Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE08.djvu/56

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Gundulič Ivan (1589-1638) kroatų poetas. Išgarsėjo epine poema Osman 1626 ir drama Dubrovka 1627.

Gunga Jurgis (g. 1912 V 14 Smilgynų k., Klaipėdos aps.) kunigas. Lankė V. D . gimn. ir Luizės gimn. Klaipėdoje, teologijos mokslus ėjo VDU Kaune, Bazelio univ. Šveicarijoje ir Göttingeno univ. Vokietijoje. Tada kunigavo Westfalijos krašte, Vokietijoje. 1935 studentų d-jos Mažoji Lietuva (Kaune) pirmininkas. Rašo teologinius straipsnius Chicagos ev. laikraštyje Evangelikų žodis.

Gūnia (lenk. gūnia) marška vežimo sėdynei ar arkliui apdengti, mitukas.

Gunnarsson 1. Gunnar (g. 1898) islandų rašytojas, stiprus epikas, daug išmokęs iš klasikinės islandų lyrikos. Per jo romanus ryškiu siūlu eina gamtos mistika: gamtos begalybėje jis mato žmogaus vienatvės jausmo simbolį. Toji vienuma tepakeliama tik stipriai tikint būties prasme. G. stilius yra romantinis. Didžiausia jo romanų silpnybė yra koncentracijos trūkumas. Parašė Borgslaegtens Historia, 1-4 tt. (Borgo giminės istorija) 1912-14, Svartfugl (Juodas paukštis) 1929, Heida Harmur 1940.

2.Gunnar (g.1899) švedų kalbininkas, slavų kalbų prof. Upsalos univ. 1940. Rašo tiek mokslinius veikalus, tiek vadovėlius. Jo iniciatyva Upsalos univ. buvo pradėta dėstyti lietuvių kalba. Parašė Recherches syntaxiques sur la décadence de ¿’adjectif nominal dans les langues slaves et particulièrement dans le russe 1931, Studien ü. die Stellung des Reflexivs im Russischen 1937, Das slavische Wort für Kirche 1937. Gunne Carl (g. 1893) švedų tapytojas, tapęs gamtovaizdžius, naturmortus ir portretus.

Günther 1. Agnes, mergautinė pavardė Breuning (1863-1911) vokiečių rašytoja. Ypač išgarsėjo savo romanu Die Heilige und ihr Narr, pasirodžiusiu po jos mirties 1913, ir jo išėjo per šimtą laidų, ši sielos istorija parašyta svajinga nuotaika ir poetine kalba.

2. Christian (g. 1886) švedų diplomatas, 1939-45 užsienio reikalų ministeris, 1946-50 pasiuntinys Romoje. G. būnant užsienio reikalų ministerių, Švedija pripažino T. Rusijos okupaciją Pabaltijy. G. yra žinomas ir kaip rašytojas, lyrikas ir dramaturgas.

3. Hans (g. 1891) vokiečių antropologas, prof. Jenos ir Berlyno univ. ir Rasių tyrimo instituto direktorius Berlyne. Išsp. Die nordische Rasse bei den Indogermanen Asiens 1933, Herkunft und Rassengeschichte der Germanen 1934, Der nordische Gedanke bei den Deutschen 1925, Formen und Urgeschichte der Ehe 31951, Rassenkunde des deutschen Volkes 141930, Rassenkunde des jüdischen Volkes 1933.

4. Johann Christian (1695-1723) vokiečių poetas, genialus dainų kūrėjas, laikomas Goethės pirmataku. G . kūrė taip pat jausmingai ir palaidai aistringai, kaip ir gyveno. Popularios jo Leonoros, studentų dainos, pvz. Brüder, lasst uns lustig sein. Artimas mistiniam bei pietistiniam savo m eto sąjūdžiui (G. eilėraščiai yra giliai sukrėsto gyvenimo išpažintis). Išsp. Die Eifersucht (trag.) 1715, Deutsche und lateinische Gedichte 4 tt., 1724-35, Curieuse und merkwürdige Lebens- und Reisebeschreibungen 1732, Gedichte (pilnas leidimas) 1735. Kritišką G. raštų laidą parūpino W. Krämer 1930-37.

J. Volkmann, J. Ch. G. 1907 (Diss.); G. Hoffmann, G.

— Bibliographie 1929,

Gunther John (g. 1901) amerikiečių žurnalistas, radijo komentatorius. Išsp. Inside Europe 1936, Inside Asia 1939, Inside Latin America 1941, Inside U.S .A . 1947, Eisenhower 1952, Behind the Courtain 1949, Alexander the Great 1953.

Guntinas upelis Ylakių ir Skuodo vis., Mažeikių aps., Luobos (Bartuvos) deš. įtakas, 17,5 km ilgio; baseino plotas 45 km2

Gunung Merapi centrinės Javos vulkanas, apie 20 km į š.r. nuo Jogjakartos. G.M . yra vienas veikliausių ir pavojingiausių vulkanų pasaulyje. Jo augštis nepastovus, išsiveržimai nuardo kraterio briauną; 1950 buvo 2911 m, 1953 3000 m. Ligi 1930 yra žinomi 35 dideli išsiliejimai; 1930 išsiveržimas pražudė per 3500 žmonių, kai trys kaimai buvo apsemti 240 km/val. greičiu tekančios lavos. 1954 I 18 mažas išsiveržimas pražudė 44 žmones, tačiau bijoma, kad artimoje ateityje gali būti išmuštas iš kraterio 250.000 m2 kamštis ir įvykti didelis išsiliejimas. Tokiam atvejui pasiruošta evakuoti apie 2 mil. žmonių.

Günzburg mst. Bavarijoje prie Gūnzo upės. 1954 11.000 gyv. ūkio mašinų fabri-

Lietuvių Kryžiaus šventinimo iškilmės Günzburge

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+4694-0=4694 wiki spaudos ženklai).