Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/283

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


2) John Moses (1855 — 1926) JAV automatinių ginklų išradėjas (revolveris ir šautuvas). I pas. karo metu jo išradimo šautuvais buvo ginkluota JAV kariuomenė.

3) Robert (1812 —1889) vienas žy-miausųjų XIX amžiaus anglų poetų. Iš pat jaunystės domėjosi poezija, muzika, menu. Kaip nonkonformistas negalėjo stoti į universitetą. Nors augštojo mokslo studijų nebuvo ėjęs, tačiau laikomas vienu labai mokytu anglų poetu. Jo poezija pilna įvairių a-liuzijų, įrodančių didelį jo prisiskaitymą. 1846 vedė poetę Elizabeth Barrettą, ir abu gyveno Italijoje 15 metų. Italiją jis laikė antrąja savo tėvyne, ir jos įtaka žymi visoje jo kūryboje. Pirmąjį jo kūrybos laikotarpį charakterizuoja romantinės dramos. žymiausias šio žanro kūrinys Paracelsus 1835 — lyrinė drama, giliai filosofinio pobūdžio, primenanti Goethės Faustą. B. jam pasinaudojo XVI a. gamtininko ir gydytojo Paracelso gyveni,mu ir charakteristika. ši poema B. įstatė į pirmaeilių poetų eiles, atkreipdama Wordswortho, Car-lylio ir kitų dėmesį. 1837 išėjo istorinė drama Strafford, kurioje nagrinėja šio vyro tragišką likimą. 1840 pasirodė Sordello. Paskiau eina: Bells and Pomegranates su lyrine drama Pippa Passes .1841 ir rinkinys Dramatic Romances and Lyrics. šitoje kūrinių serijoje B. parodė nuostabų psichologinio įsigilinimo sugebėjimą ir mokėjimą išpainioti aistrų ir motyvų susitelkimą. Tačiau jo dramos netiko scenai. Religinių poemų serija: Christmas Eve, Easter Day, Men and VVomen 1855, priklauso gražiausiems dramatinės poezijos kūriniams. Jo žmonai 1861 mirus .ir jam iš Italijos grįžus Anglijon, buvo išl. Dramatis Personae 1864, The Ring and the Book ir dvi serijos Dramatic Idylls 18 i9—1880, dėl kurių jis virto populiariu Anglijos poetu. Nors ir vėliau jis nenustojo daug rašęs, tačiau, jei nežymėtumėm atsitiktinių lyrikos eilėraščių, žymesnio nieko nėra davęs. B. genijus yra savo pagrindais dramatinis. Mėgiamiausia problema — žmogaus gyvenimas. Todėl jis vadinamas ne masinio žmogaus, žmonijos, bet individualiojo žmogaus poetu. Užsidegęs žmogumi ir jo išgyvenimais, pamiršdavo savo kūrinių formą ir stilių, kuriems trūksta aiškumo ir išbaigimo. Betgi savo psichologiniu įsigilinimu, analiziniu subtilumu ir draminės interpretacijos sugebėjimu jis yra pirmaeilis XIX a. anglų poetas.

Be to, tarp šio laiko žymiausių moralistų ir religinių mokytojų B. stovi pirmoje eilėje. Mokslinio materializmo priešas, jis gyvenimo filosofijos pagrindan deda Dievą ir sielos nemirtingumą. Jo poezijoje yra daug optimistinės nuotaikos. Raštų rinkinys 1913, Shorter poems 1934.

A. Symons An Introduction to the study of B. 1886; S. Brooke The Poetry of R. B. 1902; G. K. Chesterton B. 1908; W. H. Griffin and II. C. Minchin R. B. 2 leid. 1938.

Brovnistai religinė sekta. ž. Browne Robert.

Brownio relais aparatas, kuriuo padidinamas telefono garso stiprumas. Elektros srovė, veikianti telefone, iš karto eina pro specialų mikrofoną, paskiau sustiprinta siunčiama klausytojui iš didesnio atstumo.

Brown-Séquard Charles 1817 —1894) praniūzų fiziologas, nuo 1869 prof. Paryžiuje, nuo 1858 redagavo Journal de la physiologie de l'homme et les animaux, nuo 1868 redagavo Archives de la physiologie normale et pathologique, nuo 1873 Archives of scientific and practical medicine and surgery. Daugiausia dirbo nervų ir raumenų fiziologijoje, kraujo sudėties ir kt. srityse. 1879 pradėjo vartoti ir propaguoti sperminą, ir tai buvo organoterapijos plėtotės pagrindas.

Brownson Orestes Augustus (1803-1876) JAV publicistas, kovotojas dėl socialiųjų ir auklybos dalykų. Nuo 19 metų amžiaus priklausė įvairioms religinėms organizacijoms — universalistams, unitarams, kurį laiką propagavo ir socializmą. 1844 virto kataliku. Įkūrė ir ilgai redagavo Boston Quarterly Review (vėliau pavadintą Brownson’s Q. R.). Išsp. savo atsiminimus 1857, Liberalism and the Church 1875. T. Maynard 1943 išleido jo raštų rinkinį ir biografiją.

Brownsville JAV Texas valstybės miestas prie Meksikos sienos ir Rio Grande del Norte upės. 36.000 gyventojų (1950). JAV savitarpio karo metu vaidino žymų vaidmenį. Cheminės pramonės įmonės, cukraus fabrikas.

Broz, Bros Josip ž. Tito Josip.

Brožaitis 1) Jokūbas (1867 X 14 Vė-veriškių k., Klaipėdos aps. — 1928 I 11). Mokėsi pradžios mokykloje, žemės ūkio mokykloje ir praktikavosi Klaipėdos apskrities valdyboje. Pradėjo bendradarbiauti Lietuvos Ceitungoje. 1896 su kitais įsteigė Lietuvišką Konzervatyvų Skyrimo Draugystę Klaipėdos apskrityje. 1911 susikūrus spaudos bendrovei Lithuania, pradeda leisti nuo vokiečių nepriklausomą lietuvišką laikraštį Apžvalgą. Karui pasibaigus, buvo nuolatinis Lietuvių Susivienijimo Tarybos vicepirmininkas, nuolatos renkamas į žemės ūkio. rūmus, į apskrities seimelį, į aps-

R. Browning

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5121-0=5121 wiki spaudos ženklai).