Pagalba:LE 2 tomo klaidų sąrašas

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.

LE 2 tomo klaidų sąrašas.

Psl. Skiltis Eilutė Išspausdinta: Turi būti:
7 I 17 iš a. Baltų kalbotyra (Pranas Skardžius) Baltų kalbotyra
17 I 9 iš v. La Tribun Le Tribun
17 II 12 iš a. 1933 1935
19 I 8-7 iš a. Assyr and Babylon religion Texts Assyrian and Babylonian Religian Texts
20 II 19 iš v. kliptika gliptika
24 II 29 iš a. Bacevičius 4) Vincas mirė 1952 XII 22 Kaune.
25 I 19-18 iš a. aiškiai aiškia
25 II 24-23 iš a. varvargoninkavo vargoninkavo
26 I 31 iš v. 1735 1753
26 I 29 iš a. Bückenburge Bückeburge
27 I 15 iš v. Artes arts
28 II 7 iš v. . pallidum, E. histórica T. pallidum, E. histolica
30 I 23 iš v. Rémsat Rémusat
36 II 16 iš a. moderne modernes
38 I 27 iš v. Grandmessung Gradmessung
45 I po pav. Bagotosios bžn. ši nuotrauka yra Bartininkų bžn., o 231 psl. Bartininkų bžn. yra Bagotosios bžn.
45 II 5 iš v. statyta pataisyta
45 II 8 iš v. paupiais takoskyrose
51 I 19 iš a. 1819 1919
51 II 20-21 iš v. katatalikų katalikų
52 II 10 iš a. 1802 1902
54 I 12 iš v. dictateures dictateurs
58 II 22 iš v. Liubovskij Liubavskij
59 I 16 iš v. antrasis redaktorius antrasis Tėvynės redaktorius
59 I 34 iš a. gražiažiedžių graižažiedžių
60 I 6 iš a. Baireuth Bayreuth
60 II 7 iš v. U. B u. B.
61 I 6 iš v. Baisogalos dv. (pav. LE V 280)
62 I 21 iš ap. rezervuaras, rezervuaras
63 I 30 iš v. O’Neil O’Neill
63 I 31 iš v. technique 1914 Technique 1919
64 I 31 iš a. Juozas Mauricijus Jonas Mauricijus
73 I 10 iš v. Gimtasis Gimtasai
75 I 7 iš a. Baangraužiai Balangraužiai
75 II 4 iš v. Balaninus mucum Balaninus nucum
75 II 30 iš a. stiebašaknis šakniastiebis
81 I 12 iš v. 1903 1904
82 I 28 iš a. perfaction perfection
94 I 18 iš a. folkroristas folkloristas
111 I 24 iš a. pavadinimas. pavadinimas, žr. Bendrasis Pabaltijo tautų okupacijai tirti komitetas.
125 II 18 iš v. (Nymphea alba) (Nymphaea alba)
125 II 19 iš v. Nymphaceae Nymphacaceae
125 II 32 iš v. drugio. drugio. Plg. Vandens lelija
127 I 9 iš v. g. 1906 g. apie 1906
130 I 2 iš a. romain roman
130 I 5 iš a. romaine romane
131 I 6 iš a. pungžlys pūgžlys
133 II 14 iš v. prasaviškojoje praslaviškojoje
134 I 3 iš v. galšiai balsiai
136 II 3 iš a. metafizinėmis lytimis metatezės, metatezinėmis lytimis
138 I 16 iš a. Iiginamosios lyginamosios
138 II 13 iš a. Srhmitllein Schmittlein
138 II 21 iš a. Benderis Brenderis
149 I 6 iš v. mokslų hum. mokslų
154 II 32 iš a. Balza Balža
158 I 18 iš a. javinių varpinių
161 II 3 iš a. 1949 1948 X 7
173 II 25 iš v. Bangui Bangul
175 II 9 iš v. danininkas dainininkas
178 I 11-12 iš v. sasavo savo
178 I 27 iš v. atmetė primetė
179 I 20-21 iš v. išbraukti nuo žodžio: Jo..
180 II 28 iš a. vyriausybė, už tai gaudama vyriausybei, už tai gaudamas
183 II 5 iš a. Baptista Baptisia
191 II 18 iš a. 1943 atvyko 1949 atvyko
194 II 16 iš a. 1948 1947
194 II 29-28 iš a. Neustadte (Holstein) Tolke
197 I 2 iš a. d’Aureville d’Aurevilly
201 I 27 iš a. Išklausydami Išklausydamas
201 II 15 iš v. mirė 1728.
208 I 2 iš v. 7009 C 700° C
210 II 6 iš v. plaštakinių (Papilionaceae) ankštinių (Leguminosae)
210 II 8 iš v. dvi trys
210 II 9 iš v. baltasis baltažiedis
210 II 10 iš v. ir B. vaistinis ir b. geltonžiedis
212 I 27 iš v. milionus mases
218 I 20 iš a. atidavę atsidavę
219 I 9 iš v. Zamorskis Zamoiskis
228 I 16 iš v. Scrofulariaceae Scrophulariaceae
228 I 24 iš a. B. laukinis (H. Sibiricum L.) b. lankinis (H. spondylium L.),
231 II po pav. Bartininkų bžn. ši nuotrauka yra Bagotosios bžn. 45 psl., o ten esančioji yra Bartininkų bžn.
235 II 22 iš a. 1924 baigė 1942 baigė
236 II Barūnai Jų ansamblinė nuotrauka LE XXXIII 330
239 I 3 iš a. Barzdiškiai Bardiškiai
239 po pav. Barzdiškių Bardiškių
246 II 24 iš a. pirmininkavo lietuvių konferencijai lietuvių konferencijos garbės pirm.
247 I 7 iš a. 1899 1889
247 II 19 iš v. (pr. gilusis) (pr.) gilusis
249 I 6 iš v. debtai debitai
259 I 28 iš a. Žemaitis žemaitis
267 II 30-31 iš v. pakeisti taip: 4. Louis žr. Mountbatten.
299 I 13 iš v. Martyno V Eugenijaus IV
302 I po ilius. Bazilionių bažnyčia Vilniuje Bazilionų vienuolyno vartai Vilniuje
307 I 22-25 iš a. išbraukti
308 I 5 iš a. Donstabl Donstable
328 I 25 iš a. tėvu adjutantu tėvo adjutantu
335 I 21 iš v. (lot. Laserpitrium L.) (lot. Laserpitium L.)
335 I 25 iš v. ir L. latifolium L., ir b. plačialapis (L. latifolium L.)
335 II 20 iš a. Eroicheia Stoicheia
336 II 21 iš a. G. Cantor M. Cantor
339 I 19 iš v. iš jų Rex Putz. iš jų b. Rex Putz.
346 II 15 iš a. B. cruciformis b. paprastoji (B. eruciformis)
352 II 11 iš a. Liège Liége
372 I 1 iš a. Kareivia Kareivis
373 II 10 iš v. 1721-1778 1722-1795
373 II 2, 7 iš a. Princetown Princeton
379 po pav. Thadeus M. Machrowich Thaddeus M. Machrowicz
386 ri 29 iš ap. voidmenį vaidmenį
394 I 27 iš v. bebrajiškų hebrajiškų
400 I 24 iš v. af of
403 II 13 iš a. Berar Indijos Berar Indijos
409 I 17 iš virš. Balstogės Baltstogės
411 II 13 iš a. La capitaine Le capitaine
412 I 20 iš v. Breggren Berggreen
412 II 20 iš v. Tobern Olaf Tobern Olof
414 II 8 iš a. berilo berilio
415 II 11 iš a. 1848 1948
416 I 7 iš a. americanum americium
416 I 8 iš a. Berkley Berkeley
416 12-13 eilutės antrojoj o skiltyje iš viršaus turi būti perkeltos į pirmąją skiltį po 11-os eilutės iš viršaus, o 10-11 eilutės iš pirmosios skilties (iš viršaus) turi būti perkeltos į antrąją skiltį prieš žodį Berkman417 II 12 iš v. ežero pravestos ežeru paverstos
422 II 3 iš a. Eisenhoverio Eisenhowerio
423 I 2 iš v. Eisenhoveris Eisenhoweris
423 II 12 iš v. Bernachi Bernacchi
425 I 11 iš v. 1828 1928
425 I 1 iš a. Lecture Lecturae
428 II 16 iš v. Adronas Adrionas
428 II 31 iš v. Kontak Kantak
430 II 27 iš a. Notice Nocte
435 I 28 iš v. 1922 1022
438 I 26 iš v. Grane, Derifant Crane, Darifant
439 I 14 iš a. Bertan de Born Bertran de Born
440 I 11 iš a. berventė veronika, arba verventė
440 I 14 iš a. (Melampyrium L.), (Melampyrum L.),
440 I 15 iš a. (Alectolorophus), (Alectorolophus),
440 I 16 iš a. Tube Verbareum tūbė (Verbascum)
440 I 18 iš a. (Antirrihmum) (Antirrhinum)
442 II 20 iš a. B. krūminis B. liekninis
442 po pav. B. krūminio B. liekninio
447 II 28-29 iš v. kaikurių smegenų ligų sergant kai kuriomis smegenų ligomis
447 I 28 iš virš. didėje didėja
448 I 7 iš ap. Sengstako Sengstoko
450 I 30 iš v. Kondomano Kodomano
453 I 31 iš v. 1581 1856
463 I 19 iš a. liakomas laikomas
468 I 11 iš a. ir I iš I
468 II 24 iš v. (su spragomis (su spragomis)
469 I 20 iš a. palestninis palestininis
490 II 8 iš v. rébublicain républicain
495 I 20 iš v. išbraukti: — 1941 Vilniuje
495 I 4 iš a. Jonas 3) Leonas
502 II 3 iš v. Bieroo Biero
507 II 32 iš a. klininkinis klinikinis
517 I 28 iš v. Binghampton Binghamton
524 I 4 iš v. Homo sapens Homo sapiens
532 II 6 iš v. Kapavičiaus Karpavičiaus