Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/17

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis buvo patvirtintas

„sūnus", ir asiruose dažnai pasitaiko tikriniuose varduose, pvz.: Ašurbanihabal (668—626 pr. Kr.) — Ašuras sutvėrė sūnų. A. buvo avių ganytojas; jį Kainas nužudė iš pavydo.

Abeliškiai Maž. Lietuvos, Karaliaučiaus apygardos, Gerduvos aps. k . (a. 200 gyv.)

Ābelīte Olģerts (g. 1909) latvių grafikas ir knygų iliustratorius.

Abelkis Povilas (g. 1906 I 14/27 Žemaičių Kalvarijoje), mokytojas. Nuo 1923 bendr. Jaunime, Liet. Aide, Knygnešy, Tremtyje, Naujienose ir kt. Išsp. apysakas Gyvenimo sūkuriuose 1930, Kalnų dvasia 1946, Tilto sargas 1949, Žemaičių krikštas 1952. Slapyvardis P. Tulpė.

Abelti Antanas (1846—1928) italų astronomas, 1893—1921 Arcetri observatorijos dir. Kometų tyrinėtojas.

A Bene Placito (it.) muz. — su malonumo nuotaika.

Abenlenai proto - malajų gentis, seniausieji Filipinų salyno gyv. A. aptiko 1953 I Tage U. E. Ellinger Luzono salos v. daly, Zambalės kalnuose, 110 km į š. v. nuo Manilos. A. rasta a. 150 gyv.

Abeokuta v. Afrfikos britų Nigerijos kolonijos mst., 73.000 gyv. (1950), 90 km į š. nuo Lagos uosto, su kuriuo sujungtas glžk.

Aberacija yra dangaus šviesulių vietos dangaus skliauto regimas pakeitimas dėl žemės judesio ir riboto šviesos greičio. A. priklauso nuo stebėtojo ir šviesos greičio santykio, o taip pat ir nuo judesio krypties. Jei stebėtojas nejuda šviesos šaltinio atžvilgiu, arba juda į šaltinį ar tiesiog tolyn nuo jo, tada šaltinis matomas ta kryptimi, kurioje jis iš tikro yra, t. y. lygi nuliui. Didžiausią A. yra, kai stebėtojas juda statmenai su kryptimi į šaltinį. Stebėtojas juda dangaus šviesulių atžvilgiu dėl žemės sukimosi apie ašį ir jos skriejimo apie saulę. Pirmojo judesio pasėkoje turime dieninę, antrojo — metinę A. Didžiausia dieninė ir matinė A. vadinama dieninė ar metinė A. konstanta, šių konstantų dydis yra, atitinkamai 0". 311 ir 20". 445.

2) A. chromatinė. Violetinių spindulių lūžio rodiklis yra didesnis už raudonųjų. Todėl einąs iš bet kurio lęšio ašies taško baltos šviesos spindulių pluoštas, perėjęs per lęšį, nebesusirinks viename taške, bet violetiniai spinduliai perkirs ašį arčiau lęšio, raudonieji toliau. Tarp tų taškų rasi visų kitų spalvų spindulius. Taškas duos nebe taško vaizdą, bet nedidelį spalvotų kraštų vogulėlį, vad. chromatinę A. Dėl to pro lęšius stebimieji kūnų vaizdai turi neryškius kraštus ir yra apjuosti vaivorykštės spalvomis. Išorinė spalva gali būti arba violetinė (trumpesnio bangos ilgio) arba raudona (ilgesnės bangos); tai pareina nuo daikto vaizdą atmušančio ekrano nuotolio.

3) A. sferinė. Du iš vieno lęšio arba nuo sferinio veidrodžio taško einą spinduliai, kai jų vienas (pakraštinis) spindulys sudaro su optine ašimi išmatuojamą kampą, o antras be galo mažą kampą, lūžę ar atsispindėję kerta ašį įvairiuose taškuose. Tų dviejų taškų nuotolį vadina išilgine sferine A. Visi kiti tarpiniai spinduliai perkerta ašį tarp tų dviejų taškų. Dėl to žeriančio spindulius taško vaizdas nebebus taškas, bet tam tikro dydžio vogulėlis. To vogulėlio stipinas duoda skersinę sferinę A. Tad, daiktų vaizdai veidrodžiuose ir lęšiuose nėra aiškūs. Keisdami lęšio arba veidrodžio kreives (lęšis ar veidrodis nebėra sferinis), sferines A. žymiai pamažina.

Abercrombie Lascelles (1881—1938) anglų rašytojas, literatūros kritikas. Išsp. The Idea of Great Poetry 1925, Romanticism 1926, Poems 1930, The Sale of Saint Thomas 1931.

Aberdare v. Anglijos mst. Uelse. 58.000 gyv. (1952). Anglies ir geležies rūdos kasyklų pramonės centras.

Aberdeen 1) Škotijos A. grafystės (5000 km2, 310.000 gyv.) svarbusis miestas ir uostas, 183.000 gyv. (1951). Univ. įkurtas 1444. Audinių, metalo ir chemikalų pramonė.

2) JAV Washingtono valst. mst.; 19.500 gyv. (1950).

Aberdeen 1) George Hamilton Gordon (1784—1860) anglų politikas, toris. 1828—1830 ir 1841—1845 užsieniu reikalų, 1834 —1835 karo min., 1852—1855 ministeris pirmininkas.

2) Ishbel (1857—1939) JAV moterų veikėja. Tarptautinių moterų org. ilgametė pirmininkė. Išsp.: Musings of a Scottish Granny 1936, We Twa 1929 ir kt.

Aberdeen-Angus juodi beragiai mėsiniai galvijai, išvesti iš vietinių Škotijos galvijų jungiant juos su šorthornais. Greit bręsta ir mėsingi. Pieningumas menkas. Darbui netinka.

Aoberg Nils Tritiof (g.1888) švedų archeologas. Be praktinio arch. darbo, paskelbė: Ostpreussen in der Voelkerwanderungszeit 1919, Die Goten u. Langobarden 1923, The Anglo-Saxons in England 1926, Die Franken u. Westgoten in Voelkerwanderungszeit 1922, La civilisation eneolitique Ibérique 1921, Bronzezeitliche u. eisenzeitliche Chronologie 1930-1935, Nord. Ornamentik in vorgeschichtlicher Zeit 1931, Vorgeschichtliche Kulturkreise in Europa 1936, Nordisk befolkningshistoria under stenaoldern 1949.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 101% (+6729-66=6663 wiki spaudos ženklai).
  • Arūnas Pabedinskas – redaktorius – 0% (+25-10=15 wiki spaudos ženklai).
  • Aurimas Rapečka – redaktorius – 0% (+0-0=0 wiki spaudos ženklai).