Puslapis:LE02.djvu/372

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

riais), 1892 Pittston, Pa. (Vyrų Muzikantų Kapelija su 22 nariais), 1893 Chicago (Lietuviškas B., veikęs ligi 1901), 1897 Scranton, Pa., 1898 Worcester, Mass. (Worcesterio lietuvių B., kelis kartus perorganizuotas), 1900 Chicago (L. K. Vytauto B., kelis kartus persiorganizavęs, su 30 narių), 1901 Chicago (Lithuanian B., kelis kartus perorganizuotas), 1906 Philadelphia, Pa. (Military B., veikęs liki 1913), 1908 Montreal, Kanadoje (30 narių, veikė ligi 19.18), 1908 Waterbury (Sons of Lithuanian Society’s B. su 35 nariais), 1909 Cleveland (Lithuanian National B. su 30 narių), 1910 Lawrence, Mass. (Nemuno Kapelija su 30 narių), 1910 Chicago (Lietuvos B., veikęs ligi 1917), 1911 Chicago (Laisvės B.), 1911 Manchester, N. H. (Lietuvių Bianas Kareivia, veikęs ligi 1923), 1913 Kingston, Pa. (Lietuviškas Audros B., veikęs ligi 1924), 1916 Cleveland (Liet. Sūnų B. su 45 nariais), 1916 Chicago (St. Cecilia’s B., 14 narių), 1937 Boston (St. Dariaus posto 317 B., 30 narių). Dabar bėra likę keli B. (Chi-cagoje ir Bostone). Lietuviškuosius B. ėmėsi organizuoti buvusieji caro armijos ar kunig. Oginskių orkestrų dalyviai. B. dalyvaudavo bažnyčiose per didžiąsias metines šventes, draugijų narių laidotuvėse, iškilmėse bei paraduose. Turėjo gražias uniformas. Be to, rengdavo koncertus ir savo naudai, programon įtraukdami ir lietuviškų dalykų. V. Niekus 1915 išl. pučiamam orkestrui lietuviškų šokių rinkinį Trimitą, 1919 Album Lithuanian Dances for Orchestra, o L. Buinis 1922 išl. Liberty Bell. Anksčiau teko tenkintis svetimtaučių muzika.

Amerikiečiuose B. apskritai visur paplitę. Kiekviename mieste jų yra po kelis ar net keliasdešimt. Daug jų turi per 100 orkestrantų. Puošnios uniformos. Atskiros tautinės grupės kartais vilki ir savais tautiniais drabužiais. Žymiausi JAV B. yra U. S. Marine B. Washingtone (prezidentūrai) ir ten pat U. S. Air Force B. Taip pat žymus ir Goldman B. New Yorke. Pirmuosiuose dviejuose yra ir lietuvių orkestrantų.

Benavente Jacinto (g. 1866) ispanų dramaturgas. Savo dramose ir komedijose, pasižyminčiose geru dialogu, jis reiškiasi kaip socialinis visuomenės kritikas. Žy-

Benares

Amerikos lietuvių benas 1885

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+2359-0=2359 wiki spaudos ženklai).