Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/294

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


spausdino eilėraščius, vaizdelius ir straipsnius kariniais klausimais Amerikos Vytyje, Karyje, Karde, pasirašinėdamas dažniausiai Jurgiu Daina.

Brustveris apkaso priekyje supilamas žemės pylimas šaulių priedangai nuo priešo kulkų iš priekio. B. vartojamas ir kaip šautuvo atrama šaudant.

Brutalus (lot.) — žiaurus, nuožmus.

Brutium, arba Calabria ultiore, pietų Italijos sritis, nuo 355 pr. Kr. Romos sąjungos narys.

Bruttan Andrius (1824—1893) mokytojas Estijoje, botanikas, samanų ir kerpių tyrėjas. Išsp. Lichenen Ėst—Liv—Kurlands 1870, Verzeichnis der in den baltisehen Provinzen Russlands verkommenden Le-bermoose 1890, Verzeichnis der in balti-schen Provinzen aufgefundenen Laubmoo-se 1891.

Bruttiani Brutiumo, Italijoje, oskų giminės gyventojai senovėje. Už palankumą finikiečiams, kada romėnai nugalėjo Hanibalą, jie buvo paversti viešaisiais vergais, atliekančiais bjauriausias pareigas — nuteistųjų plakimą ir kt. Paskui B. vadinta ir ne tos giminės toms pačioms funkcijoms naudojamieji vergai.

Brutto, Bruto Joannes Michael (1515— 1592) italų istorikas, 1573 Stepono Batoro Transilvanijon pakviestas Bonfinio vengrų kronikos toliau rašyti, vėliau su Batoru nuvykęs Krokuvon ir Flaminijaus slapyvardžiu parašęs De rebus gestis Stephani regis Poloniae contra Moschorum ducem narratio ir Philippi Callimachi vitae bre-vis descriptio 1582. Batorui mirus, grįžo Vengri jon.

Brutto (it.) 1) nešvarus, negrynas, neišdirbtas.

2) Prekių svoris su įpakavimu arba atskaitymų nenumažintos pajamos.

Brutto balansas, arba apyvartos balansas, yra sudaromas iš didžiųjų knygų sąskaitų įrašų. Jame nurodoma: saldo pradžioje, debito ir kredito apyvarta per tam tikrą laikotarpį ir saldo ateičiai. Įrašų teisingumui patikrinti jis turi būti daromas nerečiau kaip kartą per mėnesį.

Brutto biudžetas apima bendrąsias valstybės pajamas ir išlaidas, drauge su valstybės turtų ir jų ekspluatavimo sumomis.

Brutto pajamos vadinamos visos pajamos, iš kurių (grynų / netto / pajamų gauti) reikia atskaityti visas su jomis susijusias išlaidas.

Brutto pelnas vadinamas gautas pelnas, iš jo darytųjų išlaidų įmonei išlaikyti ne-atskaičius, procentų, mokesčių nuo pelno ir kt. Parduotųjų prekių B. P. skiriasi nuo pirkinio ir pardavimo kainos.

Brutto registruotoji tona (B. Reg. T.) — laivų talpumo matas. Reiškia visą laivo erdvinį talpumą (priešingai netto registruotajai tonai, kuri reiškia tik važtai skiriamą laivo talpumą, t. y. atskaičius mašinų užimtas patalpas, skiriamas laivo įgulai). Laivo B. Reg. T. yra lygi 2,83 m3.

Brutus 1) Decimus Iunius (apie 84—43 pr. Kr.) Cezario kariuomenės vadas, draugas, paskiau vienas iš Cezario žudikų. Cezariui žuvus, valdė Galiją Cisalpiną. Antonijaus buvo sumuštas ir jo įsakymu nužudytas. Plačiai pasklido ir ligi mūsų laikų išliko Cezario šūkis, matant B. savo žudikų tarpe: Et tu Brutus, contra me — ir Tu, Brutai, prieš mane. Kitų žemaičių bajorėlių buvo lenkiškai verčiama: I ty, bracie Kontrymie — ir tu broli Kantrime.

2) Marcus Iunius (85—42 pr. Kr.) Decimo B. sūnėnas. Pradžioje Pompėjo šalininkas, bet po 48 pr. Kr. Farsalos kautynių virto Cezario šalininku. 44 išrinktas pretoriumi, susidėjęs su Kasijumi sudarė sąmokslą prieš Cezarį. Priverstas apleisti Romą, užėmė Makedoniją ir Graikiją, 43 pr. Kr. sumušė Antonijaus brolio Gajaus kariuomenę, susijungė su Kasijumi, bet ties Pilypais Makedonijoje buvo Antonijaus ir Oktaviano kariuomenės sumuštas, ir nusižudė.

Bruun 1) Christian Walther (1831—1906) danų istorikas ir bibliografas, Kopenhagos valstybinės bibliotekos direktorius, paskelbęs monumentalią Bibliotheca Danica 1877 (baigtą spausdinti, autoriui jau mirus 1931).

2) Laurids (1854—1935) danų rašytojas, rašęs apysakas daugiausia iš pietryčių Azijos salų gyvenimo: Kronen 1902, Pan 1906, Bygernes Slaegt 1909, Fra Bosporus til Van Zantlens o 1912, Under Li-vets Trae 1917, Alle Synderes Konge 1930.

Bruvelaitis Jurgis (g. 1900 II 24 Klaipėdos aps. Dinvėčių k.). Jaunuolis dalyvavo M. Lietuvos jaunimo draugijose. Mokėsi Tauragės mokytojų seminarijoje. 1921 XI 1 šaulių Sąjungos V partizanų grupės (Klaipėdos krašte) vadas. 1922 — 1923 Vyriausio M. Lietuvos Gelbėjimo Komiteto reikalų vedėjas. Klaipėdos sukilimo metu paskirtas Šilutės apskrities komendantu. Nuo 1932 IV Klaipėdos krašto seimelio narys. Klaipėdoje organizavo Lietuvių Giedotojų Draugiją. 1934 XII sudarė naują krašto direktoriją, o 1935 buvo jos pirmininkas. 1939 nepasitraukė iš

J. Bruvelaitis

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4878-0=4878 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai