Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE12.djvu/4

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis buvo peržiūrėtas


LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS REDAKTORIAI:

Antanas Bendorius, Pranas Čepėnas, Juozas Girnius, Vincas Maciūnas, Jonas Puzinas

Kalbos taisytojas Vladas KulbokasGARBĖS KOMITETAS:

Prel. Jonas Balkūnas, prof. J . Kaminskas, prof. Vincas Kanauka,

prof. Steponas Kolupaila, prof. Kazys Pakštas, prof. Jonas Vengris


Teisės patarėjas Lietuvos garbės konsulas adv. Antanas Shallna
Ši tomą redagavo Pranas ČepėnasCopyright 1957 by Lietuvių Enciklopedijos Leidykla


Printed in the United States of America
Leidėjas Juozas Kapočius

Foto darbus atliko Daumantas Čibas ir Vaclovas Noreika

Nugarėlę ir emblemą darė J. Steponavičius

Technikinė priežiūra ir laužymas — Kazys Simanavičius

Tekstus linotipu rinko Petras Pilka

Spausdinta nuosavoje spaustuvėje

Leidyklos ir redakcijos adresas:

265 C Street, South Boston 27, Mass., USA

Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai