Puslapis:LE03.djvu/303

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

catholicisme et du progrès 1839 — 1840. Išsp. Introduction à la Science de l’histoire de la formation de la nationalité française 1859. Drauge su Reux-Lavergue išleido 40 t. Histoire parlamentaire de la Révolution française 1833—1838.

Castella Bûchez 1910; Jaurès Histoire socialiste 1901—1908; L. V. Stein Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich 1850.

Buchholz XVIII a. Prūsijos diplomatas, 1776—1789 ir 1792—1794 Prūsijos rezidentas Varšuvoje, veikęs labiausiai padedamas Lucchesinio. Prūsijos politiką vairavo taip, kad net privedė prie Lietuvos ir Lenkijos padalinimo.

Buchholz Johannes (1882 —1940) danų rašytojas, satyrikas, romantistas ir dramaturgas. Išsp. Clara v. Haags Mirakler 1916, De smaa Pile 1923, Under dėt gyldne trae 1925, Skersilden 1929, Gudrun og Simon 1927, Sussane 1931, Vanda Venzel 1939. Rašė daugiausia mažų miestelių istorijas. Lietuviškai išversta vieno vaiko meilė 1936.

Buchi Albert (1864—1930) šveicarų bžn. istorikas, nuo 1889 Freiburgo universiteto profesorius. Steigėjas ir red. (1907—1930) Ztschr. für Schweiz. Kirchengeschichte.

Buchner Eduard (1860 — 1917) vokiečių chemikas. Tyrinėjo rūgimo procesus. 1907 gavo Nobelio chemijos premiją, Išspausdino Zymasegärung 1903.

Büchner 1) Georg (1813—1837) vokiečių rašytojas, revoliucionierius, 1834 įsteigęs slaptą radikalią, revoliucinę organizaciją Gesellschaft der Menschenrechte. Išsp. dramas Dantons Tod 1835, Leonore und Lena 1835, Woyzeck 1837, novelę Lenz 1835. Persekiojamas, išbėgo užsienin. 1836 parašė Geschichte der philosophischen System von Cartesius bis Spinoza. Jo raštų rinkinys išsp. 1879 (31940).

2) Ludwig (1824—1899) Georgo (1) brolis, vokiečių gamtininkas, gydytojas, vienas kraštutiniųjų materialistinės pasaulėžiūros atstovų. 1852—1855 dėstė Tūbingeno universitete, bet dėl savo raštų turėjo iš ten pasitraukti, ir vertėsi gydytojo praktika Darmstadte. Išsp. Kraft und Stoff 1855 (201902) lietuviškai J. šlūpo išversta Spėka ir Medega 1902, iš dalies Apszvietoje 1892 —1893, Natur und Geist 1857, Der Gottesbegriff 1874, Liebe und Liebesieben in der Tierwelt “1885, Darwinismus und Sozialismus 1894, Im Dienste der Wahrheit 1899.

Buchovieckis Leonas Stepono Batoro pasiuntinys į Maskvą pas Joną žiaurųjį 1576. Parašė šios kelionės reliaciją, išspausdintą 1838 Sbornike kniazia Obolenskago.

Buchser Frank (1828—1890) šveicarų tapytojas. Piešė gamtos paveikslus bei portretus. žymesni portretai Lincolno, generolų Lee, Granto, Shermano.

Buchuta Kazimieras (g. 1860 III 5 Švenčionių aps. Papiliškių k. — ?) knygnešys. Dirbdamas Virbaliuje darbininku, per sieną gabeno lietuviškus raštus. 1886—1887 išlaikytas kalėjime. 1889 ištremtas 3 metams į vakarų Sibirą. 1892 VI grįžo į Lietuvą ir ligi 1903 buvo policijos priežiūroje.

Buck Dudley (1839—1909) JAV muzikas. 1863-1880 vargonininkas Chicagoje, Bostone, New Yorke. Komponavo bažnytinės muzikos ir kantatų Columbus 1876, Golden legend .1880, simfoninę uvertiūrą Light of Asia 1885, operą Serapis 1876, operetę Desert 1880, simfoninę uvertiūrą Marmion 1892.

Buck Pearl (gimusi Sydenstricker; g.1892 VI 26) rašytoja. Išaugo Kinijoje, kur jos tėvas dirbo misionoriaus darbą. Universitetinius mokslus išėjusi JAV, grįžo į Kiniją. 1921 — 1931 Nan-kino universitete dėstė anglų literatūrą. Gerai pažinusi kiniečius, savo veikaluose pavaizdavo ypač jų vargšų kasdieninį gyvenimą. Išsp. The good Earth 1931 (draminia ir nufilmuota), Sons 1932, A House divided 1935, East Wind: West Wind 1930, The Young Revolutionist 1931, Tie Mother 1934, This Pround Heart 1938, The Patriot 1939, Other Gids 1940, Dragon seed 1940, Pavilion of Women 1946, Peony 1948, Kinfolk 1949, The Hidden Flor wer 1952, Came my beloved 1953. 1938 gavo Nobelio literatūros premiją.

Lietuviškai išversta: Geroji žemė (vertė K. Boruta 1935—1937), Sūnūs (vertė K. Boruta 1937), Rytų vėjas — Vakarų vėjas (vertė K. Jakubėnas ,ir J. Lukoševičius 1938), Jaunas revoliucionierius (vertė K. Jakubėnas 1939), Motina (vertė V. Montvila 1937), Padalintieji namai.

Bückeburg šiaurės Vokietijos miestas tarp Hannoverio ir Bielefeldo; 12.000 gyventojų (1954). Buv. Schaumburg—Lippe kunigaikštijos rezidencija su puošniais XVII a. pradžios rūmais, liuteronų bažnyčia (XVII a.) su puikiu fasadu ir didingu vidaus suskliautimu. Audimo mokykla, cheminių tyrinėjimų laboratorijos. 1947—1948 tremtinių vaikų poilsio vieta.

Buckeye 1) š. Amerikos medinio augalo šunkaštanio (Aesculus) skirtis, pvz. Ohio B. (A. glabra), A. californica. Apskritai, JAV yra septynios B. skirtys su gausiomis atmainomis.

Pearl S. Buck

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4968-0=4968 wiki spaudos ženklai).