Puslapis:LE03.djvu/84

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

plačių skersinių ruoželių, pakaitomis su ovaliomis šviesiomis dėmėmis. B. gali pasiekti 6 m ilgio, bet jo ilgis retai pralenkia 4 m. B. constrictor geografinio išsiplatini-mo sritis yra P. Amerikoje. Mėgsta sausus miškus bei krūmus, kur slapstosi urvuose, olų plyšiuose, medžių išvartose. Neretai lipa į medžius, iš kur tyko grobį. Svarbiausias jų maistas — visoki smulkūs žinduoliai, ypač aguti, paka, žiurkės ir pelės; taip pat ryja driežus ir mažus krokodilus. Dideli egzemplioriai nugali vidutinio šuns arba stirnos didumo gyvius. P. Amerikoje iš B. turima šiokios tokios naudos. Kaikur vietiniai gyventojai valgo jų mėsą, o dar labiau vertina jų taukus, laikomus vaistais nuo visokių negalavimų. Išdirbta B. oda vartojama balnams, batams ir kitiems dirbiniams. Gyvų B. gana daug atvežama į Europą. Jie dažniausiai gaudomi kilpomis, pastatytomis ties jų urvais. Pagautieji B. smarkiai kanda. Nuodingų dantų jie neturi. Jų padaromos žaizdos nepavojingos. Atsiradus moterų madai dėvėti batukus iš įvairių roplių odų, B. paklausa padidėjo. Todėl B. visur uoliai medžiojami, r jie greit nyksta. Brazilijos rytų pakraštyje jau jie retenybė.

Be B. constrictor, P. Amerikoje dar gyvena B. imperator su kryžiaus pavidalo raštu viršugalvyje (Meksika ir P. Amerikos vakarinė dalis); B. diviniloąua — galva beveik jokio rašto neturi (Vakarų Indijos salos). Abi šios rūšys mažesnės (ligi 3 m ilgio). Sausose vakarinės Argentinos stepėse gyvena B. occidentalis, savo spalva panašus į B. constrictor, ligi 3 m ilgio. Madagaskare gyvena B. madagascariensis gražaus ir puikaus metalinio atspindžio plauko, ligi 3 m ilgio.

Board (angį.) Anglijoje ir JAV vartoja-mas terminas įvairioms įstaigoms vadinti.

Boarding House (angį.) pensionas, butas su valgiu, čia ir Amerikos lietuvių kalbos anglybė burdingerius — kambario su valgiu nuomininkas.

Boarding School (angį.) Anglijoje augš-tesnioji privačioji mokykla su bendrabučiu, kuriame siekiama gerai auklėti. Labiausiai žinomos Itono ir Harrowo B. S.

Boarmia sprindžių (Geometridae) šeimos drugių gentis. Sparnai platūs, pirmieji apskričiai trikampiai. Straublelis stambus, spiralinis. Jų vikšrai turi 12 kojų; lėliukės žemėje be kokono. Lietuvoje randama: B. ciuctaria Schiff., B. gemmaria Brahn,. B. rebeata cl., B. repandata L., B. roboraria Schiff., B. consortaria F., B. lichenaria Hufn., B. jubata Thunbg., B. crepuscularia Schiff., consonaria Hb., luridata Bkh., B. punctularia Hb.

Boas Franz (1858—1942) iš Vokietijos kilęs žydas antropologas. 1883—1884 tyrė eskimų gyvenimą arktikos srityje, o vėliau š. Ameriką. 1886—1892 dėstė antropologiją Clark universitete Worcesteryje, vėliau dirbo Chicagos gamtos istorijos muzėjuje. 1899—1937 Columbia University antropologijos profesorius, 1901—1905 American Museum of Natural History antropologijos kuratorius. Buvęs American Anthropological Society ir Academy of Science New Yorke pirmininkas. Jo pagrindinės studijos liečia Kwakiutl indėnus. Išsp. The Mind of primitive Man 1911, Kultur und Rasse 19.13, Primitive Art 1927, Anthropology and Modern Life 1928, General Anthropology 1938.

Boba iš lenkų kalbos (baba) atėjusi svetimybė ir gavusi įvairių reikšmių:

1) Sena moteris, senelė.

2) Priėmėja, bobutė.

3) šulinio svirties pėdžia arba šakotis puodynėms džiovinti.

4) Ant ledo įrengta sukynė. Į ledą įšaldo baslį ir ant jo užmauna ratą, prie kurio pritaiso kartį ir prie jos pririša ragutes. Sukant kartį, rogutės skrieja ratu.

5) Žiemą tinklui traukti vartojamoji statinė.

6) Sunkaus medžio gabalas, vartojamas tilto rąstams į žemę kalti. Taip pat ir trauktuvas sunkiems daiktams kelti.

7) Rugių gubos tripėdis, statant didžiąsias gubas.

8) Paskutinė pradalgė arba rugių pėdas.

9) Tam tikras ligi 25—40 cm augščio kepinys iš kvietinių miltų, pieno, sviesto, kiaušinių, cukraus, prieskonių.

Bobadilla (Bovadilla (m. 1502) ispanų karaliaus Ferdinando rūmininkas, 149'J siųstas į San Domingo ginčo tarp Kristupo Kolumbo ir Roldano išspręsti. Jis suėmė Kolumbą ir, jo neišklausęs, grandinėmis sukaustytą nugabeno Ispanijon, šiuo elgesiu nustatęs prieš save karalių, 1501 buvo pakeistas Ovando, o pats, 1502 grįždamas Ispanijon, su laivu žuvo audroje.

Bobaiuninkas ž. žirginis pelkinis.

Bobausis (Helvella esculenta Pers.) Hel-vellaceae šeimos, ascomycetų klasės gryba.s. Galvutė išvagota daugybe įvairiausios formos raukšlių, įdubimų, plyšelių, jos paviršių garbanotą darančių. Jose susidaro grybo sporai po 8 kiekviename aukšle-lyje. Galvutė ligi 10 cm pločio, vietomis suaugusi su kotu, vietomis apvaliai užlenktais kraštais ir nuo koto laisva. Spalva durpinė, kaštaninė. Kotas cilindrinis arba paplokščias, kampuotas, dažnai išilgai stulpėtas, nuo 3—6 cm augščio ir apie 3 cm storio. Mėsa plona, labai trapi, gero kvapo ir skani. Auga pavasarį kovo, balandžio ir iš dalies gegužės mėnesiais, vėliau išnyksta. Mėgsta smėlio dir-

Bobausis

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5227-0=5227 wiki spaudos ženklai).