Puslapis:LE01.djvu/111

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Maskvos kun-čiams ir rytų bažnyčios galvą patraukti į savo pusę arta bent gauti Lietuvos valstybei Maskvos nepriklausomą metropolitą.

Susigiminiuodamas su įvairiais rusų kunigaikščiais, A. daro juos savo sąjungininkais kovoje su Maskva. A. pats buvo vedęs Tverės kun-ytę Julijoną. Jo duktė Agripina buvo ištekėjusi už Suzdalio kun-čio Boriso. Kita jo duktė buvo ištekėjusi už Novosilio kun. Joino. Duktė Alena buvo ištekėjusi už Serpuch-ovo kun-čio Vladimiro Narsiojo. A. palaikė visus Maskvos kun-čio priešus. Dar prieš tapdamas did. kun-čiu, jis 1341 ėjo į talką Smalensko kun-čiui Jonui, kuris norėjo atsiimti Maskvos užgrobtą Možaiską. 1349 A. Auksinės Ordos chanui čanibekui siūlė sąjungą prieš Maskvos kun. Simaną. Simanas įkalbėjo chanui, kad A. norįs užgrobti totorių sritį, ir chanas A. delegaciją išdavė Simanui. A. teko prašyti Simaną atiduoti delegacijos narius ir daryti taiką, kuri buvo padaryta 1350. Jai sustiprinti A. brolis Liubartas vedė Simano sesers, Rostovo kun. Konstantino dukterį, o A., kuris tada buvo našlys, vedė Simano žmonos seserį Tverės kun-tytę Julijoną. 1350 taika įgalino A. nukreipti savo dėmesį į Sma-lenską, pietų Rusiją, Naugardą ir Pskovą.

S a n t y k i a i s u Smalensku. Smalenskas buvo politiniame Lietuvos protektorate jau Gedimino laikais.1351 iškilus karui tarp Smalensko kun. Jono ir Maskvos, smalenskiečiai prašė A. pagalbos. Maskvos kariuomenė, sutikusi A. pasiuntinius, pasitraukė. Tačiau Smalenske buvo maskvofilų partija, veikusi prieš A. A. 1355 užėmė Rževą ir, prisiartinęs prie Smalensko, privertė pašalinti iš jo vyriausią kun-čio sūnų Vasilių. Apie tą laiką A. atplėšė iš Smalensko jo sritį su Belyj miestu. 1356 mirus Br'anske kun-čiui Va-siliui, brianskiečiai pripažino A. valdžią. 1358 naujas Smalensko kun-tis Sviatoslavas bandė atsiimti Belyj. Tuomet A. užėmė Smalensko pietuose esantį Mstislavlių. 1367 A. sūnus užėmė Rodnią Ir Chovračių, į p. r. nuo Smalensko. Smalensko kun-ystė buvo apsupta Lietuvos iš trijų pusių, ir kun-tis Sviatoslavas pasidarė A. vasalu. Jis turėjo dalyvauti A. žygiuose prieš Maską, Po nepavykusių A. žygių prieš Maskvą, Smalenskas 1375 .nusikratė A.

St. Ušinskis Algirdas prie Maskvos vartų

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+2456-0=2456 wiki spaudos ženklai).