Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/255

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


kitos pagalbos ordinas Jogailai nežadėjo. Glaudus, net einąs ligi nepriklausomybės nustojimo Jogailos susijungimas su ordinu buvo atliktas vėliau ir formaliai fiksuotas 1382 XI Dubysos saloje.

I. Jonynas Jogaila D. L. kunigaikštis ir Lenkijos karalius 1935.

Briffault Robert (g. 1876) anglų psichologas, filosofas ir antropologas, veikale The Mot'hers skelbiąs pažiūrą, kad pir-mykščioje bendruomenėje moters vaidmuo esąs žymiai svaresnis, negu civilizuotoje visuomenėje, tuo būdu plėsdamas priešingą prieš jį populiariai patriarchalinei teorijai matriarhatinę teoriją. Išsp. The Ma-king of Humanity 1919, The Mothers 1927, The Decline and Fall of the British Empi-re 1938.

Brigada didelis kariuomenės junginys, iš dviejų arba atskiresnių vienos ginklų rūšies kariuomenės dalių sudarytas, šitokios prasmės terminą XVII a. įvedė Gustavas Adolfas. Kartais B. buvo vadinami ir daug mažesni junginiai. Dažnai dvi pėstininkų arba raitininkų B. sudaro diviziją. B., turinti ir kitų ginklų rūšių ir kautynių priemonių ir organiškai neįeinanti į divizijos sudėtį, vadinama atskira B.

Brigadere Anna (1861—1933 VI 25) latvių rašytoja. Literatūroje pradėjo dirbti kaip apysakų rašytoja. Laikydamasi realizmo pagrindų, B. savo kūriniuose ypač domėjosi moterų ir vaikų vidiniais išgyvenimais. Pirmoji jos apysaka Slimnlca pasirodė 1896. Po to buvo apysakos: Veca Karline, Liže, Satikšanas. Prie žymesniųjų B. apysakų dar priskirtinos: Biedris, Nieką dėl, Zem rita zvaigznes, Pirms pėdėja zvana, Uz vara, Pėdas, Bogatais, Kristlnes stasts. Autobiografinė trilogija: Dievs, Daba, Darbs; Skarbos vejos; Akmenų spros-ta (1827—1931). Pirmosios B. pjesės At-kalredzešanas, Cel’a jūtls ir Izredzetais parašytos 1901. Didelio pasisekimo susilaukė B. pasakinė pjesė Sprldltis (Nykštukas), Medinio opera komponuota. Pasakų motyvais parašytos ir B. pjesės: Princese Gun-dega un Karalis Brusubarda, Maija un Paija, Lolitas brlnumputns. Realistinės B. pjesės: Ausma, Pie Iatviešu miljonara, Ilga, Heteras mantojums, Lielais loms, Die-višk’a sėja ir kt. B. lyriškieji eilėraščiai išleisti rinkiniais: Dzejas 1913, Paisums 1922. B. redagavo ir iš dalies perdirbo iliustruotą latviškų pasakų rinkinį Tautas pasakas un teikas 1923—1925. 1927 išėjo M. Strun-kės iliustruotas B. padavimas Spėka dels.' Vokiečių okupaciją 1917—1918 B. aprašė atsiminimų knygoje Dzelzs dūrė ir romane Kveloša loka. Nuo 1916 B. redagavo metraštį Dauguva. B. raštų rinkinys 1935 — 1939. B. kūrinių lietuvių kalba išversta: Pro šalį einant (vertė J. šumnauskaitė, rinkinys Iš latvių literatūros 1924), Pėdos (vertė K. Korsakas, rinktinės Latvių novelės 1933), Nykštukas (vertė J. Pakalk-lis 1933).

Autobiografija K. Eglės red. rinkinyje Atzin’as I.

Brigadierius (pr. brigadier) prancūzų kariuomenėje XVII a. įvestas karinis titulas, reiškiąs pulkininką — brigados vadą. Jis buvo tarp pulko vado ir pulkininko. Dabar pasiliko prancūzų raitininkijoje, kur taip yra vadinami jaunesnieji puskarininkiai. Lietuvoje XVIII a. kartais taip vadindavo pulkų vadus.

Brigandina marškiniai iš plieno žvynų, kūną saugoją nuo sužeidimo. Labiausiai buvo vilkimos viduramžiais. šaunamiesiems ginklams ištobulėjus, jos išnyko.

Brigantai (it. briganti, pr. brigands) nuo vardo dezorganizuotų karių, užėmusių 1358 Paryžių. Vėliau šitaip buvo vadinami banditai, plėšikai.

Brigantai senovės Britanijos karinga keltų tauta, Cezarėjos Magnus provincijoje, su sostine Eburacum (dabar York). Romėnų pavergti Domiciano laikais.

Brigantina maži, dvistiebiai 15—70 tonų talpos laivai, pritaikinti taip, kad bures būtų galima visiškai nuimti ir plaukti vienais irklais. Kartais B. būdavo panašios j romėnų mažo tipo galeras. B. buvo vartojamos daugiausia plėšikų Atlanto pakraščiuose ir Viduržemio jūroje keleiviams, ypač prekiniams laivams pulti.

Brigantium senovės romėnų dabartinių miestų Bregenzo, Brianęonnes, Corunos (Ispanijoje) vardas. Brigas (brig, brigantium) dvistiebis laivas, su keturiomis burėmis kiekviename stiebe ir su pridėtinėmis burėmis. Daugumas burinių laivų 200-250 tonų talpos, yra B. rūšies, nors pamažu nyksta. Ligi XIX a. pusės buvo ir karo B., ginkluotų 8 ir 16 pabūklais. Dabar skiriami tik jūrininkams mokyti.

Briggs Henry (1561—1630) anglų matematikas. B. pirmas suprato Napiero mate-matikon įvestų logaritmų svarbumą ir pirmas 1618 išleido aštuoniaženklių logaritmų pagrindo 10 tabeles skaičiams 1—1000 veikale Logarithmorum dūlias prima.

Brighella, arba finochetto, italų liaudies komedijoje apsukrus patarnautojas iš Ber-gamo, kalbąs Brescijos tarme.

Brighouse vidurinės Anglijos miestas Yorko grafijoje prie Calder upės; 30.600 gyventojų (1951). Geležinkelių mazgas, muilo ir tekstilės pramonė.

Brigandina

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5140-0=5140 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai