Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/62

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

vynas išsiraizgęs aštuoniais augštais ir turi iš viso 150 km ilgio. Įvairiose kalnų vietose randama aukso, sidabro, vario, alvo (cino), geležies, gipso, naftos, akmens anglies. Dėl žymaus drėgnumo dideli pušų miškai, kurių ligi 5000 km2 atskirta miškų rezervui.

Blackie John Stuart (1809—1895) škotų mokslininkas, rašytojas. 1839 klasikinių kalbų prof. Edinburge. 1841 — 1852 Aber-deene, 1853—1888 Edinburge. Kovojo už škotų nacionalizmą, gališkosios kalbos išlaikymą, keltų kalbos katedros ¡steigimą Edinburgo univ. ir Škotijos universitetų reformą. 1832 išvertė Goet'hes Faustą, 1850 Aschilo raštus. Be to, parašė: Homer and the Illiad 1866, Essay on self culture 1874, The Wise Men of Greece 1877, Life of J. Burns 1888, Scottish songs 1889.

Blackmail (anglų — juodasis paštas) anglų ir amerikiečių teisės terminas šantažui, siekimas išgauti kyšį ir apskritai kokia nors nuolaida grasinimu, kad priešingu atveju nebūtų viešai iškelta grasinamajam asmeniui nemalonių dalykų. Anglijoje ir JAV B. yra griežtai baudžiamas.

Blackmore Richard Doddridge (1825 — 1900) anglų rašytojas. Baigęs teisių mokslus, pradėjo rašytojo karjerą poezija, bet nuo 1864 su didesniu pasisekimu atsidėjo romanų rašyti, žymiausi jų Clara Vaughan 1864, Lorna Doone 1869, The Maid of Sker 1872, Springhaven 1887. Tai spalvingo humoro istoriniai nuotykių romanai.

Black Mountains JAV Apalašų kalnyno Blue Ridge šakos dalis; augščiausia viršūnė Mt. Mitchell 2048 m. Apaugę miškais, turi derlingų klonių.

Blackpool š. Anglijos vasarvietė prie Airių jūros, Lancashire; 148.500 gyv. (1951). Per metus apsilanko lig 150.000 vasarotojų, kurių daugumas yra gretimųjų Manches-terio ir Liverpoolio darbininkai. Pajūryje 150 m augščio metalinis bokštas.

Black River JAV daugelio upių vardas, pvz.: 1) Ontario ežero int. New Yorko valst., 200 km ilgio, turi daug krioklių ir smarkėtakų; laivams tinka tik nuo Wa-tersville; 2) Kairysis White River int. Arkansas valst., 560 km ilgio; 3) Red River kair. int. Louisianos valst., susidarąs iš susijungusių Tensas ir Washita upių, 280 km ilgio.

Blackstone William (1723—1780) anglų teisininkas, pradžioje advokatas, nuo 1750 teisės prof., 1761 parlamento narys, 1770 karališkojo teismo teisėjas. Pagarsėjo darbu apie Anglijos konstituciją Commentaries of the laws of England 1765. Tai buvo pirmas sistemingas anglų teisės apžvelgi-mas. šis veikalas ligi savo perdirbimo 1841 jau buvo susilaukęs 23 laidų. Ir apskritai jis buvo reikšmingas teisinei ir'konstitucinei sampratai išsiplėtoti.

Black Warrior River JAV upė Alabamos valst., suimanti Cumberlandijos plokštakal-nės vandeni, Tombigbees kair. intakas, prie 300 km ilgio.

Blackwood River v. Australijos upė, išteka iš Darlingo kalnų ir prasimušusi pro augštus kalnus ties Bridgetownu, iteka prie Augusios uosto į Indijos vandenyną; 560 km ilgio, lig 100 km tinka laivams. B. augš-tupio vanduo vartojamas sausoms sritims drėkinti.

Blaeu 1) William J a n s z o o n, arba S. Janssonius, taip pat Caesius (1571—1638 Amsterdame) olandų spaustuvininkas, raižytojas ir kartografas. 1599 pagamino gaublį, 1605 žemės pusrutulių žemėlapį, 1608 jūros atlasą Het Licht Appendix. 1633 Rytų Indijos kartografas; 1635 paskelbė atl. 2-m tomais.

2) Jan (m. 1673) pirmojo sūnus, pradžioje dirbo, vėliau likvidavo tėvo darbą. 1662 Amsterdame paskelbė Geographiae Blavianae volumen I—X, kur greta žemėlapių, duodama ir atskirų kraštų aprašymų. Iš 1613 leidimo pakartotas Lietuvos žemėlapis su Lietuvos aprašymu, žemėlapyje Tabula Russiae duodama Rusijos siena su Lietuva.

Blaffert, Blaphard, Blappart, Plappert (nuo pr. blafard — balzganas) senas įvairių smulkių sidabrinių pinigų pavadinimas.

Blaga Lucian (g. 1895) rumunų rašytojas ir kultūros filosofas. Paveiktas O. Speng-Ierio ir vokiečių ekspresionizmo, jis stengiasi mitiškai išreikšti rumunų tautos sielą. Jo poezija yra mistinė minties lyrika: Poemele luminii 1919, Zabonoxe 1920, Lauda somnului 1929. Dramos: Daria 1925, Manole 1929. Teorinė studija Arta si valea-re (Menas ir vertybė) 1939.

Blagoveščensk Sibiro Amūro apyg. administracinis centras, prie Amūro ir Sėjos santakos; lig 75.000 gyv. (1950).

Blague (pr.) melas, blageur — melagis.

Blaydon š. Anglijos miestas prie Tynė upės, į vakarus nuo Newcastle; 30.800 gyv.(1951). Akmens anglies kasyklos, metalo, stiklo ir chemikalų pramonė.

Blaine James Gillespie (1830—1893) JAV politikas, nuo 1862 kongreso, nuo 1876 senato narys. 1884 respublikonų kandidatas į prezidentus prieš Clevelandą, jį nugalėjusį. Harrisonui prezidentaujant, 1889 — 1892 buvo užsienių reikalų ministeris. Varė imperialistinę politiką, ypač P. Amerikos atžvilgiu. 1889 sukvietė pirmąją Panamerikos konferenciją.

Blair 1) Eric Arthur (1903 Indijoje —1950 Londone) anglų rašytojas. Policijos tarnybos Burmoje patirtisjame išugdė aistringą neapykantą betkokial prievartai. George Orwell slapyvardžiu ėmė rašyti. Savo satyrą nukreipė prieš žmogaus sumechaninimą totalistlnėje santvarkoje.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5303-0=5303 wiki spaudos ženklai).