Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/286

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


3) Jan vyresnysis (1568—1625) Pieterio (1) sūnus, vadinamas B. de Velours. Antverpene gyvendamas, piešė peizažus, gyvulius, gėles. Jo žemės dausai (Louvre) Rubensas nupiešė Adomą ir Jie-vą.

4) Jan jaunesnysis (1601—1678) Jano vyresniojo (3) sūnus. Jo peizažų ir būtovinių paveikslų yra įvairiuose muzė-juose.

Bruchl vakarų Vokietijos miestas į pietus nuo Kölno. 31.200 gyventojų (1953). Prie B. yra buvusiųjų kurfiurstų barokinė pilis Augustenburg (1725—1728).

Bruges, Bruegge, Belgijos miestas, vakarų Flandrijos administracinis ir kultūrinis centras; 52.000 gyventojų (1951), daugiausia flamų. Miesto išorinis vaizdas išlikęs viduramžinis su keliomis tų laikų bažnyčiomis: katedra (VII a., perstatyta XIV ir XVI a.), šv. Mergelės (su 122 m bokštu), šv. Kraujo koplyčia (XII a.), šv. Jono bažnyčia (XII a.). Miesto halė su 108 m bokštu ir varpų muzika (1743), rotušė (XIV a.), meno akademija. 1950 pradėtas kurti pirmasis Europos universitetas (Collège d’Europe). Metalo ir audinių pramonė. B. nuo 1093 buvo Flandrijos grafų sostinė, XIII—XV a. tarptautinės prekybos centras su svarbiausia hanzos kontora.

Brugger Walter (g. 1904) vokiečių filosofas, jėzuitas. Išsp. Philosophisches Wörterbuch 51953.

Brugmann Friedrich Karl (1849 — 1919) vokiečių kalbininkas. Nuo 1882 Leipzigo, Freiburgo ir vėl Leipzigo universitetų lyginamosios kalbotyros profesorius. Vienas iš žymiausiųjų naujagramatikių mokyklos atstovų. B. domėjosi lyginamosios kalbotyros problemomis. Drauge su B. Delbrūcku paskelbė didžiausią indoeuropiečių kalbų lobyną — Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen 1886—1892 (21897—1916). Anglų kalba išspausdintas 1888—1895. šalia to veikalo buvo išleista jo parankinė santrumpa — Kurze vergl. Grammatik der indogermanischen Sprachen 1902—1904 (31922). Kiti žymesni B. darbai: Griechische Grammatik (su A. Thumbu) 1885, Die Demonstrativpronomina d. idg. Sprachen 1904, Die dis-tributionen und kollektiven Numeralia d. idg. Sprachen 1907, Syntax des einfachen Satzes im Indogermanischen 1925. Drauge su H. Osthoffu B. leido Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete d. idg. 'Sprachen 1878—1910, su W. Streitbergu Indogermanische Forschungen 1890—1919.

Lietuvių kalbos mokslui B. darbai yra didžiai vertingi, nes juose lyginamai panaudota apsčiai lietuvių kalbos duomenų. Norėdamas geriau išmokti liet. gyvąją kalbą, B. drauge su A. Leskienu buvo atvykęs M. ir D. Lietuvon ir Vilkyškiuose bei Garliavoje surinko nemaža tautosakinės medžiagos, kurią 1882 išleido kartu su Les-

P. Brueghel Aklieji

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+2834-0=2834 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai