Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/61

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


ėmė deginti prerijas. Išalkę, apsilpę B. dažnai patenka į vilkų nasrus. Nemaža jų prigeria žiemos pradžioje, bandydami pereiti vos tik užšalusias upes. Net suaugusių B. rimtas priešas yra meška — grizzly, o jauni veršiukai nukenčia nuo vilkų. Bet pavojingiausias priešas buvo žmogus, ypač europietis. Vietiniai indėnai B. racionaliai panaudodavo, su saiku, ir jų skaičius nemažėjo. Indėnams jie turėjo tokią pat reikšmę, kaip naminiai gyvuliai kultūringoms tautoms. Atvykus baltiesiems, prasidėjo neišmintingas B. naikinimas

B. mėsa išdžiovinta ir su taukais sumaišyta, vad. „pemikanu”. Tai buvo gardus maistas, dažnai vartojamas poliarinėms ekspedicijoms maitintis; liežuvis buvo laikomas gardumynu. Iš kailių indėnai gamindavosi šiltus drabužius, apmušalą palapinėms, balnus, diržus; jais apsimušdavo laivų griaučius. Iš kaulų buvo dirbami balnų griaučiai ir tam tikri peiliai odoms lupti. Iš sausgyslių buvo gaminamos lankų stygos ir siūlai drabužiams siūti. Iš kojų ir nagų buvo gaminami stiprūs klijai, iš galvos ir kaklo vilnų buvo verpiami siūlai, o iš uodegos vėduoklės.

Bilzūnas — rimbas, stirnakotis. Iš lenkų kalbos, kur B. atsiradimas visaip aiškinama: 1) iš gr. lot. bizono, tauro (lot. taurus), iš kurio odos rimbas būdavęs (plg. lot. tau-rea) ; 2) iš turkų ir šiaip rytiečių elgetos (dervišo) bistono, kuris išmaldaudamas pats save rimbu plakasi užuojautai ir duos-numui sukelti; 3) iš vengrų bizonyi, plakamų Vengrijos slovakų, XVII—XVIII a. tarnavusių Lenkijos ir Lietuvos ponams ha'dūkais, šūksnio (Al. Brückner, Slownik etymologiczny języka polskiego 1927).

Bizzo&ero Giulio (1846—1901 italų gydytojas, profesorius Torine. Ypač pasireiškė kraujo tyrimu (ž. Bizzozero plokštelės). Įst. Archivio per le scienze mediche.

Bizzozero plokštelės kraujo plokštelės, trombocitai. Tokios plokštelės viduryje yra nedidelis kūnelis, vad. branduoliu. Kraujo 1 mm:! turi apie 250.000. Dalyvauji kraujo krešėjime, sudarydami fibriną. Jų forma nepastovi: mažiausias sąlygų pasikeitimas jas pakeičia. Cirkuliuojančiame kraujuje apskriti, kraujui išsiliejus, jie pasidaro žvaigždėti ar spinduliuoti.

Bižuterija (pr. bijouterie) auksiniai, sidabriniai, brangakmeniais nusagstyti smulkūs papuošalai (auskarai, sagtys, žiedai).

B. L. stp. 1) Bachelor of Laws (angį.), žemiausias akademinis laipsnis teisių fakultetą baigusiems; 2) Bill of lading, konosamentas, dokumentas apie prekių pakrovimą i laivą.

Blaberus discoidalis Blattidae šeimos tamsiai rudas 4 cm ilgio vabzdys, gyvenąs Brazilijoje. Bet buvo pastebėtas ir Rusijoje, jį su prekėmis atvežus.

Blacher Boris (g. 1903 Kinijoje) vokiečių (tėvai iš Pabaltijo) kompozitorius. Jo kūriniai: operos Die Flut 1947, Die Nacht-schwalbe 1948, Romeo und Julia 1950 (vaidinta Salzburgo festivalyje), baletai Chia-rina 1949, Hamlet 1950, oratorija Der Grossinquisitor 1947.

Black, anglų juodas; daugelyje geografinių pavadinimų vartojamas žodis.

Black 1) Adam (1784 — 1874) škotų knygų leidėjas, leidęs Encyclopaedia Bri-tannica 7-tą, 8-tą ir 9-tą laidas. 1808 įsteigtąją leidyklą jis 1865 perleido sūnui, kuris ją iš Edinburgo perkėlė į Londoną, pavadindamas Black and Company vardu.

2) Joseph (1728—1799) škotų chemikas, nuo 1750 Glasgowo universiteto prof. Laikomas Lavoisier pirmtaku dėl savo aptikimo, kad esą garų, skirtingų nuo oro. Ta nauja „oro rūšis” buvo anglies dioksidas, gautas, bekaitinant kalkakmenį ir mag-neziją. 1762 jis susekė vad. slaptąją šilimą. 1803 išsp. du tomai jo paskaitų Lectures on the Elements of Chemistry.

Blackburn š. Anglijos miestas Lancashire pramonės rajone, 34 km į šiaurę nuo Manchester io; 112.000 gyv. (1951). B. yra medvilnės verpimo pramonės centras, čia gimęs J. Hargreaves apie 1764 išrado verpiamąją mašiną. Tos rūšies mašinų gaminimo fabrikų esama šalia verpyklų. Meno galerija, muzėjus, biblioteka.

Blacburu Mount p. rytų Aliaskos vulkanas Vrangelio kalnuose, 4920 m augščio.

Blackett Patrick Maynard Stuart (g. 1897) anglų fizikas. 1914—1919 jūrų karininkas, 1933 Londono ir 1937 Manchester io univ. prof. Atomo branduolio fizikai nusipelnė vad. Wilsono kameros patobulinimu ir pozitrono atradimu. 1948 gavo Nobelio premiją. Yra paskelbęs dėsnį, pagal kurį kiekviena besisukanti masė yra susieta su magneto lauku, šis dėsnis tuo tarpu dar susiduria su sunkenybėmis jį tikrai įrodyti. 1948 išsp. Military and Political Consequences of Atomic Energy.

Blackfriars (anglų — juodieji broliai) Londono dalis, pavadinta šiuo vardu nuo domininkonų, čia įsikūrusių 1276. žinoma 1596 pastatyta teatro salė, nuo 1609 buvo priglaudusi Shakespeare trupę vakariniams spektakliams.

Black Hawk (juodasis sakalas) (1767 — 1838) indėnų vadas š. Amerikoje, 1812 indėnų priešakyje rėmė anglus kare su JAV, 1832 organizavo indėnų sukilimą. Paimtas nelaisvėn, buvo vežiojamas po įvairius JAV miestus parodai.

Black Hills JAV kalnuota sritis, ilgi 15.000 km2, š. rytų Wyominge ir P. Dakotoje. Augštumas 850 -1000 m; augščiausia viršūnė Harney Peak 2250 m. Susidarę iš granitų ir klinčių, kur aptinkama daugybė požemio urvų. 1880 aptiktasis Windhole ur-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5448-0=5448 wiki spaudos ženklai).