauginama ūgiais (ūsais), atsirandančiais baigiantis uogų derliui. Vienas dvimetis krūmas duoda 10—15 jaunų ūglių. Geroje žem ėje išaugusiųjų ūglių šaknys susidaro maždaug po 10 dienų. Po to ūgliai galima atkirpinėti nuo motininio krūmo. Naujiems ūgliams gauti krūmai parenkami patys derliausi ir sveikiausi. B. sodinama rudenį ir pavasarį. Rudenį pasodintosios kitais metais dar .nepilną derlių duoda. B. žemė turi būti gerai patręšta ir piktžolės išvalytos. Mažais kiekiais ir drėgnesnėje vietoje sodinant, galima auginti lysėse. Didesniais kiekiais auginant, sodinama lygioje vietoje ir rečiau, kad būtų galima dirbti ir su arkliniais įrankiais. Pertankiai susodinus, tegaunamas mažas tik smulkių uogų derlius. Kadangi pirmais metais po pa- sodinimo B. duoda daug ūglių, tai sodina retai: tarp eilių 100— 112 cm, eilėje 45— 60 cm. N aujijeji ūgliai vienodai išdėstomi į visas puses, kad nebūtų tankiau kaip 15 cm vienas nuo kito. šitaip pasidaro sodinta eilė ligi 60 cm pločio, paliekant 45—50 cm skynimui ir priežiūrai. Jauniems daigams pavojinga pirmoji šalta ir be sniego žiema. Nuo šalčio apdengiama šiaudais arba eglė- šakėmis. Kiekvieną pavasarį braškynas purenamas ir «akinamos piktžolės. Iš aro (100 m2) gaunama 40—60 kg uogų. Di džiausias derlius esti 2—3 metų plantacijoje. Vėliau reikia naikinti arba atnaujinti, senuosius krūmus pašalinant, o naujuosius paliekant. B. yra daug veislių. Nuolat atsiranda jų naujų. Iš žinomesniųjų veislių minėtinos: Deutsch Evern, Sieger, Louise, Laxton, Noble, Fairfax.

Braškiškių miškas Utenos aps. Molėtų vi. 76 ha ploto. Pušynas jaunuolynas, tipiškas sausašilis.

Braškių medis (Arbutus unedo L.), viržinių (Ericaceae) šeimos. Vaisiai panašūs į braškes. Europoje savaiminis. Italijoje ir Jonijos salose iš B. M. vaisių varo degtinę, Korsikoje — vyną.

Brate Erik (1857— 1924) švedų kalbininkas, runų tyrinėtojas. Išsp. Runverser 1887 — 1891 (kartu su S. Bugge), Oelando runinskrifter 1900—1906 (kartu su S. Soebergu), Soedermanlands runinskrifter 1924.

Bratescu-Voinesti Jon (g. 1868) rumunų rašytojas, akademijos narys. Savo veikaluose vaizduoja kaimų, miestelių ir nusigyvenusių bajorų gyvenimą ir iškelia žmonių gerąjį pradą. Išsp. Lumea dreptatii 1908, Intuneric si lumina 1912, In slujba pacii, drama Sorana 1916.

Bratianiu 1) Jon vyresnysis (1821 — 3891) rumunų politikas, vienas iš Rumunijos valstybės kūrėjų. Kraštutinis liberalas, 1866 palaikė Karolio išrinkimą Rumunijos karaliumi. 1866— 1868 ir 1876— 1888 ministeris pirmininkas. Pasirūpino Rumunijos prisidėjimu prie rusų karo prieš turkus, Rumunijos paskelbimu nepriklausoma karalija, rinkimų įstatymo reforma. Kaltinamas linkimu į diktatūrą, sukėlė opoziciją, ir iš politikos pasitraukė. 1903—1912 buvo išleistos jo prakalbos.

2) Jonei (1864— 1927) Jono (1) sūnus, Rumunijos politikas, liberalų partijos vadas, 1910—1918 beveik be pertraukos ministeris pirmininkas. I pas. kare jo paveiktoji Rumunija stojo į karą prieš Vokietiją. Karui pasibaigus, B. buvo Rumunijos delegacijos pirmininkas taikai sudaryti. 1922 vėl sudarė kabinetą ir ligi mirties buvo faktiškas Rumunijos diktatorius. Prie jauno karaliaus Mykolo 1927 formaliai valdė kraštą.

3) Constantin (Dinų) (g. 1869) Jono (1) sūnus, rumunų politikas, 1933 finansų ministeris, 1934 liberalų partijos vadas, drauge su Maniu kovojo prieš Antonescu diktatūrą, vėliau mėgino priešintis ir komunistų diktatūriniam režimui.

Bratislava, vok. Pressburg, pietinės Čekoslovakijos miestas, Slovakijos sostinė. B. yra Dunojaus kairiajame krante. Svarbiausias Čekoslovakijos uostas ir didelis geležinkelių mazgas. XIII a. rotušė ir katedra; ant 83 m augščio upės kranto buv. karalių pilis. Katedroje 1563—1830 būdavo vainikuojami Vengrijos karaliai. 1914 įst. universitetas, prekybos akademija. Įvairi pramonė, žymus prekybos centras. B. minimas jau 907. Po Austerlitzo kautynių 1805 XII 26 čia pasirašyta B. sutartis.

Bratsche (vok., it. braccio) petis, styginis instrumentas keturiomis stygomis, derinamas kvintomis — c -g -d -a; kiek didesnis už smuiką, viola.

Bratt Ivar (g. 1878) švedų politikas, gydytojas, vad. „Stockholmo sistemos steigėjas” . Nuo 1919 pagal šią sistemą kiekvienas Švedijos pilietis, turįs daugiau kaip 21 metus, kas mėnuo gali pirkti nustatytą spirito kiekį. Sumanymo tikslas — pašalinti privatų komisinį interesą, alkoholį pardavinėjant.

Brauohitsch Walter (1881—1948) vokiečių feldmaršalas, kilimo iš junkerių. I pas. kare buvo gen. štabo karininkas. 1938 Vokietijos kariuomenės vadas. P o vokiečių kariuomenės pergalės Lenkijoje, Olandijoje, Belgijoje ir Prancūzijoje buvo pakeltas feldmaršalu. 1941 po žiemos ofenzyvos Ru-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+5544-0=5544 wiki spaudos ženklai).