Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE19.djvu/4

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS REDAKTORIAI:

Antanas Bendorius, Pranas Čepėnas, Juozas Girnius, Vincas Maciūnas, Jonas Puzinas

Kalbos taisytojas Vladas Kulbokas


GARBĖS KOMITETAS:

Prel. Jonas Balkūnas, prof. J . Kaminskas, prof. Vincas Kanauka,

prof. Steponas Kolupaila, prof. Kazys Pakštas, prof. Jonas Vengris

Teisės patarėjas Lietuvos garbės konsulas adv. Antanas Shallna


Ši tomą ligi Mn redagavo J. Puzinas, nuo Mo — Pr. Čepėnas

Copyright 1959 by Lietuvių Enciklopedijos Leidykla

Printed in the United States of America


Leidėjas Juozas Kapočius

Foto darbus atliko Daumantas Cibas ir Vaclovas Noreika

Nugarėlę ir emblemą darė J. Steponavičius

Technikinė priežiūra ir laužymas — Kazys Simanavičius

Tekstus linotipu rinko Petras Pilka

Spaudė Lithuanian Encyclopedia Press, Inc.

Leidyklos ir redakcijos adresas:

265 C Street, South Boston 27, Mass., USA

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+1159-0=1159 wiki spaudos ženklai).