Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE12.djvu/4

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis buvo peržiūrėtas

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS REDAKTORIAI:

Antanas Bendorius, Pranas Čepėnas, Juozas Girnius, Vincas Maciūnas, Jonas Puzinas

Kalbos taisytojas Vladas KulbokasGARBĖS KOMITETAS:

Prel. Jonas Balkūnas, prof. J . Kaminskas, prof. Vincas Kanauka,

prof. Steponas Kolupaila, prof. Kazys Pakštas, prof. Jonas Vengris


Teisės patarėjas Lietuvos garbės konsulas adv. Antanas Shallna
Ši tomą redagavo Pranas ČepėnasCopyright 1957 by Lietuvių Enciklopedijos Leidykla


Printed in the United States of America
Leidėjas Juozas Kapočius

Foto darbus atliko Daumantas Čibas ir Vaclovas Noreika

Nugarėlę ir emblemą darė J. Steponavičius

Technikinė priežiūra ir laužymas — Kazys Simanavičius

Tekstus linotipu rinko Petras Pilka

Spausdinta nuosavoje spaustuvėje

Leidyklos ir redakcijos adresas:

265 C Street, South Boston 27, Mass., USA

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+1041-0=1041 wiki spaudos ženklai).