Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/421

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


1941—1942 V'ichy vyriausybės narys. Išsp. Histoire de l’ostracisme athénien 21934, Virgile et les origines d’Ostie 1919, Autour des Gracques 1928, Points de vue sur l’im-perialisme romain 1934, La vie quotidienne à Rome 1939, Aspects mystiques du Paganisme romain. 1941.

Cardamine ž. Kartenė.

Cardamon ž. Elettaria Cardamon.

Cardano Hieronymus 1501—1576) italų filosofas, matematikas, filologas, astrologas ir gydytojas. 'Nuo 1534 matematikos profesorius Milane, 1547—1562 dėstė mediciną Padovos universitete, 1562—1570 Bolonijoje. 1571 išsikėlė į Romą, kur gyveno kaip popiežiaus pensininkas. Išleido Encomium Geometriae 1535, Practica Arith-meticae Universalis 1539, Exaereton Ma-thematicorum 1540—1545. Veikaluose De subtilitate rerum 1552 ir Opus novum 1570 nagrinėjo mechanikos problemas. Kaip gydytojas C. stengėsi būti nepriklausomas nuo Galeno, bet dažnai vaidindavo stebuklingo gydytojo vaidmenį. Kaip matematikas C. laikomas tikimybių teorijos pirma-taku. Veikale Ars magnae seu de regulis algebrae 1545 pirmą kartą paskelbė kubinės lygties sprendimo metodą. C. įvedė skaičius, vėliau menamaisiais pavadintus. 1550 Bazelyje buvo išleisti C. veikalai — Opus novum de proportionibus, De regula Aliza.

Cardenas Lázaro (g. 1895) Meksikos politikas. 1934 — 1940 valstybės prezidentas. Vykdė žemės reformą ir nusavino anglų ir amerikiečių bendrovių naftos šaltinius. Kėlė švietimą. 1942—1943 karo ministeris.

Cardenas Kubos salos šiaurės pajūrio miestas; 40.000 gyv. (1951). Cukraus ir tabako eksportas. Cukraus rafinerijos bei odų dirbtuvės.

CardiajBolis pentametilentetrazolio patentinis pavadinimas. Vaistas, vartojamas širdies veiklai sustiprinti.

Cardiff pietv. Anglijos uostamiestis prie Taffo upės ž'iočių; 244.000 gyv. (1953). Akmens anglies eksporto uostas (ligi 25 milionų t per metus). Laivų statyklos, plieno ir geležies pramonė. Universitetas, inžinerijos mokykla, tautinis Wales muzė-jus. XI a. pilis. 1940 vokiečių aviacijos apgriautas.

Cardinalis — kardinolas, kikilių (Frin-gilidae) šeimos nedidelių paukščių gentis. Turi kūgelio pavidalo snapą ir augštą kuoduką viršugalvyje. Gyvena š. ir C. Amerikoje. Laikosi tankiuose miškuose, žinoma 20 rūšių: jų paprasčiausi C. cardinalis, C. phoeniceus. Lengvai prijungsią.

Cardium plokštėtažiaunių (Lamellibran-chiata) klasės moliuskų gentis, paplitusi Europos jūrų pakraščiuose.

Cardoizo Benjamin Nathan (1870—1938) JAV teisininkas, Augščiausiojo teismo teisėjas. Išsp. The Nature of the Judicial Process 1921, The Growh of Law 1924, The Paradoxes of Legal Science 1928.

Carducci Giosuė (1835—1907) italų poetas, literatūros istorikas, romantizmo priešas, antikinio tautiškumo dvasios revoliu-cininkas respublikonas. 1860 — 1904 Bolonijos universiteto literatūros profesorius. 1876—1881 parlamento narys, 1881—1890 švietimo tarybos narys, 1890—1907 senatorius. 1906 gavo literatūrinę Nobelio premiją. Išsp. Inno a Satana 1865, Poesie 1871, Nuove poesie 1872, Satana e polemiche sa-taniche 1879, Odi barbare 1877—1889, Stu-di letterari 1874, Bozetti 1877, La poesia barbara nei secolo XV e XVI 1881, Storia filosofica della letteratura italiana 1897, Sritti e studi 1889 —1909. Raštų rinkinys -1944.

B. Croce La letteratura della Nuova Italia 3 leid. 1943.

Carducho arba Carducci 1) Bartolommeo (1560-1608) italų tapytojas, nuo 1585 dirbęs Ispanijoje. Paveikslai: Nuėmimas nuo kryžiaus, Paskutinė vakarienė (Prado muzėjuje Madride), Šv. Pranciškaus stigmatizacija.

2) Vincenzo (1578—1638) (1) brolis ir mokinys. 1585 drauge su broliu Ispanijon atvykęs, buvo karaliaus rūmų tapytoju. Bažnyčioms kūrė šventųjų bei religinių siužetų paveikslus. Parašė Dialogos de la pintura 1633.

Carduelis ž. Dagilis.

Carduus ž. Dagys.

CARE — Cooperative for American Remittances to Europe — 1946 JAV įsteigta nepelnine organizacija. C. siuntiniai (maisto, drabužių ir kt.) siunčiami į karo ir skurdo paliestus kraštus. Tremtiniai vak. Europos stovyklose gaudavo C. siuntinių.

Carey Henry Charles (1793—1879) JAV ekonomistas, iš laisvosios prekybos šalininko tapęs griežtu muitų apsaugos šalininku. Išsp. Principles of Political Economy 1837 —1840, Principles of Social Science 1859, The Unity of Law 1878.

Caretta caretta jūrose gyvenąs vėžlys. Liemens ilgis ligi 1 m. Gyvena šiltesnėse jurose. Deda apie 100 kiaušinių, iš kurių per 50 dienų išsirita jaunikliai. Minta įvairiais jūrų gyviais. Dėl savo ėdrumo kartais esti kenksmingas, nes belandydamas žvejų pastatytuose plaukio-jamuose tinkluose, suėda ten įsivėlusias žuvis ir sudrasko pačius tinklus.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4760-0=4760 wiki spaudos ženklai).