Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/221

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


lisandru, mahagonio, B. kedrų, pernambuko medžių, kitokių kietmedžių baldams dirbti. Imigrantams, daugiausia ūkiuose besikuriantiems, kūrimosi sunkumai nelengva nugalėti: tegauna 200 margų sklypą (pikadą) prie miško, o trobesius pasistatyti, žemę dirvomis paversti, gyvuliais ir kitkuo apsirūpinti tenka patiems, šioje B. dalyje yra pievų, laukų, vaisių sodų, kaimų. Tai ne tik žemės ūkio, bet ir gyvulininkystės sritys. Gyvulininkyste susirūpinta ypač paskutiniais dešimtmečiais. Pirm a uja galvijų ūkis (42.000 .000); kiauliu — 24.000.000, avių — 14.000.000, a rklių — 6.000.000, ožkų, asilų ir asilėnų,

Žemės turtai yra dideli, bet maža naudojami. Kolonijų amžiuje B. aprūpindavo kitus kraštus įvairių plantacijų turtais, bet jau X IX a. plantacijų atsirado ir kitur, ir vergų darbu išaugintos B. plantacijos mažėjo. Matto Grosso srityje rastieji deimantai sukėlė žemės turtų jieškojimo bangą ir B. tapo vadovaujanti deimantų eksporte. Tik 1870 tą vadovavimą paveržė pietų Afrikos deimantų kasyklos. Dabar B. deimantai eina daugiausia pramonės reikalams. Kasyklų centras yra Diamantina su 70.000 gyventojų. Auksas, manganas, geležies rūda, anglis, kvarcas, boksitas, chromas, statybiniai akmens, marmoras, druska, kaolinas, fosfatai yra B. žemės turtai. Mažais kiekiais dar yra švino, vario, platinos, grafito, berilio, urano rūdos. Anglies yra Rio Grande de Šulo, Santos Catharinos, Paranos, Sao Paulo srityse. Anglies kokybė yra negeriausia. Jos dar permaža iškasama net .ir savo krašto reikalams, žymiausi anglies kasyklų miestai yra Bello Horizonte, Porto Alegre, Blumenau, Curitiba. Aukso kasyklos Minas Geraes .srityje kasmet duoda per 4000kg aukso. B. yra viena turtingiausiųjų geležies rūda kraštų. Jos didelės atsargos yra prie Itabiros, Minas Geraes. Geležies rūdą pradėjo čia kasti tik 1932. Per metus jos iškasa apie 100.000 t.

Susisiekimas. B. neturi visą kraštą apimančio susisiekimo tinklo. Upės teka į šiaurę ar į pietus išskyrus Amazonę. Tai nėra patogu, norint pasiekti krašto centrines sritis. Jūrų laivams (iki 3000 t) plaukioti Amazonė tinka iki Ikvitos. Mažiems laivams Amazonės upių sistema duoda ligi 50.000 km tinkamo kelio. Augštumų upės dėl jų sraunumo, slenksčių, krioklių laivybai mažiau tinka. B. žemumoje vandens keliai tėra vienintelis galimas susisiekimo būdas. Pajūris plačiai naudojamas vietiniam susisiekimui: yra 45 uostai, aptarnaują vietinį ir užjūrio susisiekimą. Didieji uostai iš krašto šiaurės į pietus yra Belem (Para), Recife (Pernambuco), Sao Salva- dor (Bahia), Rio de Janeiro, Santos (jo užnugaryje yra didžiausias krašto pramonės miestas Sao Paulo), Porto, Alegre, Rio Grande do Sul. Pietinio pajūrio uostai (iki Santos) aptarnauja ir Paragvajaus, Bolivijos valstybes, neturinčias tiesioginio priėjimo prie jūros. Didžiausia B. garlaivių bendrovė yra Lloyd Brasileiro, vyriausybės tvarkoma. Sausumos kelių geriausią tinklą turi pietinė B. dalis. Iš viso yra apie 35.000 km geležinkelių viduje susisiekti

Kelias i Sao Paulo

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 100% (+3307-2=3305 wiki spaudos ženklai).