Puslapis:LE03.djvu/392

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

žiūras j busimąją visuomenės santvarką ir Prancūzijoje nurodė vad. ikariečių komunistų krypti. Savo idėjas mėgino ir praktikoje Įgyvendinti. Nupirko žemės Texas JAV ir 1848 ikariečių būrys plaukė į JAV C. paskelbtaisiais dėsniais kurti naują bendruomenę, šiam bandymui nepasisekus, C. kūrė naują bendruomenę mormonų mst. iNauroo, III. 1856 dėl vidaus nesutikimų C. iš tos bendr. pasitraukė į St. Louis. Išsp. Le vrai christianisme suivant Jésus Christ .1846, Réalisation d'Icarie 1849, Colonie icarienne aux État-Unis dAmérique 1856.

F. Bonnaud Cabet et son oeuvre 1900.

Cabinda, Kabinda Portugalijos kolonija vakarų Afrikoje i šiaurę nuo Kongo upės žiočių. 7300 km2, apie 50.000 gyventojų (1953). Administracinis centras C. miestas turi per 10.000 gyventojų. Seniau garsėjo kaip vergų išvežimo uostas.

Cabinet ž. Kabinetas.

Cabinet Noir ž. Juodasis kabinetas.

Cable George Washington (1844 — 1925) JAV rašytojas, novelininkas. Rašė trumpas apysakas iš juodukų ir kreolų gyvenimo, taip pat socialinius ir istorinius romanus. Išsp. Old Creole Days 1879—1895, The Grandissimes 1880, Lovers of Louisiana 1918, Strange True Stories of Louisiana.

Cable transfer santrumpa C. T., c. t. ■— telegrafinis perlaidų išmokėjimas pvz. į New Yorką. C. T. kursas paprastai augš-čiauslas ir trumpai vad. kabelis. Telegrafinis išmokėjimas į kitas užjūrio vietas vad. Telegraphic Transfer, sutrumpintai T. T.

Caboche Simone XV a. Paryžiaus kailia-lupys (écorcheur), drauge su budeliu Ca-peluche vadovavęs mėsininkaans ir Paryžiaus varguomenei 1411—1413 revoliucinio sąjūdžio metu. Juos kurstė Burgundijos kunigaikštis Jean Sans Peur. Visi sąjūdžio dalyviai buvo vadinami kabošininkais (ca-bochiens). C. vardu buvo pavadintas ir įstatymas Ordonnance Cabochienne, kurį paskelbė 1413 V 26 maištininkų verčiamas karalius Karolis VI ir kuris reformavo valdymą. Tačiau armanjakams padedant, sąjūdis buvo užgniaužtas ir 1413 IX 5 šis įstatymas buvo panaikintas.

L. Karsavinas Europos kultūros istorija V.

Cabo Froward toliausiai į pietus išsikišęs Pietų Amerikos ragas Brunswicko pusiasalyje, į vakarus nuo Ugnies žemės, prie Magelano sąsiaurio. Pirmasis pro C. F. 1587

praplaukė jūrų plėšikas Cavendish, pramintas Frowardu.

Cabotage ž. Kabotažas.

Caboto (angį. Cabot) 1) Giovanni (1425—1498) italų keliautojas jūrininkas, pirmutinis aptikęs šiaurės Amerikos žemyną. Apie 1490 prekybiniais sumetimais persikėlęs gyventi Bristolin, kelis kartus bandė surasti tiesesnį kelią jūromis į Kiniją; 1497 VI 24 savo sūnaus Sebastiono lydimas, anksčiau už Kristupą Kolumbą pasiekė š. Amerikos krantus maždaug ties Labradoru. Atrastą žemyną pavadino Terra de prima vista. 1498 jo vadovaujamoji ekspedicija buvo pasiekusi Floridos krantus.

2) Sebastiano Giovanni (1) sūnus (1472—1557) tarnavo kaip vadovas Ispanijos ir Anglijos prekybinėms laivų ekspedicijoms, 1544 Sevilijoje sudarė savo pasaulio žemėlapį. 1547 Edvardo VI paskirtas vyriausiuoju Anglijos laivyno patarėju. 1555 vadovavo Merchants Adventurers ekspedicijai į Archangelską, kur pradėjo prekybinius Anglijos ir Rusijos santykius.

J. A. Williamson The Voyages of the Cabots 1929.

Cabral Alvarez Pedro (1468—1526) portugalų jūrininkas atradėjas. 1500 paskirtas Rytų Indijos laivyno viršininku, išplaukė savo tarnybos vieton, atokiai laikydamasis nuo vakarų Afrikos krantų. Tuo būdu norėjo aplenkti Gvinėjos sritį, bet, pagautas pusiaujo srovės, buvo nublokštas į rytinius Pietų Amerikos pakraščius, ir netikėtai atrado dabartinę Braziliją. Pavadinęs ją Terra da Santa Cruz (šv. Kryžiaus žemė), paskelbė Portugalijos kolonija. Vieną laivą išsiuntęs tėvynėn šio atradimo pranešti, pats pasuko Indijon ir po didelių nelaimių pasiekė vakarų Indijos krante Calcutą. čiabuvių neįsileistas, apšaudė miestą ir išlipo Cochine, kur jį draugiškai priėmė vietos radža. Pradėjęs prekybinius santykius ir prisikrovęs laivus Indijos prekių, 1501 grįžo Lisabonon. Vėliau rytų pietų Afrikoje atrado Mozambiko kraštą.

Cabrera y Bosch Raimundo (1852—1923) kubietis rašytojas. Išsp. Cuba y sus jueces (Kuba ir teisėjai) 1887, Mis buenos tiempos (Mano gerieji laikai) 1891.

Cabrilio Juan Rodriguez (m. 1543) portugalų jūrininkas, dalyvavęs 1520 Cortes ekspedicijoje prieš Meksikos miestą. Balbo atradimų suragintas, pradėjo tyrinėti Didžiojo vandenyno kraštus, pradedant Panama. 1533 atrado augštutinę Kaliforniją.

Cabrini Francesco Saveria (1850—1917) šventoji (šventė XII 22). 1880 įkūrė švč. širdies Misionorių seserų vienuoliją. 1887 įsteigė pirmąjį vienuolyną Romoje. Popiežiaus Leono XIII paraginta, savo vienuolijos veiklą nukreipė Amerikon emigravusiais italais rūpintis. 1889 atvyko į JAV. čia kūrė vienuolynus, mokyklas italams

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4955-0=4955 wiki spaudos ženklai).