Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/304

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


2) Mažas, 3—15 tonų talpumo lėkštadug-nis laivelis, Amerikos žvejų vartojamas austrėms žvejoti.

Buckevičius Adomas (1810—1895) gydytojas, ūkininkas. Savo dvare panaikino baudžiavą. 1863—1869 buvo ištremtas į Penzos guberniją. Išsp. Gavędy rolnicze mlędzy litwinami 1861, Księžka dla rolni-kow litewskich, Sposob wyrabiania nawo-zow piynnych 1870.

Buckingham 1) Anglijos grafija.

2) Anglų grafų ir hercogų titulas. B. hercogų titulas 1444—1521 priklausė Staf-fordų šeimai, 1623—1687 Villiers šeimai ir 1822—1829 Grenville.

Buckingham George Villiers (1592—1628) anglų politikas, 1619 admirolas, 1623 hercogas. Kurstė prieš parlamentą karalių Karolį I. 1625 prancūzų vyriausybei skolino laivus prieš hugenotus kovoti. 1627 pats vyko malšinti hugenotų. 1628 nukautas.

H. Rors Williamson George Villiers. First Duke of B. 1940.

Buckingham Palace D. Britanijos karalių rezidenciniai rūmai (nuo 1837) Londono dalyje Westministei-y, prie 'St. James par- ko. Pradėti statyti 1703, praplėsti 1825, 1856, 1913. II pas. karo metu nukentėjo nuo oro puolimų bei 1944 nuo V2 sviedinių. Garsi paveikslų galerija.

Bučkis (Bučki) Vilhelmas (1585—1643 XII 24 Vilniuje) jėzuitas, misininkas Latvijoje ir Estijoje. Išsp. Institutiones vestoni-cae catholicae 1623 ir kelias latviškas tikybines knygeles.

Buckle Henry Thomas (1821—1862) anglų kultūros istorikas ir pozityvistinės krypties istorijos filosofas. 1840—1844 važinėjo Europoje, ten lankydamas bibliotekas. 1857 paskelbė History of Civilization in England, kuria pagarsėjo Anglijoje. 1861 išsp. tos knygos antrąjį tomą ir išvyko į Rytus. Jam mirus, išleisti jo Essays 1867, Miscellaneous and posthumous works 1872.

A. W. Huth Life and writings of B. 1880.

Bukovskij Nikolaj (1813—1873) rusų teisyno reformatorius, visuomenės veikėjas. 1861—1863 dirbo teismų ir teisyno komitete, 1864 —1865 komandiruojamas užsienin su vakarų Europos teismais ir įstatymais susipažinti, 1865—1873 senatorius, dirbo baudžiamosios teisės reformos komitete. Visi B. raštai surinkti rinkinin Očerki sudeb-nych poriadkov po ustavam 20 Nojabria 1864 goda, 1874.

Bucuresti ž. Bukarestas.

Bučackis 1) Aleksandras (g. Suvalkų Kalvarijos aps. Makausčiznoje — 1918) Lietuvos totorius, 1863 sukilimo dalyvis Suvalkų apylinkėje. Vartojo slapyvardį Mulbas. Ilgai buvo kalinamas Kalvarijos kalėjime.

2) Samuelis (m. 1865) Lietuvos totorius, buvęs rusų kariuomenės kapitonas Kaukaze. Už dalyvavimą 1863 sukilime suimtas, bet mirė kalėjime, dar nenuteistas. Palaidotas Vinkšnupyje.

Bučas 1) Bernardas (g. 1903 Panevėžio aps. Smilgų vi. Naurašilių k.) dailininkas skulptorius. G. Petkevičaitės ir Jo-dinskaitės remiamas, baigė Panevėžio gimnaziją. 1923 monetų konkurse laimėjo daugumą premijų. 1924 laimėjo pirmąsias premijas pašto ženklų konkurse. 1926 išvyko studijuoti į Romą. Jo projektu pastatytas Chicagoje paminklas šernui-Adomaičiui. 1928—1929 studijavo Belgijoje Académies des Beaux Arts. 1930 grįžęs į Lietuvą, įsikūrė Panevėžyje ir vertėsi laisvojo menininko darbu, žymesnieji kūriniai: L. Didžiulienės paminklas, žmogus po kumščiu, kan. Tumas-Vaižgantas, Mindaugas, Maironis.

2) Jonas (g. 1900 XI 11 Šiaulių aps. Pašvitinio vi. Puodžiūnų k.) ekonomistas. 1919 V 14 V 1921 XII 1 tarnavo savanoriu Lietuvos kariuomenėje. 1925 baigęs Linkuvos gimnaziją, stojo LU teisių fakulteto ekonomijos skyriun, kurį baigė 1929, kartu 1927—1929 būdamas Lietuvos Ūkio redaktoriaus padėjėjas. 1929—1931 švietimo ministerijos stipendininkas, ir gilino ekonomines studijas Frankfurto a/M .ir Londono augštosiose mokyklose. Nuo 1931 VDU teisių fakulteto asistentas. 1933 apgynė disertaciją Ekonominio pajėgumo principas mokesčių paskirstymo teorijoje (išsp. 1935) ir gavo ekonominių mokslų daktaro laipsnį. Nuo 1934 XI privatdocentas, nuo 1939 XII Vilniaus universitete. Antrosios bolševikų okupacijos metu Vilniaus universiteto skirtinis rektorius. Ekonominiais klausimais ligi 1939 bendradarbiavo Ekonomikoje, Sveikatoje ir Darbe.

3) Julius (1893 XI 26 Panevėžio aps. Naujamiesčio vi. Papušių k. — 1932 III 7 Vilkaviškyje) gydytojas chirurgas. 1905— 1912 mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1913 stojo laisvuoju klausytoju į Saratovo universiteto medicinos fakultetą. 1913 pabaigoje išsikėlė į Maskvą, kur išlaikė lotynų kalbos egzaminus. 1914 stojo į Dor-

Buckinghamo rūmai

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4694-0=4694 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai