Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/332

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


sutartis, kuria Rusijai buvo perleista Besarabija; 1886 III 3 Bulgarijos ir Serbijos; 1913 VIII 10 Graikijos, Juodkalnijos, Rumunijos ir Serbijos; .1918 V 16 Rumunijos, Vokietijos, Austrijos ir Vengrijos.

Bukas (Fagus) Fagaceae šeimos medžiai. Žiedai vienalyčiai. Vaisius minkštadyglia-me gvildė; riešutėliai trikampiški, rusvi,po 1—3. Išplitęs šiauriniame žemės pusrutulyje, 10 skirčių. B. savaime auga š. Amerikoje, vidurinėje Europoje, Kaukaze, M. Azijoje, Tolimuosiuose Rytuose. JAV viena savaiminės skirtis — F. grandifolia Ehrh. rytinėse valstybėse. Vidurinėje Europoje F. silvatica L. išplitęs pietuose, siekdamas Siciliją, šiaurėje pietj Skandinaviją, nuo čia per M. Lietuvą pasuka į pietų rytus. Lietuvoje savaiminio B. nėra. Veisiamas auga gerai. Pavieniais atvejais B. išauga ligi 45 m augščio ir 2 m skersmens. Pilka žievė. Mediena rausvai balta, be branduolio, kieta, sunki, elastinga, graži. Tinka namų vidui puošti, baldams, sviesto statinaitėms, braižomiesiems įrankiams. Iš jo taip pat gaunama deguto vaistams ir technikos reikalams, iš riešutėlių spaudžiamas valgomasis aliejus. Dažnos B. atmainos: F. silvatica atropurpurea tamsiai raudonais lapais, F. silvatica laciniata karpytais lapais, F. silvatica pendula — svyruoklis, F. silvatica fastigiata yra plačios piramidiškos. Atsimindami B. vardo išsiplėtimo liniją, kiti mokslininkai jieškojo indoeuropiečių protėvynės ir tuo būdu sprendė, kad, eidama iš vakarų į rytus, B. linija pasibaigianti sulig Karaliaučiaus riba. Bet B. vietovardžių esama ir į rytus nuo Karaliaučiaus ribos.

Bukaveckas 1) Kazys (1855 III 4 Vilkaviškio aps. Pilviškių vi. Obšrūtų k. — 1940 XII) aušrininkas. Mokėsi slaptoje lietuvių mokykloje. 1866 stojo į Marijampolės gimnaziją, kur baigė 4 klases. Apsigyveno ūkyje. Kurį laiką dirbo Paežerių vi. raštiniku, valsčiaus teismo posėdininku. 1876 trumpam buvo kariuomenėje. 1885 vedė Mariją Grigaliauskaitę, per kurios patėvį, Kazimierą Pietarį, susigiminiavo su dr. Vincu Pietariu. 1888—1890 išbuvo JAV. 1895 pardavęs ūkį apsigyveno Gižuose, paskiau Marijampolėje. Jau nuo gimnazijos laikų laikydavo ryšius su žymiausiais lietuvių veikėjais (V. Kudirka, J. Bulota, J. Jesulaičiu, J. Šliūpu, K. Griniumi), savo ūkyje įkūręs nuolatinę slėptuvę lietuviškiems raštams, priglausdavo lietuvių tautinių darbininkų suvažiavimus. Slapyvardžiais Bks, Bkv, K. Bukavietis bendradarbiavo 1885 Aušroje, 1887—1888 Lietuviškame, Balse, 1887 šviesoje. 1897 Tėvynėje ir atskirai išspausdino .1885 Jankaus Žiemos vakaro adynėlėje spausdintą vertimą iš Si-rokomlios-L. Kondratavičiaus — Jonas iš Kempės ir šilką ir tais pačiais metais at-mušu iš Garso Amerikos Lietuvių vertimą A. Mickevičiaus Ucieczka — Baltas karžygys (21906). Taip pat buvo išvertęs dalį Pono Tado ir visą Konradą Valenrodą, kurį buvo nusiuntęs Tėvynės Sargui. Jam patekus į J. žiliaus rankas, šis jį ištaisė ir įdėjo į savo raštus. Domėjosi ir technika ir daug bandė perpetum mobile sukonstruk-tuoti.

2) Kazys Vytautas (g. 1891 III 20 Pilviškių vi. Obšrūtų k.) Kazio (1) sūnus, mokytojas. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje. Prieš I pas. karą įsigijęs mokytojo teises, mokytojavo Lenkijoje, paskui Kalvarijos valsčiuje. Karo metu išėjo Petrapilio pedagoginį institutą. Nuo 1924 Marijampolės gimnazijos ir mokytojų kursų mokytojas. Bendradarbiavo pedagoginėje spaudoje.

3) Vladas (g. 1889 VII 17 Obšrūtų k.) Kazio B. (1) sūnus. Teisininkas, poetas. Baigė Marijampolės gimnaziją ir Maskvos universiteto teisių fakultetą. Dėl Marijampolės Mokinių Draugo 1908 buvo kartu su J. Papečkiu, A. Naujokaičiu ir J. Civins-kiu suimtas, bet išteisintas.

Bukarešto Bratianu gatvė

Buko miškas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+3975-0=3975 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai