Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/98

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


XVIII a. Vilniaus diecezijos sąrašuose minima unitų cerkvė. 1780—1829 B. valdė Mikalojus Manuzi, vėliau atiteko Plate-riams. 1818 buvo pastatyta nauja unitų bažnyčia, 1829 katalikų koplyčia, kuri 1865 rusų vyriausybės buvo uždaryta o kurijos kunigas iškeldintas.

Böhlau Helene (1859—1940) vokiečių rašytoja, sumahometonėjusio filosofo Fr. Ar.ndto (Omar ai Rašid bei) žmona. Jos apysakos: Im Banne des Todes 1882, Ratsmädelgeschichten 1888, Das Haus zur Flamm 1907, Isebies 1911 (autobiografinis romanas), Die drei Herrinen 1937.

Bohlen 1) Peter (1796 III13 -1840 116) vokiečių orientalistas ir lietuviškų dainų rinkėjas. 1826—1839 Karaliaučiaus universiteto profesorius. Karaliaučiuje suėjęs su L. Rėza ir Prūsijos istoriku J. Voigtu, susidomėjo prūsų ir lietuvių kalbomis, jų senove ir dainomis. J. Voigto Geschichte Preus-sens 1827 davė straipsnį über die Sprache der alten Preussen, paskiau išsp. über die Verwandschaft zwischen d. Litauischen u. Sanskritsprache 1830, 1827—1835 rinko lietuviškas dainas, kurių iš jo palikimo 59 išspausdino Preussische Provinzial Blätter 1857—1866. Vėliau Ch. Bartsch savo knygoje Dainų balsai isp. 74 B. užrašytas dainas su gaidomis ir vokišku vertimu. Iš indologijos srities isp. Das alte Indien 1830-1831, Bhatriharis Sententiae 1833, Ritu-sanhara 1840.

2) Charles Eustis (g. 1904) JAV diplomatas. Nuo 1929 dirba užsienių departamento tarnyboje. 1934 Maskvos JAV pasiuntinybėje, 1947 pasiuntinybės sekretorius. Teherano, Jaltos, Potsdamo konferencijose vertėjas. 1953 JAV pasiuntinys Maskvoje.

Bohlin Kari Petrus Theodor (1860—1939) švedų astronomas, 1897—1927 Stockholmo astronominės observatorijos direktorius. Tyrinėjo asteroidus ir dangaus mechanikos klausimus. Išsp. Formeln und Tafeln zur gruppenweise Berechnung der allgemeinen Störungen benachbarter Planeten 1898, On the galactic system 1909.

Bohm Max (1868-—1923) JAV tapytojas, ilgai gyvenęs Paryžiuje ir Londone. Paveikslai: šeima, Paskutinė vakarienė.

Böhm 1) Dominikus (g. 1880) vokiečių architektas, bažnytinės architektūros specialistas. 1926—1934 architektūros profesorius Kölno universitete. V. Vokietijoje pastatė daug katalikų bažnyčių --Kölne, Ulme, Essene.

2) Joseph Edgar (1834—1890) austrų skulptorius, nuo 1859 dirbęs Paryžiuje, nuo 1862 Londone. Sukūrė karalienės Viktorijos, Carlyle, Beaconsfieldo, Wellingto-no, Napiero paminklus.

Böhim-Bawerk Eugen (1851-1914) Austrijos ekonomistas, 1880—1889 Innsbrucko universiteto politinės ekonomijos profesorius. 1895, 1897—1898, 1900—1904 Austrijos finansų ministeris. Nuo 1904 Vienos universiteto profesorius, 1911 mokslo akademijos pirmininkas. Vienas ryškiausiųjų atstovų vad. austrų ekonominėje mokykloje. Išsp. Kapital und Kapitalzins 1884—1889. Gesammelte Schriften 1924—1926.

Böhme Jakob (1575—1624) vokiečių protestantų mistikas, teosofas, pirmasis vokiškai rašęs filosofas. Parašė 1612 Aurora oder Morgenröte im Aufgang, 1619 Die drei Prinzipien des göttlichen Wesens, 1620 Vierzig Fragen von der Seelen, 1622 Von der Geburt und Bezeichnung aller Wesen. 1623 Mysterium magnum. Jo raštų rinkinys pirmą kartą išsp. 1682, o naujausias 1939.

Peuckert Das Leben J. B-s 1924.

Böhmer 1) Heinrich (1869—1927) vokiečių evangelikų bažnyčios istorikas, Bonnos, Marburgo, Leipcigo universitetų profesorius. Išsp. Die Jesuiten 41921, Luther im Lichte der neueren Forschung 51918, Studien zur Geschichte der Gesellschaft Jesu 1914, Der junge Luther 41951.

2) Johann Friedrich (1795-1863) vokiečių istorikas. Vienas iš Monumentą Germaniae historica steigėjų. Išsp. Fontes rerum Germanicarum 1842—1868.

Bohnstedt Ludwig (1822—1885) vokiečių architektas, 1851—1863 dirbęs Petrapilyje, 1858—1863 Petrapilio meno akademijos profesorius. Paskiau ir Vokietijoje. Pastatė Petrapilio miesto tarybos rūmus, Rygos teatrą. Jo projektu buvo pastatyti Berlyno reichstago rūmai.

Bohol Filipinų salyno sala į šiaurę nuo Mindanao, 3970 km2 ploto, 500.000 gyventojų (1952). Aukso ir mangano kasyklos. Auginama ryžiai, kanapės, bananai, koko palmės. Svarbiausias miestas Jagna.

Bohomolec Pranciškus (1720 I 29 Vitebsko vaivadijoje — 1785 III 24 Varšuvoje) lenkų pedagogas, žurnalistas ir dramaturgas. Mokslus išėjęs Vilniuje, 1737 stojo į jėzuitus, 1742 —1751 Vilniaus kolegijos retorikos profesorius, 1752—1763 Varšuvoje profesorius, 1762—1784 Varšuvos jėzuitų spaustuvės prefektas. Vilniuje išsp. Supellex latinitatis 1751. 1755 —1760 mokinių teatrui parašė daugiausia iš Moliėr’o ir kitų prancūzų dramaturgų perdirbtas 25 komedijas, bet be moterų rolių. 1766—1775 Varšuvos teatrui parašė 10 komedijų su moterų rolėms (Malrzenstwo z kalendarza 1765,

Pr. Bohomolec

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4963-0=4963 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai