Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/429

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


dicijai į š. Ameriką, ištyrė New Foundlan-dą, šv. Lauryno upės baseiną ir rytų Kanadą, kur 1541 įkūrė prancūzų koloniją, betgi kuri dėl žiemos šalčių negalėjo išsilaikyti.

S. Martin J. C. 1938.

Carton de Wiart Henry Victor (1869 — 1951) belgų politikas, rašytojas, parlamento atstovas ir keliais atvejais ministeris. 1920—1921 ministeris pirmininkas. 1928— 1935 Belgijos atstovas Tautų Sąjungoje. Krikščionių demokratų partijos steigėjas. Išsp. La cité ardante 1905, Les Vertus bourgeoises 1916, La politique de l’honneur 1917, Marguerite d’Autriche 1935, Terres de Débats 1942, Souvenirs politiques 1878 —1918, 1948.

Cartuoche (pr.), it. cartoccio. Architektūroje vartojamas fasadams puošti specialus gėlių bei simbolinių figūrų ornamentas apie kurį nors užrašą.

Cartwriglht 1) Edmund (1743 — 1823) anglų mechanikas. 1784 pradėjo konstruk-tuoti mechaniškas audžiamas stakles, kurioms 1786 gavo patentą. Jo staklės XIX a. pradžioje visai išstūmė rankines stakles ir davė pradžią modernei tekstilės pramonei. 1790 C. išrado ir vilnų karšiamąją mašiną.

2) Thomas (1535—1600) anglų puritonų vadas, davęs nuostatus presbiterionų bažnyčiai. Už veiklą prieš anglikonų bažnyčią buvo kalinamas ir ištremtas.

Carum ž. Kmynas.

Carus Marcus Aurelius — Romos impe-įatorius 282—283 po Kr. Kilęs iš Ilirijos pretorio.nų gvardijos viršininkas. Imperatorių Probą nužudžius, kareivių buvo paskelbtas imperatoriumi. Sumušė sarmatus prie Dunojaus, žygiavo į Mesopotamiją prieš persus. Paskiau buvo savo paties kareivių nužudytas.

Carus Paul (1852—1919) JAV filosofas, monistas. Daug metų leido Monistą. Išsp. Fundamentai Problems 1889, The Religion of Science 1893, The Gospel of Buddha 1900, The History of the Devil 1900, The Principle of Relativity 1913.

Caruso Enrico (1873—1921) italų dainininkas, garsusis tenoras. Nebaigęs konservatorijos, 1895 pradėjo dainuoti Neapolio operoje. 1899 — 1903 Petrapilio ir Buenos Aires operoje. 1904 — 1921 Métropolitain operoje. Jo repertuaras buvo ligi 50 operų. Buvo gabus karikatūristas. Išsp. Caruso’s Book, Being a Collection of Caricatures 1906. P. Key ir S. Fucito išleido C. autobiografiją— II ricordo e modo del canto 1923.

F. Tiess C. Der Roman einer Stimme 4 leid. 1950.

Carvel statyba orinis medinių laivų lentinis dengimas, suleidžiant lentų kraštus taip, kad orinis laivo paviršius būtų visai lygus.

Carver Thomas (g. 1865) JAV ekonomistas. Nuo 1910 dirbo Harvardo universitete. Išsp. The Distribution of Wealth 1904, Sociology and Social Progress 1905, Elementary Economics 1920, This Economic World 1927.

Casablanca, arab. Dar-el-Beida, didžiausias Maroko miestas ir svarbiausias krašto uostas, prie seklios Atlanto įlankos; turi 725.000 gyventojų (1953; 1935 — 165.000). Moderniai įrengtas uostas per metus praleidžia ligi 6 milionų tonų prekių: fosfatų, mangano ir geležies rūdos, vyno, odų, tabako, kilimų, vaisių. Didelis aerodromas Ca-zes, įvairi i)ramonė. Įkurtas portugalų 1515 senosios arabų Anfos vietoje, iškart buvęs pavadintas Casa Branca. 1755 sunaikintas žemės drebėjimo. 1907 užimtas prancūzų ir išugdytas visos žemės miestu. 1943 I čia įvykusioje sąjungininkų konferencijoje Roosevelto iniciatyva buvo nutarta kariauti ligi nesąlyginės Vokietijos kapituliacijos.

Casale Monferrato Italijos miestas Ales-sandrijos provincijoje prie Po upės. 37.200 gyventojų (1951). Cemento, šilko, vyno gamyba.

Casals Pablo (g. 1876) ispanų violončelininkas, dirigentas ir kompozitorius. Laikomas naujosios violončelininkų mokyklos kūrėju. 1919 suorganizavo simfoninį orkestrą Barcelonoje. 1937 emigravo į Prancūziją, Parašė simfoninės ir kamerinės muzikos kūrinių.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+3843-0=3843 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai