Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE16.djvu/14

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


vienuolinės tobulybės; derinimas seserų veiklos lietuvybės ugdyme; seserų moks­ linimas ir jų darbų tvarkymas parapijose; nuotaikos sudarymas ir pasiručšimas apaš­ talavimo darbui Lietuvoje. Pop. Pijus XII suteikė institutui šventojo Sosto palaimi­ nimą. Be pasitarimų vienuolijų vidaus reikalais, institutas ypatingai rūpinasi sudaryti se­ serims mokytojoms progų pagilinti tauti- Lietuvaičiu Seserų Instituto lituanistiniai kursai Šv. Pranciškaus seserų vienuolyne Pitsburge 1956. Lietuvaičiu Seserų Instituto vadovybė (kongregacijų vadovės, motinos generalės ir mokyklų inspekto­ rės) : iš kairės sėdi motina M. Aloyza, Im.C ., motina M. Teofilė, S.S .C ., motina M. Anunciata, C.J .C ., motina M. Lojolą, O .S .F ., iš kairės stovi sesuo M. Eucharista, S.S .C ., sesuo M. Felicija Im.C ., moti­ na M. Aloyza, O.S.F., motina M. Ldguori, C.J.C ., sesuo M. Julija, O.S.F. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA ©1958 Juozo Kapočiaus Lietuvių Enciklopedijos Leidykla

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+1028-0=1028 wiki spaudos ženklai).