Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/297

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


ecclesiarum, kuria buvo atgaivintas jėzuitų ordinas. Išsp. Dykcyo.narz filozoficzny 1782, Kazania 1788.

Brzozowski Karol (1821 IX 28 Varšuvoje — 1904 XI 5 Lvive) lenkų rašytojas. Mokėsi pas piorus Varšuvoje. Tėvui gavus girininko vietą Bajo-kiškiuose Užnemunėje, B. nuo 1835 mokėsi Seinuose, nuo 1839 Suvalkuose ir čia besimokydamas, kaip pats autobiografijoje pasisako, gerai lietuviškai pramoko. 1840—1842 Marimon-to žemės ūkio institute. Besimokydamas Seinuose, tarp kito ko užrašinėjo ir lietuviškas dainas. Kartu su keliais savo draugais, susektas dalyvaujant sąmoksle prieš rusų valdžią, 1843 IX pabėgo į Poznanės sritį ir 1844 Poznanėje išsp. Piešni Ludu iNadniemens-kiego z okolic Aleksoty, kur šalia eiliuoto liaudies padavo atpasakojimo Męžobojczy-ni davė 51 lietuviškųjų dainų lenkiškus vertimus, o 8 dainų duotas ir pilnas lietuviškas tekstas. Kaikurios dainos imtos iš Rėzos. Iš tų dainų yra labai reta daina Verkė, verkė gegelė, susijusi su Strukbalio padavimu, težinomu iš A. Polujanskio Wę.d-rovvki po gub. Augustowskiej 1859.

B. dalyvavo 1848 Poznanės sukilime. Pabėgo į Prancūziją. 1853 Paryžiaus lenkų organizacijos buvo išsiųstas į Konstantinopolį dirvos ruošti lenkų legionui organizuoti. Apsigyveno pastoviai Turkijoje. 1863 Lenkijos sukilimo metu dalyvavo Ježo-Mil-kovskio suruoštoje ekspedicijoje į Podolę. Paskiau vėl Turkijoje, Sirijoje, turkų dar valdomoje Bulgarijoje, Mesopotamijoje ir Kurdistane. Po 1877—1878 rusų turkų karo kurį laiką buvo Sirijoje ispanų vicekonsulu. ¡Nuo 1884 apsigyveno Lvive. Išsp. poemas Noc strzelcow w Anatolii 1856, Og-nisty lew 1857, dramas Malek 1871, Oblę-žeme Lwowa 1884, Eryk XIV 1885. Apie 1900 parašė Jezioro Dusza, legenda litews-ka (Dusios ežero padavą) su Welnu, Woku, Perkunu, Milda, šis veikalas nebuvo vaidinamas, Austrijos cenzūrai jo neleidus dėl jo krypties prieš kryžiuočius vokiečius. Rankraštis tebuvęs litografijos būdu išsp. 1901.

T. Pini Autobiografija K. B. — Pamiętnik Literacki VI 1907; G. Korbut Literatūra polska III 1930; T. Turkoįvuki K. B. — Polski Slownik Biog. III 1937.

2) Stanislaw Leopold (1878-1911) Galicijoje gyvenęs lenkų rašytojas. Kurį laiką smarkiai veikė lenkų visuomenę apysakomis Wiry 1904, Plomienie 1907, dramomis Mocarz 1902, Milczenie 1903 ir literatūros studijomis apie Wyspianskį, Žeromskį, Legenda mlodej Polski 1910. Įgijo plataus garso, Burcevui jį apkaltinus nuo 1900 tarnavus rusų žandarmerijos slaptų agentu. Tai patvirtino ir po 1917 revoliucijos rasti Paryžiaus ochrankos archyvo dokumentai.

Bt anglų žodžio baronet santrumpa.

Bto žodžio Brutto santrumpa.

BTU santrumpa iš British Thermal Unit. Anglų matų sistemoje šilimos vienetas. 1 BTU yra lygus šilimos kiekiui, reikalingam vieno vandens anglų svaro temperatūrai pakelti vienu Fahrenheito laipsniu. 1 BTU lygu 0,252 kcal.

Bua, kroatų čiovo, Jugoslavijos sala Adrijos jūroje. 29 km? ploto, 16 km ilgio. B. sujungta tiltu su sausažemio Trogiro miestu.

Buansu (Cyon primaevus) Indijos, Tibeto, Himalajų laukinis kalnų šuo. Minta mėsa ir augalais. Pagautas greit prijaukinamas.

Buantropija (gr.) graikų mitologijoje pusė jaučio, pusė žmogaus pavidalo būtybė. Iš čia medicinos terminas psichinei ligai žymėti, kai žmogus išsivaizduoja esąs jautis.

Buat Edmond Alphonsa Lėon (1868-1923) prancūzų generolas. Taktikos ir strategijos profesorius karo akademijoje. I pas. karo metu vadovavo sunkiosios artilerijos brigadai, divizijai, korpui; 1918 5 armijos, ko-

K. Brzozowski

Ji. Brzozowskio knygos Jezioro Dusza antraštinis lapas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+3827-0=3827 wiki spaudos ženklai).