Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/425

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


ton su 10 milionų kapitalo mokslo ir meno remti, išradimų skatinti, 1905 Carnegie Foundation for the Avancement of Teaching su 10 milionų kapitalu švietimu ir auklėjimu rūpintis ir augštųjų mokyklų nusipelniusių profesorių remti. 1910 skyrė 10 milionų fondą Carnegie Endowment for International Peace — priemonių studijoms taikai tautų tarpe palaikyti. 1911 įsteigė Carnegie Corporations of New York suaugusiųjų švietimui remti, bibliotekininkams profesionalams ruošti, viešosioms bibliotekoms kurti, kurių ir buvo įkurta 2800. 1913 paskyrė 1,5 miliono dolerių Hagos Taikos Rūmams Ir 10 milionų dolerių Tarptautiniam Taikos Institutui Haagoje. 1895 įsteigė Pittsburghe Carnegie Institute su milžiniška biblioteka ir mokslo muzėjais. Institutas nuo 1899 ruošia įvairias mokslo ekspedicijas. 1904 C. lėšomis buvo įkurta Mount Wilson observatorija.

Išsp. Triumphant Democracy 1886, Gospel of Wealth 1900, Autobiography 1920.

F. M. Lester Forty Years of C. Giving 1941.

Carneg-ie Hall A. Carnegie 1891 įsteigtas New Yorke teatras, kuris talpina 3000 klausytojų. Į šį teatrą koncertuoti patenka ūk gerų kvalifikacijų menininkai. 1930 per D. L. K. Vytauto minėjimą koncertavo lietuvių jungtinis choras (dirigentas kompozitorius J. Žilevičius). Kelis kartus koncertavo pianistas V. Bacevičius, Čiurlionio ansamblis (A. Mikulskio vadovaujamas), Agirdas Brazis, Dainavos ansamblis (St. Sodeikos vadovaujamas), Baltijos tautų simfoninės muzikos koncertas, J. Kačinsko vadovautas, lietuvių kompozitorių veikalus griežiant.

Carneólas, karneolas — rausvas mineralas, chalcedono atmaina.

Carnival ž. Karnavalas.

Carnivora galudai, plėšrieji, skerdikai, žinduolių būrys, daugiausia besimaitinąs kitų stuburinių mėsa ir krauju. C. yra kilę iš eoceno laikotarpyje gyvenusių Creodon-ta žinduolių grupės.

Carnot 1) Lazare Ni.colas (1753— 1823) politinis prancūzų revoliucijos, konsulato ir imperijos meto veikėjas. Liudviko XVI laikais buvo karo inžinierius, pasižymėjęs veikalais Essai sur les machine 1784, Sur l’utilité des places fortes à la frontière. Dėl karo ministeriui įteikto memorialo 1788 buvo uždarytas kalėjime Be-thune. Kelis memorandumus jis įteikė ir konstituantal. 1791 legislatures narys, 1792 konvento narys. 1793 I gynimo komiteto narys, 1793 III šiaurės armijos komisaras. 1793 VIII 14 stojo į Comté du Salut Public, kur jam buvo pavesta kariuomenės organizacija. Ligi 1795 III 5 buvo du kartus karo ministeriu ir vyriausiuoju kariuomenės vadu. Jis sudarė 14 armijų. 1795 išrinktas direktoriumi. Sužinojęs, kad kiti trys direktoriai — Barras, Reubell ir La Revelliėre— nori jį kaltinti rojalizmu, C. pabėgo į Šveicariją, o iš ten į Vokietiją.

Bonaparte pasikvietė jį grįžti ir paskyrė karo ministeriu (1800 IV), bet C. negalėjo su juo susigyventi ir ministerio pareigų atsisakė. 1802 III tapo tribūnato nariu, kur priešinosi konsulato ligi gyvos galvos ir imperijos projektams. 1814 C. pats pasisiūlė talkon Napoleonui. Būdamas ištikimas savo respublikinėms pažiūroms, C. drąsiai kovojo su prasidėjusia reakcija ir išleido brošiūrą (Mémoire adressé à S. M. Louis XVIII, roi de France), kur gynė revoliucionierių darbą ir kėlė aikštėn karaliaus bei karaiininkų klaidas. Grįžęs iš El-bos, Napoleonas paskyrė jį vidaus reikalų ministeriu ir davė jam grafo titulą. C. ligi galo rėmė Napoleoną ir, laikinosios vyriausybės nariu išrinktas, mėgino neįlėisti sąjungininkų į Paryžių. 1815 VII 24 karaliaus dekretu C. buvo ištremtas iš Prancūzijos. Išsp. Réflexions sur la métaphysique du calcul infinitésimal 1797, Géometrie de position 1803, Principes fondamentaux de l’équilibre et du mouvement 1803, De la défense des places fortes 1810, Opuscules poétiques 1820, Télémaque dans l’ile de Calypso 1822.

II. Carré Le Grand C. I, 1950.

2) Marie François Sadi (1837—• 1894) Prancūzijos respublikos prezidentas. Baigė École Polytechnique ir École des ponts et chaussées. 1870 laikinoji vyriausybė jį paskyrė Seine Inférieure departamento prefektu ir respublikos komisaru trims departamentams. Havre fortifikacijų planus sudarė. 1871 II 8 išrinktas į tautinį susirinkimą, jis balsavo prieš Frankfurto taiką. 1876 parlamento atstovas, 1880 IX — 1881 XI viešųjų darbų ministeris Ferry kabinete ir 1885—1887 Brissono kabinete. 1883 — 1885 parlamento vicepirmininkas, 1887 išrinktas respublikos prezidentu, 1894 VI 25 buvo nužudytas Lyone italų anarchisto Caserio.

E. Zévort La présidence de S. C. 1901.

3) Nicolas Léonard (1796—1832) prancūzų fizikas, Lazare Nicolas (1) sūnus. Veikale Réflexions sur la puissance motrice du feu et les machines propres à développer cette puissance 1824 davė antrojo termodinamikos principo pagrindus, nagrinėdamas ciklines atmainas.

K. Šliūpas Antrasis termodinamikos dėsnis Technika 1925 N 2.

Carnutum senovės romėnų tvirtovė prie Deutsch-Altenburgo ir Petronello žemutinėje Austrijoje, kurioje gyveno Panonijos provincijos valdytojas. Pro C. ėjo žymus gintaro prekybos kelias iš Baltų (Aisčių) į p. Europą. Pastaruoju metu vykdomi kasi-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5256-0=5256 wiki spaudos ženklai).