Puslapis:LE02.djvu/28

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

ba. 1884 išsp. savo kelionės j Palestiną aprašymą.

Baehrym Povilas (1814—1891) kaimietis iš Slucko aps. Krošino k., gudų poetas. Krošino kaimiečiams pasipriešinus savo ponui Radvilai ir policijai tą pasipriešinimą likviduojant, buvo rasta kurstomųjų B. eilėraščių, dėl kurių jis buvo atiduotas rekrutu į kariuomenę, o daug tų kaimiečių ištremta Sibiran. Vėliau jis grįžęs iš kariuomenės Krošinan. Daugumas jo eilėraščių nebuvo spausdinama, bet jo kaimynų dainuojama, žinomi eilėraščiai: Zahraj, za-hraj chlopča maly (išsp. 1858), Hutarka Danily z ščepanem.

A. Janulaitis Ab maladym paecie s Krošyna-Ma-ladaja Belarus 1913 N. 3.

Bacihta dešinysis Jenisėjo upės int. Sibire, 450 km ilgio.

Bachtiarai artima kurdams Irane gyvenanti lurų gentis. Visų a. 250.000. Daugumas besiverčią gyvulių auginimu, klajokliai. Skirstosi .chanų valdomomis giminėmis. Vyriausiąjį vadą-ilchaną patys renkasi. 1906—1911 revoliucijos metu pasireiškė atkakliais absoliutizmo priešais. Ilgai, ligi 1928, buvo išlaikę savo autonomiją.

Bächtold Jakob (1848—1897) vokiečių literatūros istorikas, Zūricho univ. prof. Išsp. Geschichte der deutschen Literatur in der Schweiz 1888—1892, Gottfried Kellers Leben 1894—1897.

Bächtold-Stäubli Hanns (1886-1941) šveicarų etnologas, 1920—1940 išleidęs Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens.

Baeidia kerpių gentis, auganti daugiausia ant medžių žievės ir ant akmenų. Yra apie 200 rūšių, kurių Lietuvoje žinomos B. Ni-tzschkeana Lahm., B. albescens Zwackh, B. Beckhausii Kbr.

Bacillus (lot. — lazdelytė) tam tikros rūšies bakterijos, turinčios lazdelių formą.

Bacillus denitrificans dirvožemio bakterija, ardanti nitratus ir sugebanti atgaivinti azoto deginius net ligi laisvojo azoto.

Bacillus radicicola dirvožemio bakterijos, mėgstančios gyventi simbiozėje su ankštinių (Leguminosae) šeimos augalais, į kurių šakneles jos įlenda pro plaukelius ir sudaro ten gumbelius, naudingus bakterijoms ir augalams. Bakterijos ten gauna reikalingų angliavandenių laisvam oro azotui įjungti į organinę medžiagą, vad. azoto asimiliacijai, o augalai susidariusiųjų azotinių junginių perteklių suvartoja savo reikalams. Todėl gali augti ir azoto junginių visai neturinčioje žemėje. Tai leidžia ūkininkams pašalinti dirvožemio azoto trūkumą ir augalams, negyvenantiems simbiozėje su B. radicicola.

Bacillus Rossii F. p. Europos vabzdžiai (Phasmoidea), kurių kūnas yra panašus į medžio šakeles. Tuo būdu jie savo spalva ir išore panėši į augalus.

Bacitracinas antibiotikas, pagamintas iš Bacillus subtilis bakterijų kultūros. B. gydomasis veikimas panašus į penicilino. Jis veikia, stabdydamas augimą bei žudydamas gram-pozityvines bakterijas: pneumokokus, hemolitinius streptokokus, gonokokus, me-ningokokus, . pallidum, E. histórica. Prarytas jis gydo įvairias amebines žarnų infekcijas (amaebiasis). Tepalo pavidalu B. naudingai vartojamas nuo odos pūliavi-mų (pyadermia).

Back (angį.) — užpakalinis. Futbolo žaidimo užpakalinis žaidikas — saugas.

Back George (1796—1878) anglų jūrininkas keliautojas, arktinės Amerikos pakraščių tyrinėtojas. 1818 ir 1825 dalyvavo Franklino ir Ričhardsono ekspedicijose. 1834 ieškodamas dingusio šiaurėje Rosso, aptiko Didžiąją žuvų upę (Great Fish River), kuri buvo jo vardu pavadinta Backs River. 1836 ir 1838 išleido savo kelionių aprašymus.

Backbord (angį.) kairysis laivo šonas, žiūrint į laivo priekį.

Bäcker Jakob Andriaensz (1608 — 1651) olandų tapytojas, Rembrandto mokinys, žinomas paveikslais: Sabiniečių pagrobimas, Regenčių grupė našlaičių prieglaudoje, Lankininkų posėdis.

Backhaus Wilhelm (g. 1884) vokiečių pianistas virtuozas. Nuo 1900 keliaudavo po Europą su koncertais. 1905 apdovanotas Rubinšteino premija. Buvo Manchesterio College of Music mokytojas, žymus Beetho-veno interpretatorius. Gyvena Lugane, Šveicarijoj.

Backhuysen Ludolf (1631—1708) olandų tapytojas marinistas, žymiausieji jo paveikslai: Jūros vaizdas (Paryžiuje), Olandų laivynas (Louvre), Nerami jūra (Londone).

Bacldund Johann Oskar (1846 Švedijoje —1916 Rusijoje) dirbęs Rusijoje švedas astronomas. 1876 Tartu (Dorpato) astronomas, 1879 Pulkovo observatorijos astronomas, o nuo 1895 tos observatorijos direktorius. B. sukūrė naujus metodus dangaus kūnų judesiams apskaitinėti. Jo tirtoji kometa buvo pavadinta Enckės-Backlundo kometa. Išsp. Zur Theorie der Enckeschen Kometen 1881, Komet Encke 1865—1885.

Backnang p. v. Vokietijos mst. Württem-berge prie Murro upės. 19.000 gyv. (1952). Odų ir mašinų pramonė, čia išliko nedidelė lietuvių tremtinių kolonija. 1953 V 16 Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Stuttgar-to apygardos valdyba čia suorganizavo lietuvių vargo mokyklą po atviru dangumi, kadangi nebuvo lėšų mokyklai patalpos išsinuomoti.

Backs River, anksčiau Great Fish River —• Didžioji žuvų Upė. V. š. Kanados upė 800 km ilgio. Teka per ežeringas miškų ir tundrų sritis ir įteka į Arkčio vandenyną.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5266-0=5266 wiki spaudos ženklai).