Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/311

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Būdelės miškas šakių aps. Plokščių vi. 49 ha ploto. Auga eglė, beržas, juodalksnis. Medynai brandieji ir priebrandžiai.

Budeliai Trakų aps. Žaslių vi. kaimas. Tarp jo ir Miciūnų kaimo, 3 km į pietryčius nuo Čiobiškio, Neries kairiajame krante yra B. piliakalnis su balno pavidalo viršūne. Viršūnės altituda 110,5 m nuo jūros lygio, 60,8 m nuo Neries vandens lygio. B. piliakalnis galėjo būti Kernavos pilies priešpiliu. Kaip ir daug kitų piliakalnių, ir B. piliakalnis turi padavimų apie ten paslėptus turtus.

Budelis (iš vok. Būttel, M. Lietuvoje bo-del) mirties bausmės vykdytojas, pakardamas, nugalabindamas ar kitaip gyvybę atimdamas, tik nešaudydamas. Netiesiogine prasme B. vadinamas ir kiekvienas asmuo, kurio įsakymu, be jokio teismo, yra skiriama mirties bausmė žmogui, ypač po-tiniams priešams.

B. funkcijos vakarų Europoje atsirado viduramžiais, kai bausmės vykdymas buvo išimtas iš rankų nukentėjusiojo, kuriam anksčiau nusikaltęs buvo atiduodamas. Kiekvienas didesnis miestas gaudavo privilegiją laikyti B. kaip miesto valdininką. Valstybinei valdžiai stiprėjant ir teisenai keičiantis, už daugelį nusikalstamų darbų jau nebebuvo baudžiama mirties bausme, miestų B. išnyko: juos pakeitė valstybiniai B., kurie daug valstybių tas funkcijas ir ligi šiol tebeturi. Jie buvo ar yra specialiai apsirengę seniau raudonais drabužiais, dabar juodais, kartais su kauke, kad plačioji publika jų veidų nepažintų ir gyvenime jiems jų pelnytos neapykantos nereikštų. Dažniausiai B. rekrutuojami iš nuteistųjų nusikaltėlių. Mat, tokiems B. funkcijos leidžia išvengti bausmės.

Lietuvon B. buvo atėję drauge su Magdeburgo teise miestams, bet nuolatiniai B. buvo tik didesniuose miestuose (Vilniuje, Kaune). Rusų okupacijos laiku B. jau nebuvo. Bet jų atminimas išliko, B. vadinant visus vargintojus, kankintojus, engėjus. Tuo būdu per užgavėnes ir Velykas rodydavo specialiai apsirengusį B., vaikus begaudantį baubą. Vykdant bausmę, B. padėjėjas buvo iclis, kuriam buvo pavedamas ir palaidų šunų gaudymas mieste, ši funkcija išliko, ir miestų B. išnykus.

Būdelių miškas Raseinių aps. Šiluvos vi. 57 ha ploto. Dirvožemis priemolio. Auga eglė, drebulė, beržas.

Budelkiemis Klaipėdos aps. valsčiaus centras. B. valsčiui priklausė: Budrikai, Būdsargiai, Cenkūnė, Dumpiai, Dumpiškė, Ketvergiai, Laistai, Lypkiai, Mažeikiai, Pempininkai, Skrandžiai, švepliai, Tolei-kiai, Vaidaugai, žardninkai.

Budenz 1) Jozef (1836—1892) suomių-ugrų kalbų tyrinėtojas, nuo 1863 vengrų akademijos narys. Išsp. Finnische Grammatik. 1874, Vergleichendes Wörterbuch d. magyarischen und ugrisc'hen Sprache 1873 —1881. Vengriškai parašė apie ugrų kalbų išsiskyrimą.

2) Louis Francis (g. 1891) JAV unijų veikėjas. 1921—1931 The Labor Age redaktorius. Ligi 1945 buvo komunistų partijoje ir Daily Worker red. Grįžo į katalikų bažnyčią. 1945—1946 Notre Dame, nuo 1946 Fordham univ. profesorius. Išsp. This Is My Story 1946, Men without Faces 1950.

Budėtojas 1) tam tikras pareigūnas kariuomenės vidaus tarnyboje: įgulos B., pulko B. ir t. t.

2) Stoties B. yra budįs geležinkelių stoties pareigūnas, savo budėjimo metu tvarkąs vienas visą technišką judėjimą stoties ribose. Paprastai B. pareigas eina stočių viršininkų padėjėjai pakaitomis, o kur jų mažiau trijų — ir stočių viršininkai. Didelėse stotyse kartu gali būti keli B., pasiskirstę stotį rajonais — keleivių, prekių stoties, arba sritinių darbų — traukinių važiavimas, manevrai. Lietuvos geležinkeliuose B. galėjo būti tik asmuo, išlaikęs stoties viršininko padėjėjo pareigų egzaminus.

Budėtuvės, žmonėse budynė, budėjimas, lietuvių laidotuvių apeigų dalis nuo velio-nies mirties ligi jo lydėtuvių, laidotuvių. Per jas velionies artimieji raudas rauda, samdytosios raudotojos graudenimus graudena. B. dalyviai vadinosi budėtojais.

Budge Ernest Alfred (1857—1934) anglų orientalistas. Britanijos muzėjaus Egipto ir Asirijos skyriaus vedėjas ir direktorius. Išsp. Babylonian life and history 1884, History of Alexandre the Great 1889, Egyptian literature, History of Egypt 1902, The Book of the Dead 1911, An Egyptian hieroglyphic dictionary 1920.

Budginas Antanas (XIX a. pradžioje — 1887 XI 8 Vilniuje) paskutinis karmelitas Lietuvoje rusų okupacijos laikais. Lankė Marijampolės mokyklą; Stanislovo vardu 1823 įstojo į Marijampolės marionus. .1827

Budelių piliakalnis

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4721-0=4721 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai