Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/125

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Alsėdžių vi. upelis, Sruojos (Domijos, Varduvos, Ventos) deš. intakas, 4,8 km ilgio.

4) Kretingos aps. Salantų vi. upelis, Salanto (Minijos) kair. intakas, 3,1 km ilgio.

5) Kretingos aps. Darbėnų vi. upelis, Juodupio (šventosios, Balt. jūros) deš. intakas, 2,4 km ilgio. 6) Panevėžio aps. Miežiškių vi. upelis, Nevėžio kairysis intakas.

7) Kėdainių aps. Šėtos vi. upelis, Obelies (Nevėžio) kair. intakas. 8) Kėdainių aps. ir vi. Apytalaukio apyl. upelis, Nevėžio kair. intakas. 9) Raseinių aps. ir vi. upelis, Dubysos intakas. 10) Šiaulių aps. Papilės vi. upelis, Ventos dešinysis intakas.

11) Tauragės aps. Švėkšnos vi. upelis, Ašvos (Veiviržo, Minijos) intakas.

Allabianus Garzias (m. Saragossoj 1624) 1587—1590 Vilniaus akad. rektorius. Su kardinolu Jurgiu Radvila iškeliavo į Romą. Radvilai mirus, grįžo į Ispaniją, kur buvo Siaragossos jėzuitų kolegijos viršininku.

Alla breve (it.) muzikos keturių ketvirtadalių taktas (‘i|t, tikriau 2|2), kuriame skaičiuojama dviem.

Allah (ar. a 1 [tas] ir ii a h [Dievas]) Mahometo, prisiderinant prie krikščioniškos Dievo sąvokos, paskelbtas vienas ir vienintelis Dievas.

Allahabad (Dievo miestas) Indijos mst., Uttar Pradės valst. sostinė prie Jummos ir Gango upių santakos; 275.000 gyč.

(1950). U.niv., indusų šventvietė, kat. vyskupo rezidencija. Medvilnės audinių ir cukraus pramonės centras. Kas 12 metų čia įvyksta didelė indų šventė Kumbla Melą.

Allaaitois maišo pavidalo atauga, kuri aukštesniesiems stuburiniams gyvuliams (reptilijoms, paukščiams ir žinduoliams) embrione auga iš žarnos galinės srities. Ji vykdo laikinosios šlapumo pūslės funkciją ir veikia kaip embriono kvėpavimo ir mitimo organas.

Alle ž. Alna.

Allegheny Iii ve r JAV Pensilvanijos ir (NewYorko valst. upė; 515 km ilgio. Baseinas 27.500 km2.

Allegretto (it., sutr. All-tto) gana skubiai, bet rečiau negu Allegro; greitumas tarp Amdante ir Allegro.

Allegri Grigas (1584—1652) bažnytinis kompozitorius. Jo 9 balsams Miserere ligi šios dienos giedama Siksto kapeloj Romoje.

Allegro (it., sutr. Alio) „linksmai, gyvai”, vienas seniausių muzikos tempo pažymėjimų, ilgainiui įgijo dabartinę reikšmę „skubiai”. Esti ir pjesių, pažymėtų šiuo

v.ardu. Pirmoji so,natinės formos dalis vad. „sonatinė A.”

Alleluja hebr. žodis, sudėtas iš dviejų dalių: a) hallelu garbinkite, — veiksma- žodžio „hille” liepiamosios nuosakos daugiskaita, b) Jah — sutrumpintas hebr. Dievo vardas: Jahve. Alleluja pasitaiko hebr. psalmėse; perėjo į graikų ir lotynų psalmyną .neverstas; paskiau virto džiaugsmo formula ir būdavo giedama per šventes Jeruzalės bažnyčiose. Iš žydų perėjo į krikščionių liturgiją.

Allemande (pr.) XVI—XVII a. vokiečių šokis, vėliau tapęs savarankiškų muzikos kūriniu; einanti po preliudo senos prancūzų suitos viena pagrindinių dalių, vidutinio greičio % su sinkopinio pobūdžio slinktimi.

Allen 1) Charles Metcalf (1871—1950) JAV hidraulikas, Worcesterio politechnikos inst. prof. ir hidraulinės laboratorijos vedėjas, 1894—1945 surado „druskos greičio” (salt velocity) metodą vandens debitui vamzdžiuose matuoti, pavadintą A. metodu.

2) Henrikas Tureman (g. 1859) JAV gen. I Didžiojo karo metu vadovavęs 90 divizijai ir 8 korpui Prancūzijos teritorijoje. Karui užsibaigus, vyr. JAV okupacinės armijos Vokietijoje vadas.

3) H e r v e y (1889—1949) Amerikos poetas ir novelistas. Išsp. Earth Moods and Other Poems 1925, Poems for Annette 1929, Israfel 1926, Anthony Adverse 1933, The Forest and the Fort 1943, Toward the' Morning 1948.

4) Karolis Ferdinand įas (1811—1870) danų istorikas, Kopenhagos univ. prof. Išsp. De tre nordiske Rigers Historie 1497—1536 (1864—1872) ir kt.

5) Charles Grant (1848—1899) anglų rašytojas, mokslininkas, populiarinęs darvinizmą. Išsp. The colour sense, The Evolution of the Idea of God ir kt. Parašė eilę romanų - The woman who did ir kt.

6) C 1 i f f o r d (g. 1889) anglų darbo partijos veikėjas, Daily Herald, New Leader red. Išsp. Putting socialism into practice 1924 ir kt.

Allenstein ž. Olsztyn.

Allentown* JAV Pensilvanijos mst. Lehigh aps., 107.000 gyv. (1950). Lėktuvų, sunkvežimių, cemento, plieno, kasyklų įrengimų ir drabužių pnamonei mašinų gamyba.

Aller vidur. Vokietijos upė, deš. Vezerio intakas; 260 km ilgio, 113 km tinka laivybai. Baseinas 15.600 km2.

Allergija (gr.) pakitėjusi organizmo reakcija į užsikrėtimą ar pakartojamą injekciją. A. sąvoka apima ir imunitetą ir anafilaksiją.

Allgemeiinie Litauische Rundschau 1910-1911 J. Vanagaičio Tilžėje leistas ir jo vieno beveik ir prirašytas lietuviškas mėnesinis žurnalas vokiečių kalba.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4918-0=4918 wiki spaudos ženklai).