Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE08.djvu/4

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis buvo peržiūrėtas


LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS REDAKTORIAI:

Antanas Bendorius, Pranas Čepėnas, Juozas Girnius, Vincas Maciūnas, Jonas PuzinasGARBĖS KOMITETAS:


Pret. Jonas Balkūnas, prof. J. Kaminskas, prof. Vincas Kanauka, prof. Steponas

Kolupaila, prof. Kazys Pakštas, Vytautas Širvydas, prof. Jonas Vengris, dr. A. Želvys


Teisės patarėjas C. Kalinauskas

Šiame tome G ir H raides redagavo Pr, Čepėnas, I, Į, Y raides — J. Girnius

Copyright 1956 by Lietuvių Enciklopedijos Leidykla


Printed in the United States of America 1956

Leidėjas Juozas Kapočius

Foto darbus atliko Daumantas Čibas ir Vaclovas Noreika

Nugarėlę ir emblemą darė J. Steponavičius

Technikinė priežiūra — Kazys Simanavičius

Tekstus linotipu rinko Petras Pilka

Laužymas — A . Puskepalaitis

Spausdinta nuosavoje spaustuvėje

Leidyklos ir redakcijos adresas:

265 C Street, South Boston 27, Mass., USA

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+1081-0=1081 wiki spaudos ženklai).