Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/369

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


ti Negrais pusiasalį, šan plokštakalnė daro

B. rytinę dalį, kuri Tenaserimo pajūrio ruožu nusitęsia į Malakos pusiasalį. Tai yra Kinijos Juano plokštakalnės tęsinys. Tarp tų dviejų B. dalių yra centrinė dalis — žemuma, Iravadžio ir Sitango upių baseinų tęsinys.

Arakan Youma ir Tenaserim ruožuose pajūriai uolėti, išraižyti, su daugybe salų ir salelių. Tarp jų yra derlingoji B. upių deltų sritis — žemuma.

Klimatas. Didelėje B. dalyje klimatas pareina nuo musono, nuo spalio ligi gegužės mėnesio pučiančio iš šiaurės ir žiemryčių. X—II mėnesiais esti vėsu ir sausa, III—V mėnesiais karšta ir sausa. Lietų sezonas prasideda gegužės pabaigoje ir trunka ligi spalio pabaigos. Vėjai iš jūros atneša daug kritulių, mažai pasiekiančių krašto centrines dalis. Pajūryje temperatūros svyravimas didelis. Tropiškiausią klimatą turi B. pietinė dalis, ypač Tenaserimo pajūris.

Augalai ir žemės ūkis. Didesnę krašto dalį užžėlę miškai, duodą išvežimui svarbų teako medį, kurio kirtimą tvarko vyriausybė. Apie 20% viso ploto tinka žemės ūkio darbui: ilgieji upių slėniai, kaikurie pajūriai ir kalnų šlaitai. Didžiausią derlių duoda ryžiai, kurių laukams skiriama 65% viso dirbamo ploto. Kiti kultūriniai augalai — žemės riešutai, medvilnė, kukurūzai, tabakas, gumos medžiai. Iš naminių gyvulių pirmauja jaučiai (drėgnose vietose laikomi vandens jaučiai, sausose vietose maža, kuprota jaučių veislė). Jie labai praverčia darbams. Nemaža auginama ir ožkų. Miško darbams prisijaukinama ir dramblių.

Krašto turtai, pramonė, žemės turtai mažai naudojami, čindvino upės slėnyje ir šano plokštakalnėje dideli naftos ištekliai. Kasama švinas, antimonis, aivas, geležis, sidabras, auksas, cinkas, varis, nikelis, druska, uranas, toris. B. pramonės pagrindas yra ryžių malūnai, naftos valyklos, tekstilės fabrikai, lentpjūvės, maisto fabrikai. Tekstilės fabrikams žaliava (ypač šilkas) įvežama. Svarbų vaidmenį krašto ūkyje vaidina pajūrio ir upių žvejyba.

Prekyba. Daugiausia prekiaujama su Indija ir Didžiosios Britanijos padaliniais. Išvežama ryžiai, gumos žaliava, nafta, švinas, aivas, teako medis, medvilnė, odos. Įvežama akmens anglis, geležis ir plieno gaminiai, šilko žaliava, audiniai, maisto produktai.

Susisiekimas. Kelių yra 16.900 km. Geležinkelių 3540 km. Svarbiausios geležinkelių linijos eina iš Rangoono uosto į šiaurę, šį tinklą papildo upės ir perkasai. Svarbiausią vaidmenį susisiekime vaidina Burmos kelias, kuris jungia Rangoono uostą su Kiniją.

Miestai. Didžiausias uostas ir B. sostinė Rangoonas (apie 0,5 miliono gyventojų). Tai yra politinio, kultūrinio, ūkinio gyvenimo centras, taip pat gausiai lankomas maldininkų dėl garsiosios Budos auksinės pagodos, su Budos ir jo pirmatakų relikvijomis. Kiti miestai — krašto centre Mandalay, paskiau Muolmein, Bassein.

Gyventojai. B. yra 17.000.000 gyventojų. Didžioji jų dalis yra mongolų kilmės, kiti daugiausia indų kilmės. Burm'ie-čių apie 60% visų gyventojų. Iš kaimynų B. skaičiumi pirmauja kiniečiai, indai. Bur-miečiai gyvena derlingose žemumose, kitos vietinės grupės daugiausia kalnuotose srityse. Burmiečių kalba priklauso vienskiemenių kalbų grupei, o jos raidynas kilęs iš palio kalbos. Daugumas gyventojų budistai. Budizmas yra ne tik tautos ir krašto religija, bet jis yra giliai įsiterpęs ir į tautos kultūrą, meną, literatūrą, tautosaką. Budistų vienuolynai švietimui kaimų vadovauja, turi ir augštesniųjų mokyklų. Augš-tąsias mokyklas ir mokslą tvarko 1920 įst. Rangoono universitetas.

Valstybinė santvarka. B. istorija prasideda nuo to laiko, kada British East Ind'ia Company pradėjo Rangoono miesto aplinkoje su B. prekiauti. XVII a. pradžioje. 1886 buvusioji B. karalija buvo įjungta į Indijos dominiją, 1937 ji tapo britų kolonija, 1948 nepriklausoma jungtinė respublika, priimta į Jungtinių Tautų Organizaciją. Jungtinėn B. respublikon įeina valstybės — Karen, šan ir Kachin.

J. L. Christian Modern Burma 1942; J. B. Audrus Burmese Economic Life 1948; C. G. E. Hali B. 1950.

Burman Paul (1888—1934) estų tapytojas, kartu su Konradu Magi estų impresionizmo vadas. Vienodai stiprus kaip peizažistas ir animalistas. Jo tapybos maniera yra nervinga, greitai fiksuojanti šviesos ir šešėlių įspūdžius, o vietomis dėl savo dra-miškumo artinasi prie ekspresionizmo. Sukūrė daug peizažų, gyvulių, nature mor-te ir medžio raižinių.

Burmistras (vok. Bürgermeister) vykdomasis miestų savivaldybės organas, paprastai miestų tarybos renkamas. Paplito iš Vokietijos drauge su Magdeburgo teise. Lietuvoje atsirado nuo XV a. 1536 Žygimanto II privilegija suteikė Vilniui teisę rinkti 6 metams 12 B. Žygimantas Augustas 1558 suteikė Vilniaus B. ir magistratui bajorų teises ir teisę siųsti savo atstovus į seimą. XIX—XX a. rusų okupacijos laikais B. buvo vadinami miesto galvomis. 1931 V 2 Lietuvos savivaldybių įstatymu miesto tarybos B. buvo renkamas 7 metams. Pirmaeilių miestų išrinktuosius B.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5304-0=5304 wiki spaudos ženklai).