Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/152

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

(vidurinės juros) ir Cardioceras (virš. juros) šeimų.

K. Boden Die Fauna d. unteren Oxford von Po-pilany in Litauen 1911; 6. Pakuckas Papilės jūros stratigrafinė apžvalga 1933.

Amoralizmas pažiūra, neigianti moralinius vertinimus apskritai ir, kaip INietz-sche, norinti išeiti „anapus gera ir bloga”. Tačiau būtų netikslu tai visadia suprasti lyg tarsi nedoros skelbimą. Greičiau, kaip Nietzschės atveju, ieškoma kito pagrindo, negu tradicinės moralės, žmogaus veiksmams normuoti.

Amoralus kasdieninėje kalboje nedoras. Tačiau griežtai imant, reiktų skirti tarp nemoralaus (arba immoraliaus), laužančio mioralinius dėsnius, ir amoralaus, iš viso neturinčio moralinių dėsnių sąmonės ir todėl visai nekreipiančio dėmesio, ar jis laužo moralinius dėsnius, ar ne.

Amor fati (lot.) likimo meilė. Posakis, kuriuio išreiškiamas pasitenkinimas būtimi, netikint Apvaizda.

Amorfinės uolienos petrografijoje pirminės padermės be kristalinės struktūros.

Amorfinis arba nekristalinis kūnas, kuriame dalelės yra pasiskirsčiusios be jokios tvarkos. Amorfinėje būklėje yra dujos, skysčiai ir nekristaliniai kieti kūnai. Perkeltine prasme — be formos, be pavidalo.

Amor,gos, Amurgos, viena Aigėjo jūros Sporadų salų, 135 km2. Buvusių čia senovės miestų griuvėsiuose rasta daug senovės Mikėnų kultūros paminklų.

Amoritai, Amurru, semitų tauta Arabijoje, 3000 pr. Kr. užgrobusi Babiloną. Iš jos buvo kilęs ir žinomas valdovas Hammurabi.

Amoroso (it.) muzikos terminas, kuris reiškia — meiliai, švelniai, maloniai. Amorphophallus Bulbifer Blume Ana-

ceae šeimios r. Indijos augalas, turįs tik Vieną didelį a. 75 cm pločio ir a. 75 cm aukščio lapą, augantį ant minkšto liemens, žydi prieš lapams pasirodant, neskaniai kvepia ir tuo primasina muses, kurios čia deda savo kiaušinius ir apdulkina žiedus. Kitos rūšys A. RiVieri, A. campanulatus, A. Titanum.

Amortizacija (lot. užmušimas, numarinimas, išmokėjimas). Sistemingas, tam tikrais terminais per ilgesnį laiką skolų mokėjimas, kada be procentų už skolas, sumokama ir paskolinto kapitalo dalis. Taip pat A. vad. ir investuoto kapitalo sistemingi nurašymai ir susidėvėjusio turto nurašymas, užbaigiant operacinius metus.

. Amosas (hebr. amos — nešėjas) 3-as iš 12 vad. mažųjų pranašų, Jerobeamo II (783—743 pr. Kr.) laikais skelbęs Izraelio valstybės žuvimą.

Amosis ž. Amasis.

Amozinitas, kitaip amazonų akmuo, mineralas, žalia miknolino atmaina iš Uralo ir Madagaskaro. Vartojamas kaip brangus akmuo.

Ampelis garrula (Bambyc'illa garrula) svirbelis. Giesmininkų (Oscinae) būrio, musinukių (Muscicapidae) šeimos paukštis. Gyvena šiaurės ašigalio kraštuose, žiemai pasitraukdamas į pietus, į vid. Europą, be ko kito, ir į Lietuvą.

Amperas praktiškas elektros srovės stiprumo vienetas lygus 0,1 ei. magn. snovės vieneto (veberio). Tarptautinis elektros srovės stiprumo vienetas, tarpt. A. yrą tokia pastovi srovė, kuri elektrolitu bėgdama per 1 sek. išskiria ant elektrodo 1,118 mg sidabro. Jis yra maždaug lygus vienam A.

Ampere Andre Maria (1775—1836) prancūzų fizikas ir matematikas, nuo 1801 Paryžiaus įvairių aukštųjų mokyklų prof., nuo 1809 aukštosios analizės ir mechanikos prof. Ecole Polytechnique ir Collège de France fizikos prof. Sudarė ' e-lektrodinamikos teoriją, magnetizmo

teoriją, kur magnetines jėgas suveda į elektrines. Tyrinėjo dvigubą šviesos lūžimą kristaluose,

pirmutinis mėgino šilimos reiškinius aiškinti dalelyčių judėjimu. Išsp La theorie des phenomenes electrodinamiques 1826 ir kt.

Ampermetras prietaisas elektros srovės jėgai matuoti. A. yra tik mažos varžos galvanometras. Jį įjungia į grandinę, tačiau dėl mažos jo varžos grandinės srovės nepakitėja. Rodiklio nukrypimai skalėje rodo srovės jėgą amperais.

Ampero taisyklė. Einanti laidininku elektros srovė sužadina apie jį magnetinį lauką, kuris veikia arti esančią magnetinę rodyklę. A. T. šiaip nusako susidariusio magnetinio lauko kryptį: jei laidininką padėsime aukščiau rodyklės ir vaizduosi-mės, kad juo plaukiame į magnetinę rodyklę elektros srovės kryptimi, tai magnetinės rodyklės šiaurės polius atsisuks į kairę.

Ampersekundė praktiškas elektros kiekio vienetas, pereinąs per laidininko piūvį per 1 sek. elektros kiekis, bėgant laidininku 1 ampero elektros srovei. 1 A. lygi 1 Coulombui = 3.109 elektrost. elektros kiekio vienetų.

Amphineura gyvenanti jūrose moliuskų klasė, pvz. Chitan squamosus.

Amphioxus chordata tipo gyvis, spėjamasis stuburinių gyvių prototipas, apie

A. M. Ampere

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4814-0=4814 wiki spaudos ženklai).