Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/89

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


tas, Dantės pavyzdžiu, vienos damos vedamas, mato visus viduramžių didvyrius ir įsimylėjėlius; L’amorosa Fiammetta, 1345 Ninfale Fiesolano, 1354 II cörbaccio o labirinto d’amore. Iš Florencijos vėl nuvyko Neapolin, Ravermon, Forlin, vėl Neapolin. 1344—1354 jis kūrė Dekameroną, kurio intriga sujungta su 1348 Florencijoje buvusiu didžiuoju maru, kai 7 damos ir 3 jaunikaičiai, bėgdami nuo maro, sustoja gražioje viloje ir per 10 dienų visi iš eilės pasakoja 100 novelių. Jų tik dalis tėra paties B. sukurta, o daugumas paimta iš Cento novelle antiche (trumpai vadinamų iNovellino) Liber historiarum romanorum, Gesta roma-norum ir kt. Dekameronas (Decameron, išsp. 1471; kritiški leidimai Fanfani 21875, Massera 1928) buvo išverstas į daug kalbų; 1929 išl. lietuviškai dviem leidimais: Deka-meronas, I—II, ir Dekameronas, parinktos novelės.

1350 B. grįžo Florencijon, iš kur respublikos buvo siuntinėjamas diplomatiniais reikalais Brandenburgijon, Avignonan, Romon. Bevažinėdamas apie 1350 susipažino ir susidraugavo su Petrarka, sutvirtinusiu B. palinkimą į klasicizmą. B. pirmas Italijoje pramoko graikiškai, perrašinėjo Livijų, Homerą, Ciceroną, 1361 parašė De ge-nealogia deorum libri XV, 1363 De mon-tium, lacuum et marium nominibus über, 1374 De casibus virorum et feminorum illustrium libri IX, 1362 De Claris mulieri-bus. Dantės gerbėjas B. dar 1363—1364 parašė Origine, vita e costumi di Dante, kuri 1373 papiršo jam Florencijoje katedrą Dieviškajai komedijai aiškinti. Petrarkos mirties prislėgtas, pasitraukė Certaldon. Jo kūrinių rinkinį išl. Moutier 1827—1834, Koerting 1880, Traversari 1907 ir kt.

E. Hutton The Life oi B. 1910; H. Hauvette Boccace 1914; Lipparini G. B. 1927; M. Landau B., sein Leben und seine Werke 1877.

Bocca chiusa (it.) choro dainavimas, pri-čiaupiant burną.

Boccale (it. — ąsotis) senas įvairaus dydžio skysčių saikas Italijoje, vartojamas vynui, degtinei ir aliejui saikuoti. Turine 1 B. = 1/72 brentos = 0,68 litro, Trieste 1B, = a/ao ornos = 1,83 litro, Romoje (aliejui) 1 B. = 2,05 litro. B. buvo vartojamas ir Graikijoje, kur jis buvo = 1/24 barilės = 2,683 litro.

Boeealini Trajano (1556—1613) italų satyrikas. Popiežiaus Grigaliaus XIII gubernatorius Benevente, greit atšauktas Romon, kur parašė Ragguagli di Parnaso, lengvą savo meto satyrą išl. 1612—1613 (naujai 1910—1912). Dėl jos bėgo Venecijon, kur parašė naują satyrą Pietra dėl paragone politico, išl. 1615 Amsterdame. Ji buvo nukreipta prieš Ispaniją, ir iš to atsirado legenda, esą, ispanai, už ją keršydami, B. nužudę.

Boccherini Luigi (1743—1805) italų kompozitorius ir violončelistas. Nuo 1769 veikė Madride dirigentu. 1787—1797 Prūsijos ka-liaus Fridricho Wilhelmo II rūmų kompozitorius. Kamerinėje muzikoje B. buvo pirmasis draminio stiliaus reiškėjas. B. parašė ligi 360 kompozicijų: violončelei sonatų, koncertų, menuetų, kamerinės muzikos kvintetą, kvartetų, styginių kvartetų, kvintetų, sekstetų, orkestrui — simfonijų, serenadų. Daug jo kompozicijų nebuvo išspausdinta.

Bocchetta, La Boccetta — Apeninų perėja Italijoje Ligurijos masyve, 772 m nuo j. 1. Jungia Genovą su Piemontu.

Boccioni Umberto (1882—1916) italų tapytojas ir skulptorius, žymus Italijos futurizmo vadas. 1912 paskelbė futuristinės skulptūros manifestą, 1914 išl. Pittura, scultura futuriste.

Bocįhenas Povilas (1613—1696 Vilniuje) Lietuvos jėzuitas, 1675—1678 Vilniaus akademijos rektorius, paskiau Lietuvos jėzuitų provinciolas. Išsp. Clavis iuris canonici 1707.

Bochnia pietų Lenkijos miestas Krokuvos vaivadijoje, ligi 15.000 gyventojų (1950). B. įkurtas 1253 prie druskos kasyklų, kurių kasamieji klodai yra per 3 km ilgio, 200 m pločio ir ligi 400 m gylio. Miestas sunyko švedų karų metu, o druskos kasyklas nustelbė Veličkos kasyklos.

Bochoit vakarų Vokietijos miestas Vestfalijoje, 40.000 gyventojų (1953). XVI a. rotušė, audimo meistrų mokykla, audinių ir mašinų pramonė. 1944—1945 kare buvo sunaikinta 80% namų.

Bochum vakarų Vokietijos miestas Vestfalijoje tarp Esseno ir Dortmundo; 312.400 gyventojų (1953, 1900 — 65.500, 1930 — 335.000). Anglies kasyklų centras, metalo mašinų, .chemikalų pramonė. 1944—1945 kare sunaikinta 56% namų. Geologijos ir kalnų kasyklų muzėjus, teatras, meno galerija.

Bochvicas Florionas (1799 V 4 Naugarduko aps. — 1856 VIII 9 Naugarduko aps. Vaškuocuose) tikybinės krypties filosofas rytų Lietuvoje. Lankė, bet nebaigė, Vilniaus universitetą. Išsp. Obraz myšli 1838— 1842, Pomysly o wychowaniu czlowieka 1847.

Bocianski Ludwik lenkų okupacijos Vilniuje metu ligi 1939 Vilniaus vaivada, pasižymėjęs sistemingu lietuvių persekiojimu ir lietuviškų organizacijų naikinimu. Savo projektus, kaip išnaikinti Vilnijoje lietuvius, jis suformulavo savo paruoštame: šcisle tajny memorjal Wojewody Wilens-kiego Bocianskiego z dnia 11 lutego 1936 o posunięciach wladz administracyi ogolnej w stosunku do mniejszošci litewskiej, oraz o zamierzeniach w tym względzie na przysz-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5256-0=5256 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai