Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/201

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

skirstomos į išorines, išvidines ir rėmines. Siunčiamosios A. vartojamos tik išorinės. A. forma ir dydis pareina nuio įkraunamo į A. energijos kiekio ir nuo bangos ilgio.

Ancenatai (lot.) proseniai, senoliai.

Antenna nariuotakojų (Artropoda) tipo gyvių nariuoti, poriniai galvos priedai. Ant jų yra uodimo, lietimo ir kiti jutimo organai. Vėžių klasės atstovai turi dvi A. poras, kitos šio tipo klasės vieną, vorų (Arachni-da) klasė jų visai neturi.

Antenna, Pico dell’Antenna, Sicilijos kalnas 1975 m (aukštumo.

Antenor VI a. pr. Kr. graikų skulptorius, sukūręs Harmodijaus ir Aristogitono garbei skulptūrinę grupę.

Antequera, šen. romėnų Antiąuaria, p. Ispanijos Malagos pro v. mst. 38.000 gyv. (1951). Apylinkėje marmuro kasyklos.

Antera (bot.) viršutinė augalo kuokelio dalis, galvutė, kurios viduje užauga žiedadulkės.

Antgamtis. Jei gamta būtų suprantamas tik medžiaginis pasaulis, tai A. būtų galima vadinti jau dvasinį žmogaus pasaulį. Bet teologine prasme A. suprantamas plačiau. Nei žmogaus siela nėra žmogiškajai prigimčiai antgamtiškas dalykas, nei tyrųjų dvasių, angelų, būtis nėra savaime antgamtiška (jų prigimtį galima vadinti antgamtine tik ta prasme, kad ji kur kas aukštesnė už žmogiškąją prigimtį). Katalikų Bažnyčios mokslu, A. yra visa tai, kas aukščiau kiekvienos sukurtos prigimties. Nebūdama savyje antgamtiška, dvasinė žmogaus prigimtis gali tačiau priimti antgamtinį veikimą ir būti Dievo visagalybės veikimu pakelta į jai naujas, bet ne priešingas antgamtinio buvimo ir veikimo formas. Iš tiesų, Dievas pašaukė žmogų antgamtiniam tikslui dalyvauti jo gyvybės džiaugsme ir paslaptyse, esančiose aukščiau kiekvieno sukurto proto galios jas suprasti.

Katalikų Bažnyčios mokslu, yra dvi A. rūšys: 1) stebuklai, išeiną už prigimties jėgų bei jos priežastingumo ribų, nors ne-peržengią žmogaus proto pažinimo jėgos; jie yra Dievo darbai, įrodą Jo visagalybę, kaip tikrieji dieviško apreiškimo ženklai, visiems prieinami ir suprantami; 2) paslaptys, malonės gyvenimas ir pomirtinė palaimintųjų garbė, šia A. rūšimi suprantamas arba pats Dievas savo vidinio gyvenimo paslaptyse, arba sukurtosios būties dalyvavimas dieviškosios prigimties tikrovėje. Be apreiškimo ir malonės nė vienas sukurtas protas negali dieviškų paslapčių surasti ir jas ištirti. Į tą sukurtam protui neprieinamą šviesą ir į dalyvavimą dieviškoje gyvybėje Dievas pašaukė visas dvasias, angelus ir žmones, čia žemėje žmogus dalyvauja dieviškajame gyvenime per pašvenčiamąją malonę, kuri nenaikina žmogiškosios prigimties, o tik ją pakelia ligi Dievybės aukštumo. Veikiamoji malonė, įkvėptosios dorybės (tikėjimas, viltis, meilė) ir šv. Dvasios dovanos įgalina žmogų, gamtos vaiką, gyventi jau šioje žemėje antgamtinį dievišką gyvenimą. Tuo būdu galime įsivaizduoti žmogaus sielą horizontu, kuriame susieina ne tik medžiaga su dvasia, bet ir sukurtoji gyvybė su nesukurtąja, gamtinė su antgamtine.

Bainvel Nature et surnaturel 1903; De Broglie Le surnaturel d’apres les theologiens scholastiqa >s 1910; M. J. Scheeben Natur und Gnade 1941; P. B. Garrigou-Lagrange, O. P., De Revelatione 1945.

Antgerklis (epiglottis) lapo pavidalo, iš elastinės kremzlės sudarytas gerklų liežuvėlis. Prie jo prisijungia du raumenys: musculus aryepiglotticus ir musculus thy-reoepiglott'icus.

Anthemis ž. Bobnamunė.

Anthemius iš Tralleso VI a. graikų mi-temątikas, mechanikas ir statytojas, 531 Kr. g. atstatęs sudegusią Konstantinopolio šv. Sofijos bažnyčią.

Anthyllis vulneraria ž. Perluotis.

Anthomyia dvisparnių (Diptera) būrio gentis. Vikšrai gyvena augaluose.

Anthomyia brassicae ž. Kopūstų musė.

Anthony Susana Brownell (1820—1906) Amerikos puritoniško moterų sąjūdžio veikėja, vadovavusi National Women Suffrage Assotiatiom, viena steigėjų pasaulinės sąjungos kovai už moterų balsavimo teisę.

Anthoxantum odoratum L. ž. šiene gar-dūnė.

Anthozoa ž. Koraliniai polipai.

Anthracotherium išmirę, panašūs į kiaulę gyvuliai. Didumo ligi raganosio. Griaučių likučiai randami oligoceno sluogsniuose Europoje.

Anthrakosis (gr.) anglies pigmento susikrovimas žmogaus audiniuose, dažniausiai plaučiuose.

Anthrax (gr.) ž. Juodligė.

Anthriscus ž. Builis.

Anthurium Araceae šeimos Brazilijos dekoratyvinis augalas. Apie 250 rūšių.

Anti (gr.) žodžio pradžioje reiškia: priešas, priešininkas.

Antiallergiea vaistai nuo alerginių ligų.

Antiapeksas dangaus skliauto taškas ties apeksu.

Antiarchi plakoderminių fosilinių devono periodo žuvų būrys.

Antiaris Toxicaria Leresch Moraceae šeimos r. Indijos ir Malajų salyno nuodingas medis, vad. Upas arba Ančanas. Auga ant ugniakalnių žemės sluogsnių, iš kurių eina nuodingos angliarūgšties dujos.

Antibes p. Prancūzijos uostas ir kurortas Rivieroje, 25.000 gyv. (1951). Senovės romėnų Antipolis.

Antibiotikai mikroorganizmų gaminamos medžiagos, kurios stabdo bakterijų, grybe-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 100% (+5231-1=5230 wiki spaudos ženklai).