Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/60

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


l’émir. 1863 pasirodė su didele opera Les pêcheurs de perles. Bet ji neturėjo pasisekimo, taip pat kaip ir kitos jo operos. Išsp. 1867 La jolie fille de Perth, 1872 vieno akto Djamileh. Po trumpos pertraukos 1873 parašė Daudet dramai L’Artésienne muziką, kuri vėliau liko suita. Kitos try,s jo suitos: L’Arlėsienne II, Roma ir Petite suite d’orchestre susilaukė didelio populiarumo. 1875 Paryžiaus Opéra Comique scenoje pasirodė žymiausias jo kūrinys opera Carmen, kurios pirmas nepasisekimas paveikė autorių ir pagreitino jo mirtį: III 3 ją suvaidinus, VI 3 B. mirė. Tų pat metų rudenį Vienoje Carmen turėjo didžiausio pasisekimo, ir dabar, greta Verdį operų, visur yra populiariausia. Be to, B. parašė fortepionui kūrinių, simfoninę odę Vasco de Gama, įvairių operečių.

G. Pigot B. et son oeuvre 1886 (2 leid. 1911); Julius Rabe G. B. 1925; Deffner Nietzsches Randglossen zu B-s Carmen 1912; M. Delmas G. B. 2 leid. 1938; M. Cooper B. 1938; P. Stepan G. B. 1952.

Biznis (angį. business) verslas. Anglų kalboje šis žodis plačiai vartojamas ir kartu su kitais žodžiais gali turėti įvairių reikšmių (business-man — verslininkas; busi-ness-cycle — ūkio konjunktūros ciklas ir kt.).

Bizonas Bos bison (Bison americanus) didžiausias iš dabar gyvenančių atrajotojų. Patino ilgis 2,7-3 m, neįskaitant apie 65 cm ilgio uodegos; augštis 1,7—1,9 m, svoris nuo 600—1000 kg. Patelės mažesnės. B. yra dvi skirtingos rasės, kurių viena yra būdinga prerijoms, antra miškingiems kraštams. Miškų rasė (Bos bison athabascae) yra kiek didesnė, tamsesnio plauko ir laibesnių ragų. B. gyvenamasis plotas anuomet, kai europiečiai pradėjo kolonizuoti Ameriką, buvo labai didelis. Jis tęsėsi nuo Atlanto pakraščių į vakarus ligi ¡Nevados ir Oregono ir nuo 65° š. pi. ligi 25° Š. pi.

B. panašus į Lietuvos stumbrą. Jo galva labai didelė, plačiakaktė, nosis kumpa, akys nedidelės; trumpas augštas kaklas staiga pakyla augštyn ir menčių srityje yra neproporcingai augštas. Kojos palyginti trumpos ir laibos, nagos mažos, apvalios. Būdingas B. galvos didumas, milžiniškas krūtinės srities išplitimas, nepaprastas pasturgalio sulaibėjimas, uodegos pamato storumas ir kojų trumpumas ir laibumas. Ragai stori, pamate užsiriečia atgal, lauk ir augštyn. B. plaukų spalva panaši į stumbrų. Galva, kaklas, pečiai, priekinė kūno dalis, blauzdų priekinės dalys yra apžėlę ilgais plaukais, žiemą plaukai daug ilgesni; pavasarį žiemos plaukai nuslenka stambiais pluoštais, vasarą ypač užpakalinė kūno dalis lieka apžėlusi retais plaukais, vietomis būva plika.

Kai B. nebuvo reti gyvuliai, kaip šiandien, jie buvo būdingi š. Amerikos prerijų gyvuliai. B. masė skirstėsi atskiromis bandomis, o kiekviena banda turėjo savo vadovą. Patelės buvo jaunų bulių vedamos, o seni patinai mažomis grupėmis laikėsi bendro būrio pakraščiuose. Dažniausiai patelių bandos būdavo sudarytos iš 30 ir daugiau galvų, kur bulių buvo 6—16. Kasmet rudenį jie atlikdavo tolimas keliones į pietus, o pavasarį grįždavo atgal. B. išnaikinant svarbiausią vaidmenį suvaidino geležinkeliai, kurie keliose vietose perkirto š. Amerikos preriją XIX a. pabaigoje. Vien tik trys didžiosios geležinkelių linijos pirmais savo veikimo metais išsiuntė į rytus 200.000 B. kailių. Dabar stengiamasi išgelbėti nuo galutinio žuvimo gyvus išlikusius bizonus.

Rujos laikas trunka nuo liepos ligi rugsėjo mėnesio. Tuomet bandos pasidaro neramios ir susispiečia tirštomis masėmis. Įniršę buliai puola kitas kitą. Jų kautynės įvairių autorių atvaizduojamos nevienodai. Vieni rašo, esą, jos būdavusios nepaprastai žiaurios, kiti teigia tas kovas neturėjus rimtų padarinių, nes savo trumpais riestais ragais gyvuliai negalėdavę susižaloti. Nors B. yra griozdiški gyvuliai, visdėlto jų judesiai yra gana vikrūs. B. visuomet eina greitu žingsniu, bėga risčia ar šuoliuodami greitai, kad arklys vargiai jį gali pavyti. Jis taip pat gerai plauko ir nesvyruodamas puola į gilias ir plačias upes. B. balsas yra duslus žemų tonų baubimas. Uoslė ir klausa gera. Bet regėjimas menkas. Patekę nelaisvėn, B. ilgainiui prijunksta, įpranta pažinti savo globėją.

Vasaros metu B. minta gausia prerijų žole, žiemą smulkiomis šakelėmis, sausais lapais, kerpėmis ir samanomis; rytais ir vakarais jie traukia ilgomis eilėmis vandens atsigerti. Kad ir B. yra stiprus neopus gyvulys ir apžėlęs tankiais plaukais nuo šalčio apsisaugoti, visdėlto jam gresia įvairūs pavojai, žiemą jis dažnai kenčia nuo bado, ypač kai atkeliavę į Ameriką europiečiai

Bizonų medžiokle

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 100% (+4848-1=4847 wiki spaudos ženklai).