Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/163

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Andersen-Nexo Martynas (g.1869) danų rašytojas, buvęs kaimo bernu, batsiuviu, pradžios mokyklos mokytoju. 1906—1910 šiurkščiai realistiniame romane Pelle Er-obrenen kelia proletariato problemas, 1932 Ditte Menneskebarn moters darbininkės klausimą. Nuo 1922 komunistas.

Anderson JAV Indianos valst. miestas; 40.000 gyv. (1950). Vagonų, spygliuotų vielų ir dujų aparatų pramonė.

Anderson 1) Kar olis Dovydas (g. 1905) JAV fizikas, kosminių spindulių specialistas. Už pozitrono atradimą 1936 drauge su V. F. Hessu gavo Nobelio fizikos premiją.

2) Maxwell (g.1888) amerikiečių dramaturgas. Rašo realistines ir fantastines dramas eilėmis, tragedijas, komedijas, satyrines ir muzikalines dramas proza ir eilėmis. Temas ima iš istorijos ir šių dienų gyvenimo. Išsp.: What Price Glory 1924, Elizabeth the Queen 1930, Both Your House 1933 (gavo Pulitzerio premiją), The Essence of Tragedy 1939 (essay rinkinys), High Tor 1937 (satyrinė fantazija), The Wingles Victory 1936 (Medejos problema”) ir kt.

3) Mikalojus (1845—1905) nuo 1894 suomių kalbų prof. Kazanės univ. Išsp.: Studien zur Vergleichung d. indogerm. u. finno-ugrischen Sprachen 1879, Vergi. Woerterbuch d. ugrofinnischen Sprachen ir kt. 1879 kartu su E. GiseViusu, H. We-ber'iu ir K. Jaunium žurnale Altpr. Monat-schrift išsp. kritiką A. Bezzenbergerio 1878 paskelbto teksto tariamai seniausios liet. dainos „O tu sesele mano, kur tu pa-sydejei”, kurioje jie įrodė, kad toji daina tėra nežinomo autoriaus po 1830 parašytas eilėraštis.

4) Sherwood (1876—1941) amerikiečių beletristas, po 40 savo amžiaus metų palikęs dažytojo ir pradėjęs rašytojo darbą. Vaizduoja nenamius miestelio darbo žmones, paliestus pramonės augimo. Išsp.: Windy McPherson’s Son 1916, Winesburg, Ohio 1919, Boor White 1920, Dark Laughter 1925 (iš negrų gyvenimo), A Story — Tellers Story 1924 (autobiografija), Per-shaps Women 1931, Beyond Desire 1932, Kit Brandon 1936 ir kt.

Andersonas Bernardas (1724 Angenbur-ge —• 1771 III 18 Kraupiške) XVII a. iš Škotijos Mažojon Lietuvon atvykusio Vilhelmo A. vaikaičio sūnus. 1740—1748 studijavo Karaliaučiaus univ., 1743—1746 dirbo mokytojo darbą Didž. Lietuvoje ir ten pramoko lietuviškai. 1749—1752 mokytojas (precent orius) Encūnuose, 1752—1762 Pele, ninkių kunigas, bet 1757—1762 slėpėsi Karaliaučiuje nuo maskolių okupacijos Maž. Lietuvoje. 1762—1771 Kraupiško ku- nigas. Karaliaučiuje surašė Die Peleniker Kirchen Chronik, 1898 išsp. Ztschr. d. Al-tertumsgesellschaft Insterburg. Kraupiške rašė liet. giesmes ir a. 1770 atskira knygute išsp. nedidelį jų rinkinėlį.

G. Oatermeyer Erste lit. Liedergeschichte 1793.

Andersons (Andrass) Alfredas (1879 — 1937) latvių visuomenės veikėjas ir poetas.

1921—1928 Rygos burmistras. 1916 išsp. dramą Karalius Dovydas, išv. Wagnerio operas Tanheuserį, Tristaną ir Izoldą ir parašė daug dainų muzikai.

Andersson 1) Dan (1888—1920) švedų poetas. Išsp. De tre hemloesa 1918, David Romns arv. 1910 ir kt. Raštų rinkinys 1930.

2) Karolis Jonas (1827—1867) švedas keliautojas, Afrikos tyrinėtojas, medžiotojas ir prekiautojas dramblių kaulais, vienas pirmųjų ištyręs p. vak. Afriką. Išsp. Lake Ngami 1856, Okavango River 1861.

Andezinas mineralas, lauko špatas.

Andezitas vulkaninė uoliena, dioritinės magmos išsiliejimo produktas. Išplitęs An-dų kalnuose.

Andįhra Indijos Sąjungos valstybė, r. In-dostano pakraštyje. 20 mil. gyv. (1950). Pirmoji kalbiniu pagrindu susikūrusi Indijos valstybė. Gyventojai telegai, kurių laisvės kovų vadas Pottl Srimamalu mirė 1952 XII po 52 badavimo dienų, kad savo tautai išgautų pripažinimą valstybe. A. valstybė sudaryta 1953 iš 11 Madraso valst. apygardų. Sostinė Vijayavada.

Andižan uzbekų mst. Turkestane Fer-ganos slėnyje, prie Syr-Darjos upės. A. 100.000 gyv. (1950). 1902 žemės drebėjimo buvo visai sunaikintas.

Andler Karolis (1866-1933) prancūzų istorikas ir literatūros istorijos tyrinėtojas, Sorbonos univ. Paryžiuje prof. Išsp.: La philosophie de Ia nature dans Kant 1891, Les origines du socialisme d’etat en Alle-magne 1897, Le pangermanisme 1915 — 1917, Nietzsche, sa vie et sa pensėe 1920— 1931 ir kt.

Andokides (g. a. 440 pr. Kr.) graikų išgarsėjęs kalbėtojas, 415 turėjo bėgti iš Atėnų. Išliko 4 jo kalbos.

Andora nepriklausoma valstybėlė r. Pirėnų kalnuose, 542 km2, a. 6000 gyv. Būdama tarp Prancūzijos ir Ispanijos 'ir aukštų kalnų saugoma išsilaikė nepriklausoma nuo XIII a. Gyventojai verčiasi daugiausia pieno ūkiu, augina vynuoges, tabaką ir kt. Kalba katalonų kalba. Nors nepriklausomi, bet nuo pat A. valstybėlės įsikūrimo moka Prancūzijai ir Urgelio vyskupui nedidelę duoklę. A. globoja Prancūzija. Sostinė Andora la Velia, 1070 m aukštumoje įsikūręs piemenų kaimas, turi 700 gyv.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5036-0=5036 wiki spaudos ženklai).