Puslapis:LE09.djvu/4

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis buvo peržiūrėtas


LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS REDAKTORIAI:

Antanas Bendorius, Pranas Čepėnas, Juozas Girnius, Vincas Maciūnas, Jonas Puzinas


Kalbos taisytojas, pradedant J raide, Vladas Kulbokas
GARBĖS KOMITETAS:


Prel. Jonas Balkūnas, prof. J. Kaminskas, prof. Vincas Kanauka, prof. Steponas

Kolupaila, prof. Kazys Pakštas, Vytautas Širvydas, prof. Jonas Vengris, dr. A. Želvys


Teisės patarėjas C. Kalinauskas
Šį tomą redagavo Juozas Girnius

Copyright 1956 by Lietuvių Enciklopedijos Leidykla


Printed in the United States of America 1956
Leidėjas Juozas Kapočius

Foto darbus atliko Daumantas Čibas ir Vaclovas Noreika

Nugarėlę ir emblemą darė J. Steponavičius

Technikinė priežiūra — Kazys Simanavičius

Tekstus linotipu rinko Petras Pilka

Laužymas — A. Puskepalaitis

Spausdinta nuosavoje spaustuvėje

Leidyklos ir redakcijos adresas:

265 C Street, South Boston 27, Mass., USA

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 100% (+1095-1=1094 wiki spaudos ženklai).