Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/14

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis buvo peržiūrėtas


Aalst pr. Alost, Belgijos mst. r . Flandruose; 43.000 gyv. (1952).

Aalto Alvar (g. 1898) suomių architektas, pasižymėjęs gyvenamųjų namų, pramonės pastatų bei parodų pavilionų statyba. 1947 —1949 pastatė Massachusetts techn. inst. studentų namus. Suomijoj — Vipuri biblioteką ir Suomijos pavilioną 1937 Paryžiaus ir 1939 New Yorko parodai.

Aaltonen Vaino (g. 1894) suomių skulptorius. Svarbesni darbai: Sibeliaus biustas, Nurmi statula ir kt.

Aanrund Hans (g. 1863) norvegų rašytojas ir teatro kritikas, 1911 —1923 Oslo nacionalinio teatro literatūrinis patarėjas. Be romanų rašė ir vaikų literatūros. Samlede Verker 1914. Liet. Vaikai (P.Mašioto vertimas) 1930.

Aare Šveicarijos upė, Reino intakas; 485 km ilgumo.

Aarhus r. Danijos uostamiestis; 177.000 gyv. (1952).

Aarne Antti (1867 XII 5 — 1925 II 5) suomių folklorininkas ir pasakų tyrinėtojas, sudaręs tarptautinę pasakų klasifikavimo sistemą, kuri buvo pritaikyta ir lietuviškoms pasakoms. 1911—1925 Helsinkio univ. prof. Išsp.: Vergleichende Maerchenfbrschungen 1907, Die Zaubergaben.

Aaronas vyriausias Amramo sūnus, Mozės brolis, kilęs iš Levio giminės, pirmasis izraelitų vyriausias kunigas; keturiasdešimtaisiais izraelitų gyvenimo metais mirė Arabijos tyruose prie edorkiečių žemės ribų, sulaukęs 123 m. amžiaus; palaidotas ant Horo kalno.

Aasen Ivar (1813—1896) norvegų literatūrinės kalbos grindėjas. Jo raštų rinkinys išsp. 1911—1912.

Aavik Juhan (g. 1884) estų naujosios tautinės muzikos krypties kompozitorius ir Talino konservatorijos dir. Simfoninės variacijos estų liaudies melodijos tema „Marijulė" ir kt. muzikos kūrinių autorius. 1939 dalyvavo pirmojoje Pabaltijo muzikų konferencijoje Kaune, kur skaitė referatą apie estų dainų šventes. ‚

Abadan Irano mst., 201.000 gyv. (1952), prie Tigerio-Eufrato žiočių. Irano naftos pramonės centras ir eksporto uostas su Anglų-Irano B-vės valyklomis. Per metus produkuoja 27 mil t. čia dirba (1950) per 37.000 darbininkų. 1912 A. buvo mažas kaimelis (dykumų oazė), kurį anglai išnuomojo 99 metams. 1951 Irano vyriausybė suvalstybino A. įmones.

Abakan Sibiro upė, kairysis Jenisijaus intakas; 565 km ilgumo.

Abakanavičius Bruno (1852 — 1900), Kauno valdininko, ištremto į Sibirą už 1863 sukilimą, sūnus; pabaigė Rygos politechnikumą, kur liko privatdocentu; iš ten pakviestas į Lvivo politechnikumą; paskiau Paryžiuje dirbo Edissono atstovu elektrotechnikos srityje.

Abakas architektūroje viršutinė kvadratinė kapitelio dalis.

Abakas (abacus) skaičiavimo lenta, vartota graikų, ją vadino abaks ir viduriniaisiais amžiais. Buvo tai tabelė, vertikalinėmis tiesėmis suskirstyta skiltimis, kurių kiekviena reiškė vienetus, dešimteriopai didesnius, negu pirmosios skilties vienetai. Pirmoji skiltis reiškė sveikuosius vienetus, antroji — dešimtis, trečioji — šimtus ir t. t. iki bilijonų dešimčių, šiose skiltyse dėjo kamuoliukus, kurie buvo pažymėti skaitmenimis nuo 1 iki 9. Tikrajai dešimtainei skaičiavimo sistemai įvesti, graikams trūko tik ženklo 0. Artimas A. yra kiniečių suan-pan ir rusų skaitytuvai. Todėl dažnai ir skaičiavimo mašinos vadinamos abakais.

Abalus romėnų geografo Pytheuso minima tariamoji sala Mentonomono vandenyne, taigi Baltijos pajūryje. P. K. Bagužis (Bohusz) 1808 jos vardą kildino iš „obelies", o Keltschtein (Altpr. Mnt. 1881) iš keltų—a-bal—aukštasis krantas; taigi tat buvęs Samių pusiasalis, kurį dar vid. amžiais vikingai laikė sala.

Abara (lenk. obora) vienpalis tinklas žuvauti ežeruose. A. darydavo iš plonų lininių siūlų, bet lininę A. išstūmė importuotos medvilninės A. A. dažniausiai statomas nakčiai, žuvis įkiša į A. akį galvą, užsikabina žiaunomis ir palieka kaboti.

Abaras sakais aptekusi ir todėl nudžiūvusi pušies medžio dalis. Abaringi sienojai yra atspariausi drėgmei ir puvimui.

Abasin sedativinis vaistas nervams raminti.

Abatas (lot. abbas—tėvas) vienuolyno—abatijos viršininkas. Kartais titulas tam tikras pareigas einančių pasaulininkų dvasininkų, teturinčių tonsūrą ar tik nešiojančių dvasininkų apdarus.

Abava Kuržemės upė, Ventos deš. intakas, 164,7 km ilgio. Versmės — Tukumo aps. ; žemupy sudaro siena tarp Kuldigos ir Ventpilės aps., įteka į Ventą prie Abavas muižos (72,1 km), žymiausi intakai, iš kairės: Viesata, Amulė ir Imulė. Baseino plotas 2214 km2.

Abba (aram. — tėvas, viešpats). Naujajame Testamente kreipimasis į Dievą; nuo IV a. bažnytinių asmenų titulas.

Abbadidai, arba A-itai. Tsnaniios maurų kunigaikščių dinastija (1023—91).

Abbas 1) Mahometo dėdė (570—652), Abbasidų dinastijos steigėjas.

2) A. Didysis (1588—1629), Persijos šachas Sefevidų dinastijos, nukariavęs Azerbaidžaną,

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 85% (+5524-124=5400 wiki spaudos ženklai).
  • Arūnas Pabedinskas – redaktorius – 19% (+1232-125=1107 wiki spaudos ženklai).
  • Aurimas Rapečka – redaktorius – 0% (+2-14=-12 wiki spaudos ženklai).