Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/265

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

ka.i, muzėjai, meno galerija, seniausios bažnyčios. Jo centrinės aikštės: Grand Place (buvusi pelkė, vėliau turnyrų, teismo vieta, prekyvietė) pakraštyje stovi gotiška rotušė (pradėta statyti 1402) su 90 m augščio bokštu. B. turi kelis didelius muzėjus, meno galerijas. Iš monumentaliosios statybos ypač žinoma šv. Gudulos bažnyčia (pradėta 1260, baigta po 300 metų), teisingumo rūmai (1883, 25.000 m2 didumo), karaliaus rūmai, teatras, birža. B. yra vienas iš didžiausiųjų mokslo židinių ir tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo centrų su tarptautiniu bibliografiniu institutu, tarptautiniu universitetu (įsteigtu 1920); dažnų tarptautinių konferencijų vieta. Prancūziškasis (valonų) universitetas įst. 1834; meno, mokslų ir medicinos akademijos, karališkoji biblioteka (per 1 milioną tomų), politechnikumas, observatorija, botanikos sodas, akvariumas, konservatorija. Iš pramonės pažymėtina deimantų gludini-mas, audinių fabrikai, galanterijos dalykų, aparatų, motorų, kvepalų, vaistų, maisto dalykų, mašinų ir kt. gamyba.

B. 870 (tuomet Brosella) buvo atitekęs Lotaringijai; nuo XI a. žymus miestas su išgarsėjusia audinių pramone. Nuo 1530 Olandijos sostinė, 1815—1830 jungtinės Olandijos sostinė, 1830 belgų sukilėlių centras ir nuo to laiko Belgijos sostinė.

Brusov Valerij (1873—1924) rusų poetas ir rašytojas, simbolistų vadas. Savo kūrybą pradėjo eilėraščiais. Svarbesni rinkiniai: Me cu,m esse 1897, Tertia vigilial900, U urbi et orbi 1903, Vse napevy 1913, Ste-phanos 1906. B. eilėraščiuose vyrauja erotikos ir mistikos motyvai. Erotinės poezijos verstinę antologiją Erotopaegnia išleido 1917. Rašė apysakų—Ognennyj angel 1908, Noči i dni 1913. Apysakų rinkinys Razno-cvetnyje kamenja 1914. Vertė į rusų kalbą Virgilijų, Horacijų, Maeterlincką, O. Wilde, Dantę, Romainą Rollandą. Po 1917 revoliucijos literatūros institute dėstė graikų, romėnų ir naująją rusų literatūrą. Atsiminimus Iz mojej žizni išsp. 1927. Parinktieji raštai 1945.

Brivnieks (Freimanis) Kârlis (1854— 1934) latvių aktorius, pradėjęs scenoje dirbti nuo 1877, nuo 1899 įsteigęs savo trupę, paskiau vadovavo savo teatrui Rygoje. Pats parašė keletą originalių pjesių (pvz. Vâcu šie vas) ir išvertė iigi 20 pjesių. Savo surinktą latvių teatro istorijos medžiagą 1893—1895 išsp. laikraštyje Dienas Lapa.

Brivzemnieks (Treulands) Fricis (1846-1907) latvių rašytojas, tautinio atgimimo veikėjas. Nuo 1867 dirbo Maskvoje, kur paruošė rusų, latvių vokiečių žodyną, išsp. 1872. Latvių tautiniais klausimais rašė ir rusų spaudoje. Tuo pačiu laiku pradėjo rinkti ir latvių tautosaką. Nuo 1887 išsikėlė į Latviją pradžios mokyklų inspektoriumi, kuriuo dirbo ligi 1904. Paruošė latvių liaudies dainų rinkinį, 1873 išleistą rusų raidėmis. 1881 leidinyje Trudy Etnogra-iičeskago Otdela buvo išsp. jo Latvijoje surinktieji priežodžiai, patarlės, mįslės, burtažodžiai. 1887 buvo išleistas jo surankiotų latvių pasakų rusų kalbos vertimas.

T. Zeiferts Latviešu rakstniecïbas vesture II 1930.

Brixen, it. Bressanone, pietinio Tirolio (Austrijos) miestas ir kurortas prie Bren-nerio kelio ir Rienz—Eisack upių santakos; 65.000 gyventojų (1952). XVIII a. baroko katedra. B. minimas jau VIII a. kaip Prichsna.

Brixham pietų Anglijos žvejų uostas Devono grafijoje. 8800 gyventojų (1951). 1688 ties B. į Anglijos krantus išsėdo Vilhelmas Oranietis.

Brive-la-Gaillarde pietų Prancūzijos Corrėze departamento miestas; 30.000 gyventojų (1950). Pilis, XI a. bažnyčia, muzėjus; čia rengiamos didelės žemės ūkio parodos.

Briza media L. — kiškio ašarėlės (žvirblio kanapė). Gramineae šeimos varpinė žolė, auganti atvirose vietose ir apydrėgnėse .miškinėse pievose. Pašarinė vertė nedidelė.

Brizai (angį. breeze, it. brezza) — jūrų pakraščių vėjai. Pajūriais ligi 10 val. ryto pradeda pūsti vėjas iš jūros, vakare nurimsta ir naktį pučia iš sausumos. Jų greitis 4—7 m/sek. Sausumoje tebepastebimi 20—40 km atstumo nuo kranto, šiltuose kraštuose jie pučia ištisus metus. Baltijos ir kitų vidutinio klimato jūrose bei dideliuose ežeruose B. pučia tik šiltu laiku.

Brizgys Vincentas (g. 1903 XI 10 Marijampolės aps. Liudvinavo vi. Plynių k.) vyskupas. Pradžios mokslą išėjo Daukšiuose, toliau mokėsi Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje, 1921 stojo į Sei-

Karališkasis teatras Briuselyje

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4708-0=4708 wiki spaudos ženklai).